40.Ogólnopolskie Zawody Sportowo-obronne "Sprawni jak żołnierze"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 lutego 2017

Informuję, że w bieżącym roku szkolnym, będzie organizowana kolejna edycja zawodów – 40. Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne "Sprawni jak żołnierze – 2017„. Celem zawodów jest:

  1.  popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych, zagadnień związanych z obronnością kraju oraz podnoszenie sprawności fizycznej.
  2. rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności sportowo – obronnych.

Zawody mają charakter ogólnopolski i rozgrywane są etapowo.
Zgodnie z Regulaminem sposób organizacji zawodów na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym (rejonowym) i wojewódzkim określa właściwy - Lubelski Kurator Oświaty.
A. WOJEWÓDZKIE (LUBELSKIE) ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1) Eliminacje szkolne organizowane są przez dyrektorów zainteresowanych szkół ponadgimnazjalnych. Mają na celu wyłonienie drużyny, która będzie reprezentować szkołę w dalszym etapie zawodów - należy je przeprowadzić do końca marca br. Jedna szkoła (zespół szkół) może wystawić po jednej drużynie w kat.chłopców i dziewcząt. Natomiast formalne „Zgłoszenie udziału” w zawodach szkoły przesyłają w terminie do 17 marca 2017 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie, TYLKO drogą mailową na adres e-mail: jerzy.surma@kuratorium.lublin.pl . Wzór zgłoszenia – załącznik nr 1.
2) Eliminacje międzyszkolne (rejonowe)
Organizatorzy po otrzymaniu zgłoszeń (zależnie od ich liczby) zdecydują i powiadomią szkoły
o dokładnym czasie, miejscu przeprowadzenia i liczbie zawodów rejonowych. Planowany termin zawodów rejonowych –ostatnia dekada kwietnia 2017 r.
3) Eliminacje (zawody) wojewódzkie
Celem zawodów wojewódzkich jest wyłonienie najlepszej drużyny (oddzielnie w kat. dziewcząt i chłopców), która będzie reprezentowała województwo lubelskie w finale ogólnopolskim. Zawody wojewódzkie odbędą się w ostatniej dekadzie maja 2017 r.
Uwaga !!! Konkurencja „Strzelanie” tylko z broni kulowej (kbks).


4) Finał centralny zawodów

Organizator finału ogólnopolskiego zostanie wyłoniony przez głównego organizatora zawodów tj. Ministerstwo Obrony Narodowej. Dlatego warunki uczestnictwa, punktacja, konkurencje, postanowienia końcowe - jak w Regulaminie finału centralnego z roku ubiegłego (do czasu ukazania się aktualnego Regulaminu).
Osobą odpowiedzialną za organizację cyklu eliminacji wojewódzkich powyższych zawodów jest st. wizytator Jerzy Surma, Tel. 81 53 85 215, 663 009 224, e-mail: jerzy.surma@kuratorium.lublin.pl.

Zapraszam do udziału w zawodach


WICEKURATOR OŚWIATY

mgr inż.Ryszard Golec

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-02-14 09:43:08
Data publikacji: 2017-02-14 09:45:34
Osoba sporządzająca dokument: Surma Jerzy
Osoba wprowadzająca dokument: Surma Jerzy
Liczba odwiedzin: 1067