Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Wizyta Minister Anny Streżyńskiej w Lublinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 lutego 2017

 

13 lutego 2017 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie podpisano porozumienie dotyczące realizacji projektu umożliwiającego dostęp do usług i zasobów cyfrowych dla szkół. Porozumienie podpisał p. Wojciech Kamieniecki, kierownik instytutu NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) i p. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin przy udziale p. Anny Streżyńskiej, Minister Cyfryzacji oraz p. Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość odbyła się z udziałem p. Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego, parlamentarzystów, pracowników resortu cyfryzacji i Urzędu Miasta Lublin.

„W Polsce istnieje ponad 30,5 tys. szkół i placówek oświatowych znajdujących się w 19,5 tys. lokalizacji, z czego jedynie 3,3 tys. posiada dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Naszym celem jest, aby wszystkie szkoły w Polsce miały dostęp do internetu o prędkości co najmniej 100 Mb/s; osiągniemy to dzięki m. in. utworzeniu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)”, podkreśliła w swoim wystąpieniu Minister Cyfryzacji. Zamierzenia samorządu Lublina zmierzające do opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta są spójne z realizowanym przez resort cyfryzacji projektem; dzięki OSE wszystkie szkoły w Polsce zostaną połączone w spójną sieć, w ramach której zostanie zapewniony dostęp do treści edukacyjnych oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa sieci. Minister Anna Streżyńska zwróciła również uwagę, że wdrożenie projektu pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy zamieszkują tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w małych placówkach, dla których dostęp do nowoczesnych technologii jest utrudniony.

Pani Teresa Misiuk podkreśliła znaczenie OSE dla województwa lubelskiego, w którym funkcjonują liczne szkoły z liczbą uczniów poniżej 70. Zwróciła uwagę na działania Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zmierzające do zmiany w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej na edukację cyfrową, wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych, m. in. poprzez powszechną naukę programowania.
Biorąc pod uwagę powyższe w dniach od 6 do 10 lutego 2017 roku Kuratorium Oświaty w Lublinie zorganizowało seminaria dla nauczycieli szkół podstawowych I i II etapu edukacyjnego oraz nauczycieli gimnazjów województwa lubelskiego, podczas których poruszane były zagadnienia dotyczące wprowadzania programowania do edukacji szkolnej. Seminaria spotkały się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nich udział łącznie 795 osób - 612 nauczycieli oraz 183 uczniów; uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w prowadzonej w trakcie seminarium lekcji pokazowej, podczas której stworzyli swój pierwszy program. Biorąc pod uwagę tak duże zainteresowanie Kuratorium Oświaty w Lublinie zamierza wkrótce przy wsparciu ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz wyższych uczelni organizować podobne seminaria, warsztaty i konferencje.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-02-13 15:40:52
Data publikacji: 2017-02-13 15:41:20
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 1341

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-02-13 16:07:31Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja