Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
03 lutego 2017

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

Informuję, iż podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2017 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

Informacje dotyczące przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy zostały szczegółowo określone w treści „Porozumienia w sprawie zasad i trybu przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017”, zawieranego pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Gminą.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o sporządzenie harmonogramu przekazywania środków Funduszu Pracy w bieżącym roku, zgodnie z załączonym wzorem tabeli w pliku MS Excel. Na podstawie harmonogramu Kurator będzie sukcesywnie przekazywać ww. porozumienia do gmin. Harmonogramy proszę przesyłać w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. w wersji elektronicznej na adres mlodociani@kuratorium.lublin.pl oraz w wersji papierowej.
 

Wicekurator Oświaty
Eugeniusz Pelak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-02-03 12:49:54
Data publikacji: 2017-02-03 13:06:31
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1550