Jesteś tutaj: Strona główna / artykuł

Badania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 stycznia 2017

 

Uprzejmie informuję, że od października 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest realizowane zadanie publiczne pn. "Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce". Zadanie to zostało powierzone do realizacji Fundacji "Masz Szansę" w ramach otwartego konkursu ofert.
Nadrzędnym celem działań zaplanowanych w ramach projektu jest przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji w zakresie działań psychoprofilaktycznych podejmowanych na rzecz uczniów w polskich szkołach. Diagnoza będzie obejmować:
• ocenę potrzeb profilaktycznych uczniów i wychowanków w szkołach;
• ewaluację działań profilaktycznych realizowanych w środowiskach szkolnych;
• uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne i prawno-administracyjne profilaktyki
w szkołach;
• uwarunkowania społeczno-kulturowe działalności profilaktycznej.
Do udziału w badaniach będą zaproszeni uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele samorządów, realizatorzy działań profilaktycznych. Wynikiem przeprowadzonych analiz będą raporty z badań uczniów i uczestników społeczności szkolnej oraz zestaw rekomendacji dotyczących wdrażania ulepszonych rozwiązań w zakresie uwarunkowań, jakości i form działań profilaktycznych dla uczniów i wychowanków. Wnioski z diagnozy, zalecenia
i rekomendacje zostaną szeroko udostępnione, jako wsparcie dla szkół i realizatorów profilaktyki.
Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2018 roku. W tym czasie zaplanowano przeprowadzenie dwukrotnych badań na terenie szkół w 2017 i w 2018 roku.
Zachęcam Państwa Dyrektorów do współpracy z Fundacją „Masz Szansę” realizującą projekt oraz z osobami odpowiadającymi za prowadzenie badań, co pozwoli na uzyskanie ważnych informacji na temat efektywności dotychczasowych działań profilaktycznych
i planowania dalszych działań.


Z poważaniem

Teresa Misiuk

Lubelski Kurator Oświaty

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-01-17 09:58:16
Data publikacji: 2017-01-19 13:09:04
Osoba sporządzająca dokument: Skutnik Jan
Osoba wprowadzająca dokument: Skutnik Jan
Liczba odwiedzin: 997