Stypendyści MEN otrzymali dyplomy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 stycznia 2017

 

10 stycznia 2017 roku Kurator Oświaty Teresa Misiuk wręczyła dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. W roku 2016 decyzją p. minister Anny Zalewskiej stypendium otrzymało 19 uczniów z województwa lubelskiego.
To zaszczytne wyróżnienie może otrzymać uczeń szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
• tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
• tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
• najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadgimnazjalnej),
• uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
• uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
 

Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu Dominiki Winiarskiej (skrzypce, śpiew) i Filipa Niewczasa (gitara), uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.

Wysokość stypendium to 3 000 zł. Stypendium wypłaca minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w postaci jednorazowej nagrody.
 

Galeria

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2017-01-10 14:34:45
Data publikacji: 2017-01-10 14:35:26
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 2156

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-01-10 15:13:54Smutek ŁukaszModyfikacja treściPoprzednia wersja