Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy na okres do końca 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 października 2016


Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 

W związku z koniecznością określenia ostatecznej kwoty dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, niezbędnej do wypłaty w 2016 roku, proszę o dokonanie weryfikacji zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy i sporządzenie informacji w tym zakresie zgodnie z załączoną tabelą. Jeżeli gmina do dnia 26 października br. złożyła wniosek o przekazanie środków Funduszu Pracy, lecz jeszcze ich nie otrzymała z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, proszę o uwzględnienie powyższych środków w prognozie, w kolumnie nr 3.
Informacje proszę przesyłać w terminie do dnia 24 października 2016 r. drogą elektroniczną na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl oraz drogą pocztową.
Wzór tabeli dostępny jest na stronie www.kuratorium.lublin.pl w zakładce SZKOŁA I ORGAN PROWADZĄCY / MŁODOCIANI PRACOWNICY / Prognoza do końca 2016 r.

 

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
Wicekurator Oświaty
Eugeniusz Pelak

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-10-17 09:52:44
Data publikacji: 2016-10-17 10:02:30
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1734