Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Oferty pracy / artykuł

Informacja o wolnych miejscach pracy - nr 3516 (zakończone)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 września 2016

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 3516
Data ukazania się ogłoszenia: 16-09-2016 r.
Na stanowisko: Główny Księgowy
Nazwa urzędu: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Adres urzędu: 20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wybrany kandydat: Marta Moczybroda, Zakrzówek
___________________________________________________________________________________________________

Lubelski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
główny księgowy
w Kuratorium Oświaty w Lublinie


Miejsce wykonywania pracy:

Lublin
Adres urzędu:

20-950 Lublin
ul. 3 Maja 6

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych,
- urząd tylko częściowo przystosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
ZAKRES ZADAŃ

samodzielne, kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki,
sporządzanie planów finansowych jednostki i ich realizacja,
sporządzanie planów i sprawozdawczości z zakresu budżetu zadaniowego,
prowadzenie całokształtu obsługi finansowej w systemie TREZOR,
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
odpowiedzialność za prawidłową realizację przyjętego planu budżetu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe: 3 lata praktyki w księgowości
lub kandydat może posiadać wykształcenie średnie ekonomiczne przy jednoczesnym posiadaniu co najmniej 6 lat praktyki w księgowości
spełnianie wymagań art. 54 ust. 2 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 pkt 5 lit. c, d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych
znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych
znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
znajomość ustawy o służbie cywilnej
znajomość ustawy o systemie oświaty
znajomość programów pakietu Office oraz umiejetność obsługi programów finansowo-księgowych i obsługa bankowości elektronicznej
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

umiejętność obsługi programu TREZOR, elektronicznego konta bankowego
dobra komunikacja interpersonalna
odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
kopie dokumentów wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 28.09.2016
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Kuratorium Oświaty
ul. 3 Maja 6
20 -950 Lublin

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z napisem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – główny księgowy”.
Techniki naboru:
1. weryfikacja formalna,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub teście za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 81 53-85-219 lub 81 53-85-218.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-09-19 12:32:58
Data publikacji: 2016-09-19 12:33:44
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 3650

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-11-22 13:27:43Siwek PawełModyfikacja treściPoprzednia wersja