Prognoza wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 czerwca 2016


Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 

W związku z pismem Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie przekazania informacji o wysokości środków Funduszu Pracy w 2017 roku, zwracam się z prośbą o sporządzenie prognozy wysokości środków niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2017 wg załączonej tabeli.
Do obliczeń należy przyjąć następujące kwoty dofinansowania:

1. nauka zawodu – 8.081,00 zł (przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy),
2. przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia).

Proszę o przekazanie powyższych danych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2016 r. drogą elektroniczną na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Jeżeli gmina nie wykazuje zapotrzebowania na środki w 2017 r., proszę o przesłanie tabeli zerowej.
 

Lubelski Kurator Oświaty
Teresa Misiuk

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-06-21 13:58:33
Data publikacji: 2016-06-21 14:37:40
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 1885