Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
09 maja 2016

 

Sygnatura protokołu kontroli Nazwisko i imię wizytatora przepr. Kontrolę Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły, placówki Zalecenia
WNP.5533.1.2016.MO Marzanna Ostrowska, Anna Tusińska 14,18.01.2016 WNP.5533.1.2016 Zgodność działania placówki ze statutem i przepisami prawa, ustalenie stanu faktycznego i prawnego Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne "Sto Pociech" w Łęcznej, ul Obrońców Pokoju 7, 21-010 Łęczna WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.2.2016.JR Jan Rećko 14.01.2016 WNP.5533.2.2016 Prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oraz realizacji zadań w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie, ul. Parkowa 1, 21-411 Wojcieszków WYDANO 1 ZALECENIE- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.3.2016.JS Jerzy Surma 12.01.2016 WNP.5533.3.2016 Prawidłowość nadzoru dyrektora szkoły nad działaniami wychowawczymi w klasie I. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół, ul. Szkolna 13, 22-375 Izbica  WYDANO 3 ZALECENIA- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.4.2016.MO Marzanna Ostrowska, Anna Tusińska 3.02.2016 WNP.5533.4.2016 Zgodność działania placówki z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013r., poz.1257). Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Progres"  w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski WYDANO 7 ZALECEŃ- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.5.2016.JR Jan Rećko 27.01.2016 WNP.5533.5.2016 Kontrola zaleceń wydanych w dniu 7 października 2015 roku, po kontroli doraźnej w zakresie przestrzegania statutu przez dyrektora szkoły, przestrzegania przez dyrektora kompetencji Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego przeprowadzonej 30 września 2015 roku.  Szkoła Podstawowa w Majdanie Górnym, ul. Długa 180, 22-600 Tomaszów Lubelski BRAK
WNP.5533.6.2016.JL Jan Lelonek 27.01.2016 WNP.5533.6.2016 Kontrola zaleceń wydanych w dniu 29 października 2015 roku, po kontroli doraźnej dotyczącej działań dyrektora szkoły w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, prowadzenia dzienników zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach art. 42 KN i innych zajęć pozalekcyjnych. Gimnazjum Publiczne  w Majdanie Górnym, ul. Długa 180, 22-600 Tomaszów Lubelski BRAK
WNP.5533.7.2016.MO Marzanna Ostrowska, Anna Tusińska 2.03.2016 WNP.5533.7.2016 Zgodność wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie  kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Janowie Lubelskim, 23-300 Janów lubelski WYDANO 4 ZALECENIA- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.8.2016.JR Jan Rećko 27.01.2016 WNP.5533.8.2016 Prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniom klasy I oraz nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie realizacji podstawy progranmowej, realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki, a także metod pracy nauczycieli z dziećmi w klasie I. Szkoła Podstawowa w Skrudkach, Skrudki 5a, 24-103 Żyrzyn WYDANO 4 ZALECENIA- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.9.2016.BC Bożena Ćwiek, Jerzy Surma  25.01.2016 WNP.5533.9.2016 Zapewnienie zgodnych z prawem warunków realizacji podstawy programowej w klasach 1-3, współpraca z rodzicami, organizacja pracy świetlicy szkolnej, prawidłowość postępowania powypadkowego. Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu, Nadrybie Dwór 88, 21-013 Puchaczów WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.10.2016.BC Bożena Ćwiek, Jerzy Surma  28.01.2016 WNP.5533.10.2016 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć oraz pobytu na terenie szkoły, profilaktyka zachowań agresywnych oraz rozwiązywanie konfliktów między uczniami w ramach realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i zadań pedagoga szkolnego, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodność z prawem obowiązujących w szkole zasad oceniania zachowania uczniów i udzielania im kar. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 4 w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw WYDANO 11 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.11.2016.WŻ Wanda Żukowska 29.01.2016 WNP.5533.11.2016 Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie organizacji pracy przedszkola. Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy Samorządowe Przedszkole w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 2, 21-302 Kąkolewnica  WYDANO 1 ZALECENIE- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.12.2016.GP Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak 03.02.2016 WNP.5533.12.2016 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania, organizacja zajęć rewalidacyjnych, opieka w czasie dowozów uczniów do szkoły Gimnazjum w Sobieszynie, 08-504 Ułęż WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.13.2016.GP Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak 03.02.2016 WNP.5533.13.2016 Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania, organizacja zajęć rewalidacyjnych, opieka w czasie dowozów uczniów do szkoły Szkoła Podstawowa w Sobieszynie, 08-504 Ułęż WYDANO 8 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.14.2016.JR Jan Rećko 09.02.2016 WNP.5533.14.2016 Przestrzeganie zapisów statutu szkoły w zakresie udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, dostosowaniu zasad i kryteriów oceniania oraz form i metod pracy nauczycieli w stosunku do ucznia klasy I Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie, ul. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin WYDANO 1 ZALECENIE- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.15.2016.JL Jan Lelonek 28.01.2016 WNP.5533.15.2016 Kontrola realizacji zaleceń wydanych 11 marca 2015 roku po kontroli doraźnej dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Zespole Szkół w Księżpolu przeprowadzonej w dniu 5 marca 2015 roku. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu, ul. Biłgorajska 11, 23-415 Księżpol BRAK
WNP.5533.16.2016.LS Ewa Bejster, Lucyna Szczyrba 23.02.2016 WNP.5533.16.2016 Kontrola zaleceń wydanych w dniu 19.11.2015r. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie - Bursa Szkolna im. J.Korczaka w Chełmie, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.17.2016.EB Ewa Bejster, Lucyna Szczyrba 23.02.2016 WNP.5533.17.2016 Kontrola zaleceń wydanych w dniu 19.11.2015r. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Chełmie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Chełmie, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.18.2016.MK Marzanna Kondratowicz, Ewa Podkańska 16,17,23.02.2016 WNP.5533.18.2016 Prawidłowość zatrudniania nauczycieli i prowadzenia dokumentacji nauczania. Medyczne Studium Zawodowe im. St.Wołynki, ul. Zamoyskiego 57, 23-300 Janów Lubelski WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.19.2016.DJ Dorota Jaworowska 29.02.2016 WNP.5533.19.2016 Zgodność procedury udzielania kar uczniom z przepisami prawa oświatowego I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, Al..Racławickie 26, 20-400 Lublin WYDANO 2 ZALECENIA- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.20.2016.AK Elżbieta Pałka, Anna Koper 18.02.2016 WNP.5533.20.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu, 22-100 Chełm WYDANO 2 ZALECENIA- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.21.2016.AK Arkadiusz Kwieciński, Ewa Lik-Matuła 24.02.2016 WNP.5533.21.2016 Odmowa udostępnienia prac pisemnych przez dyrektora szkoły. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, 20-001 Lublin WYDANO 2 ZALECENIA- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.22.2016.JS Jerzy Surma 24.02.2016 WNP.5533.22.2016 Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Przedszkole nr 59 w Lublinie, ul. Niepodległości 12A , 20-001 Lublin WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.23.2016.WŻ Wanda Żukowska 15.02.2016 WNP.5533.23.2016 Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły nad realizacją wychowawczych działań szkoły dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Białej Podlaskiej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białej Podlaskiej, ul. Narutowicza 41, 21-500 Biała Podlaska  BRAK
WNP.5533.24.2016.MO Marzanna Ostrowska 25.02.2016 WNP.5533.24.2016 Organizacja procesu wychowawczego i terapeutycznego w zakresie eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowania wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Cholewianka 2, 24-120 Kazimierz Dolny WYDANO 1 ZALECENIE- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.25.2016.BF Brygida Fabrycka 02.03.2016 WNP.5533.25.2016 Realizacja zaleceń wydanych w dniu 9 listopada 2015 roku w czasie kontroli doraźnej w sprawie zapewnienia dziecku zagrożonemu niedostosowaniem społecznym pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikającej z realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, jak też rozpoznania zdarzenia ew. niepożądanego zachowania nauczyciela wychowania fizycznego w stosunku do ucznia.    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie, 21-200 Parczew BRAK
WNP.5533.26.2016.MK Marzanna Kondratowicz, Ewa Podkańska 17.02.2016 WNP.5533.26.2016 Prawidłowość zatrudniania nauczycieli i prowadzenia dokumentacji nauczania. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II, 23-300 Janów Lubelski BRAK
WNP.5533.27.2016.DJ Dorota Jaworowska 23.03.2016 WNP.5533.27.2016 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły nad organizacją zajęć edukacyjnych i realizacja podstawy programowej języka angielskiego klasy szóstej oraz zgodności procedury oceniania zachowania ucznia klasy szóstej z przepisami prawa oświatowego. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, ul. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin BRAK
WNP.5533.28.2016.GP Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak 10.03.2016 WNP.5533.28.2016 Zastraszanie i nękanie psychiczne ucznia klasy III gimnazjum przez ucznia równoległej klasy III gimnazjum.  Zespół Szkół nr 1 w Bełżycach, Gimnazjum nr 1 w Bełżycach,24--200 Bełżyce BRAK
WNP.5533.29.2016.BC Bożena Ćwiek, Jan Rećko 03.03.2016 WNP.5533.29.2016 Przestrzeganie praw dziecka. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 2 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce WYDANO 8 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.30.2016.MO Marzanna Ostrowska 08.03.2016 WNP.5533.30.2016 Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ustalania oceny zachowania, przestrzeganie praw ucznia, rozpatrywanie skarg rodziców. Gimnazjum Publiczne  w Pszczelej Woli, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, Pszczela Wola 9, 23-107 Strzyżewice  WYDANO 7 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.31.2016.BBB Barbara Bachonko-Breczko 15.03.2016 WNP.5533.31.2016 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole, przestrzegania statutu szkoły oraz praw ucznia i dziecka. Zespół Placówek Oświatowych im. majora "Zenona" w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 25, 21-542 Leśna Podlaska WYDANO 2 ZALECENIA- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.32.2016.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz 17.03.2016 WNP.5533.32.2016 Przestrzeganie praw ucznia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach,08-500 Ryki WYDANO 1 ZALECENIE- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.33.2016.AR Elżbieta Lalka-Barańska, Jan Skutnik 10,14.03.2016 WNP.5533.33.2016 Spełnienie wymogów organizacyjnych i kadrowych w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wychowankom w czasie pobytu w placówce. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu, ul. Przemysłowa 4, 22-360 Rejowiec WYDANO 2 ZALECENIA- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.34.2016.EW Elżbieta Wołczuk 08.03.2016 WNP.5533.34.2016 Spełnienie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Policealna Szkoła Zawodowa "Cogito" we Włodawie, 22-200 Włodawa BRAK
WNP.5533.35.2016.EW Elżbieta Wołczuk 8.03.2016 WNP.5533.35.2016 Spełnienie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito" we Włodawie, 22-200 Włodawa BRAK
WNP.5533.36.2016.AW Alina Wiśniecka 16.03.2016 WNP.5533.36.2016 Przestrzeganie zasad rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Miejskie Przedszkole nr 14 im. Czesława Janczarskiego w Puławach, ul. Kołłątaja 17, 24-100 Puławy WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.37.2016.AW Alina Wiśniecka 16.03.2016 WNP.5533.37.2016 Przestrzeganie zasad rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 Miejskie Przedszkole nr 18 w Puławach, ul. Norwida 32A, 24-100 Puławy WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.38.2016.SK Krystyna Saneluta 15.03.2016 WNP.5533.38.2016 Spełnienie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu - Technikum, ul. Przemysłowa 4, 22-360 Rejowiec WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.39.2016.SK Krystyna Saneluta 15.03.2016 WNP.5533.39.2016 Spełnienie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu - Zasadnicza Szkoła Zawodowa, ul. Przemysłowa 4, 22-360 Rejowiec BRAK
WNP.5533.40.2016.BC Bożena Ćwiek 17.03.2016 WNP.5533.40.2016 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Gimnazjum w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowicy, Dąbrowica 138a, 23-400 Biłgoraj WYDANO 7 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.41.2016.MO  Marzanna Ostrowska  29.03.2016  WNP.5533.41.2016 Oddziaływania wychowawcze i pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom. Gimnazjum im.Wincentego Pola w Radawczyku Drugim, Radawczyk Drugi 38, 21-030 Motycz  WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.42.2016.HR  Henryk Radej  22.03.2016 WNP.5533.42.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Policealna Szkoła Kształcenia Optyków w Tarnogórze, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 22-375 Izbica BRAK
WNP.5533.43.2016.JR Jan Rećko 30.03.2016 WNP.5533.43.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli w dniu 25 stycznia 2016 roku, organizacja pracy świetlicy szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków opieki uczniom w kontekście zdarzenia z dnia 17 listopada 2015 roku. Szkoła Podstawowa w Skrudkach, Skrudki 5a, 24-103 Żyrzyn WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.44.2016.AK Elżbieta Pałka, Anna Koper 22.03.2016 WNP.5533.44.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli w dniu 18 lutego 2016 roku, oraz kontrola obszarów działalności szkoły wskazanych przez Rzecznika Praw Dziecka, tj.: realizacja ramowego planu nauczania, realizacja celów, zadań i treści podstawy programowej, realizacja celów i zadań programu wychowawczego i programu profilaktyki, realizacja celów i zadań oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.45.2016.JR Jan Rećko 01.04.2016 WNP.5533.45.2016 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół  im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół  im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, ul.Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna WYDANO 1 ZALECENIE- PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.46.2016.MO  Marzanna Ostrowska  11.04.2016  WNP.5533.46.2016 Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych obserwacji oraz wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Turce, ul. Lipowa 16, 20-258 Lublin WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.47.2016.AT Jan Skutnik, Anna Tusińska  4,6.07.2016  WNP.5533.47.2016 Zgodność z przepisami prawa wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez zespoły opiniujące działające w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TWP w Lublinie, ul. Kosmowskiej 1B, 20-001 Lublin

WYDANO 8 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.48.2016.AK  Elżbieta Pałka, Anna Koper  22.03.2016  WNP.5533.48.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli w dniu 18 lutego 2016 roku oraz kontrola obszarów działalności szkoły wskazanych przez Rzecznika Praw Dziecka, tj.: "realizacja ramowego planu nauczania, realizacja celów, zadań i treści podstawy programowej, realizacja celów i zadań programu wychowawczego i programu profilaktyki, realizacja celów i zadań oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny". Gimnazjum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.49.2016.BC  Bożena Ćwiek 07.04.2016  WNP.5533.49.2016 Przestrzeganie statutu szkoły III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ekonomicznych w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.50.2016.AK  Arkadiusz Kwieciński, Ewa Lik-Matua  07.04.2016  WNP.5533.50.2016 Stan wychowanków w dniach 10 marca 2016 roku i 6 kwietnia 2016 roku Niepubliczny Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu, ul. Przemysłowa 4, 22-360 Rejowiec BRAK
WNP.5533.51.2016.GP Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak 07.04.2016 WNP.5533.51.2016 Rekontrola wykonanych zaleceń wydanych w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 3 lutego 2016 roku, podział zajęć w klasie drugiej na przedmioty oraz opieka w czasie dowozów uczniów do szkoły. Szkoła Podstawowa w Sobieszynie, 08-504 Ułęż WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.52.2016.GP Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak 07.04.2016 WNP.5533.52.2016 Rekontrola wykonanych zaleceń wydanych w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 3 lutego 2016 roku oraz opieka w czasie dowozów uczniów do szkoły. Gimnazjum w Sobieszynie, 08-504 Ułęż WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.53.2016.JR Jan Rećko 11.04.2016 WNP.5533.53.2016 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w kontekście zdarzenia z dnia 22 marca 2016 roku na zajęciach wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie, ul. Niecała 1, 20-080 Lublin WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.54.2016.ASz Anna Szczepińska 13.04.2016 WNP.5533.54.2016 Organizacja pracy szkoły z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
w Zespole Szkół nr 4
im . Janusza Korczaka w Lublinie,
ul. Bronowicka 21,
20-301 Lublin
 
BRAK
WNP.5533.54.2016.ASz(2) Anna Szczepińska 02.06.2016 WNP.5533.54.2016 Oragnizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26
w Zespole Szkół nr 4
im . Janusza Korczaka w Lublinie,
ul. Bronowicka 21,
20-301 Lublin
BRAK
 WNP.5533.55.2016.ASz  Anna Szczepińska  12.04.2016  WNP.5533.55.2016 Realizacja zadań statutowych szkoły, zapisów programów wychowawczego
i profilaktycznego oraz udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Gimnazjum nr 9 im. cc. Majora Hieronima Dekutowskiego ps. ""Zapora"" w Lublinie, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin  WYDANO 11 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.56.2016.TG Teresa Grodecka  21.04.2016  WNP.5533.56.2016 Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych szkołach
Zespół Szkół w Zagoździu,
Lipniak 5, 21-421 Tuchowicz
WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.57.2016.JR  Jan Rećko  29.04.2016  WNP.5533.57.2016 Zapewnienie uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki
Szkoła Podstawowa
w Ostrówku,
Ostrówek 3,
21-102 Ostrówek
BRAK
 WNP.5533.58.2016.      WNP.5533.58.2016      
 WNP.5533.59.2016.MZ  Monika Żur  29.04.2016.  WNP.5533.59.2016 Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposobu oceniania Publiczne Gimnazjum im. Agaty Mróz
w Średniem Dużem,
Średnie Duże 105,
22-413 Nielisz
WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.60.2016.JR Jan Rećko  06.05.2016  WNP.5533.60.2016 Udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa
Nr 3 w Kraśniku,
ul. Urzędowska 435,
23-200 Kraśnik
BRAK
 WNP.5533.61.2016.AK  Arkadiusz Kwieciński/ Ewa Lik -Matuła  05.05.2016  WNP.5533.61.2016 Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych Zespół Szkół
Publicznych im. Tadeusza Kościuszki
w Wojsławicach Kolonii,
Wojsławice Kolonia 1,
22-120 Wojsławice
BRAK
 WNP.5533.62.2016.AS

 

 Alicja Siedlecka  25.04.2016  WNP.5533.62.2016 Rekontrola zaleceń
w zakresie zapewniania uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Suścu,
ul. Tomaszowska 53,
22-672 Susiec
BRAK
 WNP.5533.63.2016.AW  Anna Wrzosek  06.06.2016  WNP.5533.63.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. Akademickie Gimnazjum Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.64.2016.ASz  Anna Szczepińska  06.05.2016  WNP.5533.64.2016 Realizacja zalecenia wydanego podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 12.04.2016 Gimnazjum nr 9 im. cc. Majora Hieronima Dekutowskiego ps. ""Zapora"" w Lublinie,
ul. Lipowa 25,
20-020 Lublin
WYDANO 11 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.65.2016.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  10.05.2016  WNP.5533.65.2016. Realizacja zalecenia dotycząca dokumentacji badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga, psychologa, lekarza oraz inna dokumentacja związana
z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie
z § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 2 im. Jana Pawła II
w Rykach, 08-500 Ryki
BRAK
 WNP.5533.66.2016.DA/EW  Dorota Adamczyk, Elżbieta Wołczuk  11.05.2016  WNP.5533.66.2016 Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz dokonywania oceny ich pracy zawodowej Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
w Chełmie,
ul. Rejowiecka 76,
22-100 Chełm
WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.67.2016.AR   Jan Skutnik/Ewa Lalka- Barańska  11.05.2016  WNP.5533.67.2016 Zapewnianie nieletnim umieszczonym w ośrodku warunków bezpiecznego pobytu, warunków do nauki, resocjalizacji i terapii Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Puławach,
ul. Marii Grzegorzewskiej 3,
24-100 Puławy
WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.68.2016.AR   Jan Skutnik/Ewa Lalka- Barańska  16.05.2016  WNP.5533.68.2016 Zapewnianie nieletnim umieszczonym w ośrodku warunków bezpiecznego pobytu, warunków do nauki, resocjalizacji i terapii Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Podgłębokiem,
Podgłębokie 1A,
21-070 Cyców
WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.69.2016.DJ  Dorota Jaworowska  20.05.2016  WNP.5533.69.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych " Lider"
w Lublinie,
ul. Radziwiłłowska 5,
20-080 Lublin
WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.70.2016.EPa  Elżbieta Pałka 25.05.2016
01.06.2016
 WNP.5533.70.2016 Zgodność szkolnych planów nauczania z ramowymi planami nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum
i technikum, monitorowanie realizacji podstawy programowej
w kontrolowanej placówce, zgodność
z przepisami prawa organizacji pracy
z dziećmi i młodzieżą podczas nieobecności nauczyciela, zgodność
z przepisami prawa udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez placówkę
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie,
ul. Lucyny Herc 4, 20-001 Lublin
WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.71.2016.EK

 

 Ewa Kwaśniewska  17.05.2016  WNP.5533.71.2016 Zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole oraz realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego Szkoła Podstawowa "Mała Akademia" z Oddziałem Przedszkolnym w Kościeniewiczach, 21-530 Kościeniewicze WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.72.2016.JS  Elżbieta Lalka-Barańska, Jan Skutnik  01,02.06.2016  WNP.5533.72.2016 Współpraca Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu z instytucjami w zakresie zapobiegania, ochrony i udzielania pomocy wychowankom w przypadku przemocy rówieśniczej Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu, ul. Przemysłowa 4, 22-360 Rejowiec BRAK
WNP.5533.73.2016.MO  Marzanna Ostrowska  16.05.2016  WNP.5533.73.2016 Ocena zgodności zatrudnienia nauczyciela - wychowawcy w świetlicy szkolnej zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 w Rykach,
ul. J. Słowackiego 2,
08-500 Ryki
WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.74.2016.MG  Maria Gruszka  19.05.2016  WNP.5533.74.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Zamościu,
ul. Hrubieszowska 12,
22-400 Zamość
BRAK
WNP.5533.75.2016.MG
 
Maria Gruszka
 
20.05.2016 WNP.5533.75.2016
 
Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Króla Zygmunta 61, 22-600 Tomaszów Lubelski
 
BRAK
 WNP.5533.76.2016.RO  Renata Olszewska

17.05.2016 24.05.2016

  WNP.5533.76.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "SKALA" w Lublinie, ul. Struga 8, 20-709 Lublin WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.77.2016.UG  Urszula Gralewska  17.05.2016  WNP.5533.77.2016  Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności Technikum TEB Edukacja w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin BRAK
 WNP.5533.78.2016.KS  Krystyna Sawicka  23.05.2016  WNP.5533.78.2016  Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez nowo założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa
w Krasnymstawie,
ul. Odrodzenia 45,
22-300 Krasnystaw
WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.79.2016.MO  Marzanna Ostrowska  19.05.2016  WNP.5533.79.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori,
ul. Nadbystrzycka 162,
20-506 Lublin
WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.80.2016.JR  Jan Rećko  25.05.2016  WNP.5533.80.2016 Realizacja zapisów art.7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)
Niepubliczna Integracyjna Szkoła "EDU terapeutica"
w Puławach,
ul. Wróblewskiego 25,
24-100 Puławy
BRAK
 WNP.5533.81.2016.JZ  Janusz Zuń  23.05.2016  WNP.5533.81.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej
Szkoła Policealna "Perespektywa"
w Lublinie,
ul. Staszica 5/6,
20-081 Lublin
BRAK
 WNP.5533.82.2016.EPa Elżbieta Pałka  23.05.2016  WNP.5533.82.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Atena"
w Świdniku,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 36,
21-040 Świdnik
BRAK
 WNP.5533.83.2016.AR Elżbieta Lalka-Barańska, Jan Skutnik  31.03.2016  WNP.5533.83.2016 Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego wychowankom NMOW w świetle prowadzonej przez ośrodek dokumentacji. Zapewnienie wychowankom odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z decyzją MEN o przeniesieniu obecnie umieszczonych tam dzieci do innych ośrodków na terenie całego kraju. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu, ul. Przemysłowa 4, 22-360 Rejowiec BRAK ZALECEŃ
 WNP.5533.84.2016.JR Jan Rećko/Jerzy Surma  23.05.2016  WNP.5533.84.2016 Zapewnienie uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie,
ul. Poniatowskiego 5,
20-060 Lublin
WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.85.2016.HR  Halina Rogowska  30.05.2016  WNP.5533.85.2016 Zgodność podziału na grupy na zajęciach z języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego i liczebności klas z ramowym planem nauczania w szkołach Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.86.2016.MO  Marzanna Ostrowska  02.06.2016  WNP.5533.86.2016 Zgodność z przepisami prawa udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom Szkoła Podstawowa
w Spiczynie,
Spiczyn 8,
21-077 Spiczyn
WYDANO 10 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.87.2016.AW  Alina Wiśniecka  30.05.2016  WNP.5533.87.2016 Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego Przedszkole Niepubliczne "Sigma
i Pi"" w Świdniku,
Kosynierów 17,
21-040 Świdnik
WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.88.2016.ES  Elżbieta Sobiech  07.06.2016  WNP.5533.88.2016 Informowanie rodziców o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz organizacja kształcenia dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkole Niepubliczne "Odkrywcy Talentów" w Lublinie, ul. Kawaleryjska 10, 20-552 Lublin WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.89.2016.TS  Teresa Sawicka, Stanisław kowalczyk  23.05.2016  WNP.5533.89.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez nową założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
Policealna Szkoła TEB EDUKACJA z siedzibą w Zamościu, ul. Partyzantów 11, 22-400 Zamość BRAK
 WNP.5533.90.2016.TS  Teresa Sawicka, Stanisław kowalczyk  23.05.2016  WNP.5533.90.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez nową założoną szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
Policealna Szkoła TEB EDUKACJA z siedzibą w Zamościu, ul. Partyzantów 11, 22-400 Zamość BRAK
 WNP.5533.91.2016.JL  Jan Lelonek  19.05.2016  WNP.5533.91.2016 Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją zajęć pozalekcyjnych
z wychowania fizycznego
Gimnazjum Publiczne
w Majdanie Górnym,
ul. Długa 180,
22-600 Tomaszów Lubelski
BRAK
 WNP.5533.92.2016.DJ  Dorota Jaworowska   09.06.2016  WNP.5533.92.2016 Przestrzeganioe praw ucznia klasy pierwszej w zakresie zapewnienia uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych na basenie Szkoła Podstawowa w Niezdowie, Niezdów97, 24-300 Niezdów WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.93.2016.JK  Jolanta Kasprzak  2,3.06.2016  WNP.5533.93.2016 Nauczanie przedmiotów ogólnokształcących Schronisko dla Nieletnich w Dominowie, Dominów 81 C, 20-388 Lublin 6 BRAK
 WNP.5533.94.2016.TG  Teresa Grodecka  10.06.2016  WNP.5533.94.2016 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej przepisów prawa wynikających z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.). Niepubliczne Gimnazjum dla Dzieci z Autyzmem "Wspólny Świat", ul. Królowej Jadwigi 9/49, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.95.2016.HR  Halina Rogowska  13.06.2016  WNP.5533.95.2016 Spełnienie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną. Szkoła Podstawowa w Dawidach, Dawidy 56, 21-205 Jabłoń WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.96.2016.MŻ  Marek Żelisko  13.06.2016  WNP.5533.96.2016 Spełnienie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) przez szkołę publiczną. Szkoła Podstawowa w Gęsi, Gęś 156, 21-205 Jabłoń WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.97.2016.BBB  Barbara Bachonko-Breczko  13.06.2016  WNP.5533.97.2016 Spełnienie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) przez szkołę publiczną. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie, Kolano 44, 21-205 Jabłoń WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.98.2016.JR  Jan Rećko 03.06.2016 WNP.5533.98.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli w dniu 30 marca 2016 roku Szkoła Podstawowa
w Skrudkach,
Skrudki 5a,
24-103 Żyrzyn
BRAK
 WNP.5533.99.2016.MO  Marzanna Ostrowska 08.06.2016 WNP.5533.99.2016 Zgodność organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 z przepisami prawa Szkoła Podstawowa
w Komaszycach,
Stare Komaszyce 22,
24-300 Opole Lubelskie3
WYDANO 7 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.100.2016.ASz
 
 Anna Szczepińska 02.06.2016 WNP.5533.100.2016
 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie, ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin BRAK
WNP.5533.101.2016.JR
 
Jan Rećko
 
06.06.2016 WNP.5533.101.2016
 
Zapewnienie uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki
 
Gimnazjum
w Zakrzówku,
ul. Sienkiewicza 1,
23-213 Zakrzówek
 
WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.102.2016.KS  Krystyna Sawicka, Krystyna Saneluta  10.06.2016  WNP.5533.102.2016 Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola, realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizacja pracy przedszkola Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Intergracyjnymi w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.103.2016.MŻ  Marek Żelisko  14.06.2016  WNP.5533.103.2016  1) Zgodność sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270); 2) Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1170, z późn. zm.); 3) Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 stycznia 2003 r, stan obowiązujący od 1 września 2011 r. (Dz. U. z 2013 r. nr 6, poz.69 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Juliopolu, Juliopol 80, 21-220 Siemień WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.104.2016  Anna Szczepińska  14.06.2016  WNP.5533.104.2016 Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzeganie praw dziecka, zapewnienie uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły
Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie,
ul. Przyjaźni 20,
20-314 Lublin
WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
  WNP.5533.105.2016.ER  Ewa Romaniuk  20.06.2016  WNP.5533.105.2016 Prawidłowość dokonywania oceny pracy nauczycieli przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Zespół Szkół nr 6 w Zamościu, ul. Kalinowa 5a, 22-400 Zamość WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
  WNP.5533.106.2016.MZ  Marek Żelisko  19,23.06.2016  WNP.5533.106.2016 Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie spopsobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz.1170, z późn. zm). Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wolności 20, 21-500 Biała Podlaska WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
  WNP.5533.107.2016.MŻ  Marek Żelisko  19,23.06.2016  WNP.5533.107.2016 Zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu  nauczania z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie spopsobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz.1170, z późn. zm). Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wolności 20, 21-500 Biała Podlaska WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
  WNP.5533.108.2016.DK  Dorota Kurzyńska  23.09.2016  WNP.5533.108.2016 Sprawdzanie spełniania przez placówkę wymagań określonych w art. 7 ust.3 ustawy o systemie oświaty Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Alojzowie, Alojzów 39, 22-550 Werbkowice BRAK
  WNP.5533.109.2016.RK  Renata Kwiatek 13.07.2016  WNP.5533.109.2016 Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia  Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Zespole Szkół w Firleju, ul. Partyzancka 23, 21-136 Firlej WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
  WNP.5533.110.2016.ES  Elżbieta Sobiech  08.07.2016  WNP.5533.110.2016 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz decyzji dyrektora w sprawie usunięcia uczniów ze szkoły Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie, ul. Kresowa 1, 20-215 Lublin WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.111.2016.ER  Ewa Romaniuk  23.06.2016  WNP.5533.111.2016 Zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa, zorganizowanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym realizacja wydanych zaleceń Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie, ul. Sieroca 17, 20-089 Lublin WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.112.2016.ER  Ewa Podkańska  27.06.2016  WNP.5533.112.2016 Realizacja zadań dotyczących planowania, organizowania, kierowania i nadzorowania pracą szkoły, wynikających z kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Strzyżewice WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.113.2016.EP Elżbieta Pałka, Anna Koper  29.06.2016  WNP.5533.113.2016 Przestrzeganie praw dziecka, w tym stosowanych metod wychowawczych, - realizacja przez Ośrodek zadań dotyczących sposobu spędzania czasu wolnego przez wychowanków, - budowanie w Ośrodku możliwości rozwoju potencjałów, uzdolnień i zainteresowań wychowanków. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Podgłębokie 1A, 21-070 Cyców WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.114.2016.JS  Jerzy Surma  20.06.2016  WNP.5533.114.2016 Zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Ośrodek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Lublinie, ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.115.2016.JS Elżbieta Lalka-Barańska, Jan Skutnik  15.06.2016  WNP.5533.115.2016 Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli z dnia 18 marca 2016 roku. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu, ul. Przemysłowa 4, 22-360 Rejowiec BRAK
  WNP.5533.116.2016.DS  Danuta Steć  15.06.2016   WNP.5533.116.2016. Zgodność z przepisami prawa udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz zamiar niepromowania ucznia Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Kalinówce, Kalinówka 78, 21-040 Świdnik WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
  WNP.5533.117.2016.DS  Danuta Steć  15.06.2016   WNP.5533.117.2016. Zgodność z przepisami prawa udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz zamiar niepromowania ucznia Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa w Kalinówce, Kalinówka 78, 21-040 Świdnik WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
  WNP.5533.118.2016.BF  Brygida Fabrycka  23.06.2016   WNP.5533.118.2016. Wykonywanie przez dyrektora szkoły zadań wynikających z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Szkoła Podstawowa w Berezówce, Berezówka 26, 21-512 Zalesie WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.119.2016.JZ  Janusz Zuń  22.06.2016  WNP.5533.119.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa Nr 42 w Lublinie, ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin BRAK
 WNP.5533.120.2016.JZ  Janusz Zuń  22.06.2016  WNP.5533.120.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa Nr 51 w Lublinie, ul. Bursztynowa 22, 20-001 Lublin BRAK
 WNP.5533.121.2016.JZ  Janusz Zuń  23.06.2016  WNP.5533.121.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa Nr 47 w Lublinie, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin BRAK
 WNP.5533.122.2016.JZ  Janusz Zuń  23.06.2016  WNP.5533.122.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum Nr 26 w Lublinie, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin BRAK
 WNP.5533.123.2016.DJ  Dorota Jaworowska  22.06.2016  WNP.5533.123.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, ul. Plac Wolności 4, 20-005 Lublin BRAK
 WNP.5533.124.2016.KP Krzysztof Paluch  21.06.2016  WNP.5533.124.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 1 Publiczne im. Szarych Szeregów w Kraśniku, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1, 23-204 Kraśnik BRAK
 WNP.5533.125.2016.KP Krzysztof Paluch 21.06.2016  WNP.5533.125.2016  Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku, ul. Aleja Niepodległości 54, 23-204 Kraśnik BRAK
 WNP.5533.126.2016.KP Krzysztof Paluch  22.06.2016  WNP.5533.126.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik BRAK
WNP.5533.127.2016.KP Krzysztof Paluch  22.06.2016 WNP.5533.127.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kraśniku, ul. Armii Krajowej 25, 23-200 Kraśnik BRAK
WNP.5533.128.2016.KP Krzysztof Paluch  23.06.2016 WNP.5533.128.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, ul. Juliusza Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik BRAK
WNP.5533.129.2016.KP Krzysztof Paluch  23.06.2016 WNP.5533.129.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Kraśniku, ul. Urzędowska 435, 23-200 Kraśnik BRAK
WNP.5533.130.2016.MO Marzanna Ostrowska  21.06.2016 WNP.5533.130.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie, ul. Kosmonautów 11, 21-100 Lubartów  BRAK
WNP.5533.131.2016.MO  Marzanna Ostrowska  21.06.2016 WNP.5533.131.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie,ul. 1 Maja 66, 21-100 Lubartów WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.132.2016.MO  Marzanna Ostrowska  22.06.2016 WNP.5533.132.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubartowie, ul. Legionów 3, 21-100 Lubartów BRAK
WNP.5533.133.2016.MO  Marzanna Ostrowska  22.06.2016 WNP.5533.133.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie, ul. Lubelska 68, 21-100 Lubartów BRAK
WNP.5533.134.2016.MO  Marzanna Ostrowska  23.06.2016 WNP.5533.134.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji AK w Skrobowie, Skrobów Kolonia 106, 21-100 Lubartów WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
WNP.5533.135.2016.MO  Marzanna Ostrowska  23.06.2016 WNP.5533.135.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum im. gen. bryg. Jana Kiwerskiego ps. "Oliwa" w Skrobowie, Skrobów Kolonia 106, 21-100 Lubartów WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.136.2016.DJ  Dorota Jaworowska  22.06.2016 WNP.5533.136.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, ul. Ogrodowa 16, 20-400 Lublin  BRAK
WNP.5533.137.2016.HI  Halina Ilczuk  21.06.2016 WNP.5533.137.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego, ul. Sidorska 30, 21-500 Biała Podlaska BRAK
WNP.5533.138.2016.DJ Dorota Jaworowska  23.06.2016 WNP.5533.138.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Al. Racławickie 5, 20-950 Lublin BRAK
 WNP.5533.139.2016.DJ  Dorota Jaworowska  23.06.2016  WNP.5533.139.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Technikum Terenów Zieleni w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie, Al. Racławickie 5, 20-950 Lublin BRAK
 WNP.5533.140.2016.EP  Ewa Podkańska  22.06.2016  WNP.5533.140.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 14 im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, ul. Pogodna 19, 20-337 Lublin BRAK
 WNP.5533.141.2016.EP  Ewa Podkańska 22.06.2016  WNP.5533.141.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin BRAK
 WNP.5533.142.2016.EP  Ewa Podkańska 23.06.2016  WNP.5533.142.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej, ul. Słowicza 5, 20-336 Lublin BRAK
 WNP.5533.143.2016.EP  Ewa Podkańska  23.06.2016  WNP.5533.143.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin BRAK
 WNP.5533.144.2016.MNB  Małgorzata Nowaczyńska-Brożek  23.06.2016  WNP.5533.144.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Skorczycach, Skorczyce 52, 23-250 Urzędów BRAK
 WNP.5533.145.2016.MNB  Małgorzata Nowaczyńska-Brożek  23.06.2016  WNP.5533.145.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum w Zespole Szkół w Skorczycach, Skorczyce 52, 23-250 Urzędów   BRAK
 WNP.5533.146.2016.DS  Danuta Steć  22.06.2016  WNP.5533.146.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 23 w Lublinie, ul. Podzamcze 9, 20-121 Lublin BRAK
 WNP.5533.147.2016.BC  Bożena Ćwiek  23.06.2016  WNP.5533.147.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie, ul. Sieroca 17, 20-089 Lublin BRAK
 WNP.5533.148.2016.BC  Bożena Ćwiek  23.06.2016  WNP.5533.148.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 2 w Lublinie, ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin    BRAK
 WNP.5533.149.2016.GP  Gabriela Porzyć  21.06.2016  WNP.5533.149.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie, ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin BRAK
 WNP.5533.150.2016.GP  Gabriela Porzyć  21.06.2016  WNP.5533.150.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 3 w Lublinie, ul. Nałkowskich 110, 20-420 Lublin BRAK
 WNP.5533.151.2016.GP  Gabriela Porzyć  22.06.2016  WNP.5533.151.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Mickieiwcza 36, 20-433 Lublin BRAK
 WNP.5533.152.2016.GP  Gabriela Porzyć  22.06.2016  WNP.5533.152.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 1 w Lublinie, ul. Kunickiego 116, 20-422 Lublin BRAK
 WNP.5533.153.2016.GP  Gabriela Porzyć  23.06.2016  WNP.5533.153.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. SOSW Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 w Lublinie, ul. Wyścigowa 31, 20-425 Lublin BRAK
 WNP.5533.154.2016.GP  Gabriela Porzyć  23.06.2016  WNP.5533.154.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 15 w Lublinie, ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin BRAK
 WNP.5533.155.2016.BG  Barbara Grzesiak  21.06.2016  WNP.5533.155.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie, ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin BRAK
 WNP.5533.156.2016.BG Barbara Grzesiak  21.06.2016  WNP.5533.156.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 24 w Lublinie, ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin BRAK
 WNP.5533.157.2016.BG  Barbara Grzesiak  22.06.2016  WNP.5533.157.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie, ul. Radości 13, 20-530 Lublin BRAK
 WNP.5533.158.2016.BG  Bargara Grzesiak  22.06.2016  WNP.5533.158.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 11 w Lublinie, ul. Radości 13, 20-530 Lublin BRAK
 WNP.5533.159.2016.BG  Barbara Grzesiak  23.06.2016  WNP.5533.159.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 8 w Lublinie, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin BRAK
 WNP.5533.160.2016.BG  Barbara Grzesiak  23.06.2016  WNP.5533.160.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. XXVII Liceum Ogólnokształcące w lublinie, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin BRAK
 WNP.5533.161.2016.HI  Hanna Ilczuk  21.06.2016 WNP.5533.161.2016  Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Publiczne Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 30, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.162.2016.HR Halina Rogowska  22.06.2016  WNP.5533.162.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.163.2016.HR Halina Rogowska  22.06.2016  WNP.5533.163.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.164.2016.HR Halina Rogowska 22.06.2016 WNP.5533.164.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.165.2016.DS Danuta Steć 22.06.2016  WNP.5533.165.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 70, 20-201 Lublin WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.166.2016.ASz  Anna Szczepińska  22.06.2016 WNP.5533.166.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie, ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin BRAK
WNP.5533.167.2016.ASz Anna Szczepińska 23.06.2016 WNP.5533.167.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 18 w Lublinie, ul. Jana Długosza 8, 20-047 Lublin BRAK
WNP.5533.168.2016.ASz Anna Szczepińska 23.06.2016 WNP.5533.168.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie, ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin BRAK
WNP.5533.169.2016.BG Barbara Grzesiak 22.06.2016 WNP.5533.169.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 10 w Lublinie, ul. Wajdeloty 12, 20-604 Lublin BRAK
 WNP.5533.170.2016.BG  Barbara Grzesiak  23.06.2016  WNP.5533.170.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 46 w Lublinie, ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin BRAK
 WNP.5533.171.2016.GP  Gabriela Porzyć  22.06.2016  WNP.5533.171.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie, ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin BRAK
 WNP.5533.172.2016.JS  Jerzy Surma  23.06.2016  WNP.5533.172.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo-Kumunikacyjnym w Lublinie, ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.173.2016.EPa  Anna Tusińska, Elżbieta Pałka  21,23.06.2016  WNP.5533.173.2016 Zgodność z przepisami prawa zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej, gimnazjum i technikum (zbyt mała liczba godzin rewalidacyjnych i terapeutycznych), prawidłowość organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli języka polskiegi i języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży  Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Lucyny Herc 4, 20-001 Lublin WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.174.2016.JK Jolanta Kasprzak  22.06.2016  WNP.5533.174.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2015/2016, tj. 20-23 czerwca 2016 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach, Tomaszowice Kolonia 40 A, 21-008 Tomaszowice BRAK
WNP.5533.175.2016.BBB Barbara Bachonko-Breczko  30.06.2016  WNP.5533.175.2016 Przestrzeganie zapisów statutu szkoły, zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowidłowego prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.176.2016.ASz Anna Szczepińska 29.06.2016 WNP.5533.176.2016 Przestrzeganie zasad oceniania Gimnazjum nr 9 im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps."Zapora" w Lublinie, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin BRAK
WNP.5533.177.2016.AW  Alina Wiśniecka  23.06.2016  WNP.5533.177.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie, ul. Pana Wołodyjowskiego 13, 20-627 Lublin BRAK
 WNP.5533.178.2016.ES  Elżbieta Sobiech  22.06.2016  WNP.5533.178.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 4 w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin BRAK
 WNP.5533.179.2016.ES  Elżbieta Sobiech  22.06.2016  WNP.5533.179.2016  Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 17 w Lublinie,  ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin BRAK
 WNP.5533.180.2016.ES  Elżbieta Sobiech  23.06.2016  WNP.5533.180.2016  Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa w Mętowie, Mętów 124, 20-388 Lublin BRAK
 WNP.5533.181.2016.ES  Elżbieta Sobiech  23.06.2016  WNP.5533.181.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum w Mętowie, Metów 124, 20-388 Lublin BRAK
 WNP.5533.182.2016.UG  Urszula Gralewska  22.06.2016  WNP.5533.182.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. XII Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin BRAK
 WNP.5533.183.2016.UG  Urszula Gralewska  22.06.2016  WNP.5533.183.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Technikum Chemiczne w Lublinie,  Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin BRAK
 WNP.5533.184.2016.UG  Urszula Gralewska  23.06.2016  WNP.5533.184.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie, ul. Balladyny 22, 20-601 Lublin BRAK
 WNP.5533.185.2016.UG  Urszula Gralewska  23.06.2016  WNP.5533.185.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie, ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin BRAK
 WNP.5533.186.2016.BK  Barbara Krawczyk  22.06.2016  WNP.5533.186.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum Publiczne w Suścu, ul. Tomaszowska 53, 22-672 Susiec BRAK
 WNP.5533.187.2016.BK  Barbara Krawczyk  22.06.2016  WNP.5533.187.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa w Suścu, ul. Tomaszowska 53, 22-672 Susiec BRAK
 WNP.5533.188.2016.BK  Barbara krawczyk  23.06.2016  WNP.5533.188.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnzjum Publiczne w Majdanie Sopockim Pierwszym, Majdan Sopocki Pierwszy 113, 22-672 Susiec BRAK
 WNP.5533.189.2016.BK Barbara Krawczyk  23.06.2016  WNP.5533.189.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa w Majdanie Sopockim Pierwszym, Majdan Sopocki Pierwszy 113, 22-672 Susiec   BRAK
 WNP.5533.190.2016.MZ  Monika Żur  22.06.2016  WNP.5533.190.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród BRAK
 WNP.5533.191.2016.MZ  Monika Żur  22.06.2016  WNP.5533.191.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie, ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród BRAK
 WNP.5533.192.2016.MZ  Monika Żur  23.06.2016  WNP.5533.192.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki 143,  22-440 Krasnobród BRAK
WNP.5533.193.2016.MZ Monika Żur  23.06.2016 WNP.5533.193.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie, ul. Lelewela 37, 22-440 Krasnobród BRAK
WNP.5533.194.2016.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  22.06.2016 WNP.5533.194.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Nabrożu - Kolonii, Szkoła Podstawowa w Nabrożu - Kolonii, Nabróż Kolonia 19, 22-650 Łaszczów BRAK
WNP.5533.195.2016.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  22.06.2016 WNP.5533.195.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Nabrożu - Kolonii, Gimnazjum w Nabrożu - Kolonii, Nabróż Kolonia 19, 22-650 Łaszczów  BRAK
WNP.5533.196.2016.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  23.06.2016 WNP.5533.196.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa w Łaszczowie, ul. Chopina 11, 22-650 Łaszczów BRAK
WNP.5533.197.2016.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  23.06.2016 WNP.5533.197.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaszczowie, Liceum Ogólnokształcące w Łaszczowie, ul. Chopina 8, 22-650 Łaszczów BRAK
WNP.5533.198.2016.AST  Anna Startek  22.06.2016 WNP.5533.198.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu, ul. Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość BRAK
WNP.5533.199.2016.AST  Anna Startek  22.06.2016 WNP.5533.199.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Technikum nr 3 w Zamościu, ul. Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość BRAK
WNP.5533.200.2016.AST  Anna Startek  23.06.2016  WNP.5533.200.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu,  ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość BRAK
WNP.5533.201.2016.AST  Anna Startek  23.06.2016  WNP.5533.201.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 4 w Zamościu,  ul. Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość BRAK
WNP.5533.202.2016.AM  Anna Mieczan  22.06.2016  WNP.5533.202.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa w Łabuniach, ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie BRAK
WNP.5533.203.2016.MG Maria Gruszka  22.06.2016  WNP.5533.203.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum w Łabuniach,  ul. Zamojska 1, 22-437 Łabunie BRAK  
WNP.5533.204.2016.AS  Alicja Siedlecka  23.06.2016  WNP.5533.204.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30 A, 22-400 Zamość BRAK
WNP.5533.205.2016.AS  Alicja Siedlecka  23.06.2016  WNP.5533.205.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum  w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30 A, 22-400 Zamość BRAK
WNP.5533.206.2016.AS  Alicja Siedlecka  22.06.2016  WNP.5533.206.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Technikum w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zamościu, ul. Peowiaków 3, 22-400 Zamość BRAK
WNP.5533.207.2016.AS  Alicja Siedlecka  22.06.2016  WNP.5533.207.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Liceum Ogólnokształcące w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zamościu, ul. Peowiaków 3, 22-400 Zamość BRAK
WNP.5533.208.2016.UG  Urszula Gralewska  21.06.2016  WNP.5533.208.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 24 w Lublinie, ul. Niecała 1, 20-080 Lublin BRAK
WNP.5533.209.2016.BF  Brygida Fabrycka  22.06.2016  WNP.5533.209.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 40, 21-560 Międzyrzec Podlaski WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
WNP.5533.210.2016.EK  Ewa Kwaśniewska  22.06.2016  WNP.5533.210.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 40, 21-560 Międzyrzec Podlaski WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.211.2016.EK  Ewa Kwaśniewska  22.06.2016  WNP.5533.211.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Gimnazjim Sportowe nr 3 w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.212.2016.BF  Brygida Fabrycka  22.06.2016  WNP.5533.212.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 3  z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Leśna 2, 21-560 Międzyrzec Podlaski WYDANO 7 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.213.2016.TG  Teresa Grodecka  22.06.2016  WNP.5533.213.2016

Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.214.2016.TG  Teresa Grodecka  22.06.2016  WNP.5533.214.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Publiczne Gimnazjum nr 6  w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.215.2016.MO  Marzanna Ostrowska  13.07.2016  WNP.5533.215.2016 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ustalania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych Gimnazjum w Zespole Szkół w Markuszowie, ul. Lubelska 80, 24-173 Markuszów WYDANO 14 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.216.2016.DJ  Dorota Jaworowska  14.07.2016  WNP.5533.216.2016 Realizacja nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie, ul. Szkolna 8, 23-100 Bychawa BRAK
 WNP.5533.217.2016.AW  Anna Wrzosek  14.07.2016  WNP.5533.217.2016 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole, przestrzeganie praw dziecka w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej.  Zespół Szkół w Wohyniu, ul. Piłsudskiego 25, 21-310 Wohyń WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.218.2016.KS  Krystyna Sawicka/Ewa Lik-Matuła  24.08.2016  WNP.5533.218.2016 Spełnianie warunków określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach, Leśniowice 24B, 22-122 Leśniowice

WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI

WNP.5533.219.2016.KS  Krystyna Sawicka/Ewa Lik-Matuła  24.08.2016  WNP.5533.219.2016 Spełnianie warunków określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie, Sielec 68, 22-121 Sielec WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.220.2016.BBB  Barbara Bachonko-Breczko  22.06.2016 WNP.5533.220.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska BRAK
WNP.5533.221.2016.BBB  Barbara Bachonko-Breczko  22.06.2016 WNP.5533.221.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2  Zespole Szkół Zawodowych im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 71, 21-500 Biała Podlaska BRAK
WNP.5533.222.2016.DS  Dariusz Sułkowski  22.06.2016 WNP.5533.222.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmie, ul. Wołyńska 1, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.223.2016.DS  Dariusz Sułkowski  22.06.2016  WNP.5533.223.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Gimnazjum nr 1 w Chełmie, ul. Wołyńska 1, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.224.2016.DS  Dariusz Sułkowski  22.06.2016  WNP.5533.224.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 1, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.225.2016.AK  Arkadiusz Kwieciński  22.06.2016  WNP.5533.225.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.226.2016.AK  Arkadiusz Kwieciński  22.06.2016  WNP.5533.226.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.227.2016.AK  Arkadiusz Kwieciński  22.06.2016  WNP.5533.227.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Gimnazjum nr 7 w Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.228.2016.SK  Krystyna Saneluta  22.06.2016  WNP.5533.228.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, ul. Stefana Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.229.2016.SK  Krystyna Saneluta  22.06.2016  WNP.5533.229.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Gimnazjum nr 2 w Chełmie, ul. Stefana Czarnieckiego 8, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
WNP.5533.230.2016.SK  Krystyna Saneluta  22.06.2016  WNP.5533.230.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im, dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Świętego Mikołaja 4, 22-100 Chełm   WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
WNP.5533.231.2016.EB  Ewa Bejster  22.06.2016  WNP.5533.231.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie, ul. Obłońska 51, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.232.2016.EB  Ewa Bejster  22.06.2016  WNP.5533.232.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Technikum nr 4 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
WNP.5533.233.2016.EB  Ewa Bejster  22.06.2016  WNP.5533.233.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, ul. Reformacka 13, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
WNP.5533.234.2016.DA  Dorota Adamczyk  22.06.2016  WNP.5533.234.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Prymasa Wyszyńskiego 15, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.235.2016.DA  Dorota Adamczyk  22.06.2016  WNP.5533.235.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Gimnazjum nr 6 w Chełmie, ul. Powstańców Warszawy 10, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.236.2016.DA  Dorota Adamczyk  22.06.2016  WNP.5533.236.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  III Liceum Ogólnokształcące w Chełmie, ul. Szpitalna 14, 22-100 Chełm  WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
WNP.5533.237.2016.EL  Ewa Lik-Matuła  22.06.2016  WNP.5533.237.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
WNP.5533.238.2016.EL  Ewa Lik-Matuła  22.06.2016  WNP.5533.238.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych im. 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie, ul. Batorego 1, 22-100 Chełm WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
WNP.5533.239.2016.EL  Ewa Lik-Matuła  22.06.2016  WNP.5533.239.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.240.2016.LS  Lucyna Szczyrba  22.06.2016  WNP.5533.240.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
WNP.5533.241.2016.LS  Lucyna Szczyrba  22.06.2016  WNP.5533.241.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa nr 8  w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Chełmie, ul. Połaniecka 10, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
WNP.5533.242.2016.LS  Lucyna Szczyrba  22.06.2016  WNP.5533.242.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Szkoła Podstawowa nr 11 w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm BRAK
WNP.5533.243.2016.KS  Krystyna Sawicka  23.06.2016  WNP.5533.243.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Kamień Kolonia 55, 22-113 Kamień WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
WNP.5533.244.2016.KS  Krystyna Sawicka  23.06.2016  WNP.5533.244.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa w Strachosławiu, Strachosław 76B, 22-113 Kamień BRAK
WNP.5533.245.2016.KS  Krystyna Sawicka  23.06.2016  WNP.5533.245.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Gimnazjum w Strachosławiu, Strachosław 76B, 22-113 Kamień BRAK
WNP.5533.246.2016.EW  Elżbieta Wołczuk  23.06.2016  WNP.5533.246.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. I Liceum Ogólnokształcące we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa BRAK
WNP.5533.247.2016.EW  Elżbieta Wołczuk  23.06.2016  WNP.5533.247.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie, ul. Szkolna 1, 22-200 Włodawa BRAK
WNP.5533.248.2016.EW  Elżbieta Wołczuk  23.06.2016  WNP.5533.248.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie, ul Kopernika 3, 22-200 Włodawa BRAK
WNP.5533.249.2016.BF  Brygida Fabrycka  23.06.2016  WNP.5533.249.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r. Szkoła Podstawowa w Berezówce, Berezówka 23, 21-512 Zalesie WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
WNP.5533.250.2016.TG  Teresa Grodecka  22.06.2016  WNP.5533.250.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej, ul. Sportowa 7, 21-500 Biała Podlaska BRAK
WNP.5533.251.2016.BBB  Barbara Bachonko-Breczko  22.06.2016  WNP.5533.251.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Moniuszki 36, 21-500 Biała Podlaska BRAK
WNP.5533.252.2016.EK  Ewa Kwaśniewska  22.06.2016  WNP.5533.252.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzeczu Podlaskim, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
WNP.5533.253.2016.BF  Brygida Fabrycka  22.06.2016  WNP.5533.253.2016 Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ostatnim tygodniu zajęć edukacyjnych roku szkolnego, tj. 20-23 czerwca 2016r.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyrzeczu Podlaskim, ul. Warszawska 30, 21-560 Międzyrzec Podlaski WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
WNP.5533.254.2016.WŻ Wanda Żukowska 28.06.2016 WNP.5533.254.2016 Prawidłowość podejmowania działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i przestrzeganie przepisów prawa dotyczących klasyfikowania i promowania uczniów Szkoła Podstawowa w Zabielu, Zabiele 8b, 21-300 Radzyń Podlaski WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.255.2016.MO  Marzanna Ostrowska  28.06.2016  WNP.5533.255.2016 Nadzór dyrektora nad oddziaływaniami wychowawczymi i pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzialaną uczniom Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Rykach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach, ul. Słowackiego 2, 08-500 Ryki WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.256.2016.EP  Weronika Jezior, Elżbieta Pełka-Pryszcz  29.06.2016  WNP.5533.256.2016 Prawidłowość przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Jeziorzanach na rok szkolny 2015/2016 Przedszkole Samorządowe w Jeziorzanach, ul. Rynek 36, 21-146 Jeziorzany WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.257.2016.BF  Brygida Fabrycka  04.07.2016  WNP.5533.257.2016 Ustalenie, czy Dyrektor szkoły zaplanował kolejne działania mające na celu rozwiązanie istniejących problemów w szkole związanych z zachowaniem ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie, ul. Polna 34, 21-200 Parczew BRAK
 WNP.5533.258.2016.JL  Jan Lelonek  14.09.2016  WNP.5533.258.2016 Skuteczność działań dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higieniecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Gimnazjum Publiczne w Suścu, ul. Tomaszowska 53, 22-672 Susiec BRAK
 WNP.5533.259.2016.EK  Ewa Kwaśniewska  29.04.2016  WNP.5533.259.2016 Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole, w szczególności postępowanie w sytuacji bójki lub wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Połoskach, Połoski 45A, 21-530 Piszczac BRAK
 WNP.5533.260.2016.DJ  Dorota Jaworowska  28.06.2016   WNP.5533.260.2016 Nadzór dyrektora szkoły nad pracą nauczycieli. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole oraz prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkoły. Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie, ul. I. Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin BRAK
 WNP.5533.261.2016.JZ Janusz Zuń  27.06.2016  WNP.5533.261.2016 Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Jabłonna WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.262.2016.KS Krystyna Sawicka/Ewa Lik-Matuła  18.08.2016  WNP.5533.262.2016 Spełnianie warunków określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Szkoła Podstawowa w Sielcu, Sielec 141, 22-121 Sielec WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.263.2016.TS Teresa Sawicka  14.09.2016  WNP.5533.263.2016. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Gimnazjum nr 3 w Zamościu, ul. E. Orzeszkowej 43, 22-400 Zamość WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.264.2016.KS Krystyna Sawicka/Ewa Lik-Matuła  24.08.2016  WNP.5533.264.2016. Spełnianie warunków określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Leśniowicach, Leśniowice 24B, 22-122 Leśniowice WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.265.2016.KS Krystyna Sawicka/Ewa Lik-Matuła  18.08.2016  WNP.5533.265.2016 Spełnianie warunków określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach,Rakołupy 5A, 22-122 Leśniowice WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.266.2016.KS Krystyna Sawicka/Ewa Lik-Matuła  18.08.2016  WNP.5533.266.2016 Spełnianie warunków określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teresinie, Teresin 43, 22-122 Leśniowice WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.267.2016.KS Krystyna Sawicka/Ewa Lik-Matuła  24.08.2016  WNP.5533.267.2016. Spełnianie warunków określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sielcu, Sielec 67A, 22-122 Leśniowice WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.268.2016.JR Jan Rećko 25.07.2016 WNP.5533.268.2016 Zgodność zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami oraz sporządzenie i wydanie rodzicom dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Szkoła Podstawowa w Kolechowicach, Kolechowice 125, 21-110 Ostrów Lubelski WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
WNP.5533.269.2016.UG Urszula Gralewska  08.08.2016  WNP.5533.269.2016. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie sposobu oceniania i ustalania oceny zachowania. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, ul. Adama Mickiewicza 24, 20-433 Lublin  BRAK
WNP.5533.270.2016.MO Marzanna Ostrowska  29.07.2016  WNP.5533.270.2016 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ustalania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowodworze, Nowodwór 60, 21-100 Lubartów WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.271.2016.DS Danuta Steć  27.07.2016  WNP.5533.271.2016 Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć oraz pobytu  na terenie szkoły, profilaktyka zachowań agresywnych i rozwiązywanie konfliktów między uczniami (przemoc rówieśnicza). Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Motyczu, Motycz 33, 21-030 Motycz WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.272.2016.WŻ Wanda Żukowska  27.07.2016  WNP.5533.272.2016. Prawidłowość realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej ul. I Armii WP 7,
21-311 Komarówka Podlaska
 WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.273.2016.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz  31.08.2016  WNP.5533.273.2016 Kontrola realizacji zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej w dniu 29 czerwca 2016 roku. Przedszkole Samorządowe w Jeziorzanach, ul. Rynek 36, 21-146 Jeziorzany  BRAK
 WNP.5533.274.2016.DA-EW Dorota Adamczyk, Elżbieta Wołczuk  22.08.2016  WNP.5533.274.2016 Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów prawa dotyczących oceniania, udzielania pomocy psychologiczmo-pedagogicznej, nadzoru nad pracą nauczycieli oraz organizacji "egzaminu sprawdzającego". Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniczynie, ul. Szkolna 1, 22-310 Kraśniczyn WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.275.2016.LS Ewa Bejster, Lucyna Szczyrba  22.08.2016  WNP.5533.275.2016 Prawidłowość odbywania stażu przez nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Chełmie, ul. Lubelska 8, 22-100 Chełm WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.276.2016.AT  Anna Tusińska, Elżbieta Lalka-Barańska, Jan Skutnik  06,07.09.2016  WNP.5533.276.2016 Zgodność z przepisami prawa wydawania opinii oraz organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Sto Pociech" w Łęcznej, ul. Obrońców Pokoju 7, 20-010 Łęczna WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.277.2016.AT  Anna Tusińska, Elżbieta Lalka-Barańska, Jan Skutnik  03,05.10.2016  WNP.5533.277.2016 Zgodność z przepisami prawa wydawania opinii oraz organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.   Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Progres" w Tomaszowie Lubelskim, ul. T. Kościuszki 24, 22-600 Tomaszów Lubelski  WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.278.2016.WZ  Ewa Bejster, Wanda Żukowska  14.09.2016  WNP.5533.278.2016 Prawidłowość realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego uczniowi z zespołem Aspergera Zespół szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, Gimnazjum w Komarówce Podlaskiej, ul. I Armii Wojska Polskiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.279.2016.EB Ewa Bejster, Lucyna Szczyrba  02.09.2016  WNP.5533.279.2016 Prawidłowość zapewnienia dzieciom opieki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Językowe Przedszkole Integracyjne "W Kasztanowym Parku" w Chełmie, ul. Lubelska 4, 22-100 Chełm WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.280.2016.JR  Jan Rećko  06.09.2016  WNP.5533.280.2016 Zgodność organizacji oddziałów przedszkolnych utworzonych w szkole podstawowej z ramowym statutem publicznego przedszkola. Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.281.2016.DA-EW Dorota Adamczyk, Elżbieta Wołczuk  02.09.2016  WNP.5533.281.2016 Zapewnienie uczniom przez dyrektora szkoły bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Kraśniczynie, ul. Szkolna 1, 22-310 Kraśniczyn WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.282.2016.EP Elżbieta Pełka-Pryszcz  02.09.2016  WNP.5533.282.2016 Kontrola organizacji pracy oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Przytocznie i oddziale przedszkolnym Przedszkola Samorządowego w Jeziorzanach w roku szkolnym 2016/2017. Przedszkole Samorządowe w Jeziorzanach, ul. Rynek 36, 21-146 Jeziorzany  BRAK
 WNP.5533.283.2016.KS-EL Krystyna Sawicka/Ewa Lik-Matuła  09.09.2016  WNP.5533.283.2016 Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 im. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22-100 Chełm WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.284.2016.HR-SK Henryk Radej-Krystyna Saneluta  29.09.2016  WNP.5533.284.2016 Zapewnienie uczniom przez dyrektora szkoły bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie,  ul. Szkolna 7, 22-200 Włodawa WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.285.2016.EB Ewa Bejster, Lucyna Szczyrba  16.09.2016  WNP.5533.285.2016 Prawidłowość zapewnienia dziaciom opieki w warunkach bezpiecznych w trakcie realizacji programu "Wakacyjna Akademia Tutorów 2016". Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Chełmie, ul. Lubelska 8, 22-100 Chełm WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.286.2016.ASz Anna Szczepińska  19.09.2016  WNP.5533.286.2016 Realizacja zaleceń wydanych w dniu 14 czerwca 2016 roku. Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie,
ul. Przyjaźni 20,
20-314 Lublin
 BRAK
 WNP.5533.287.2016.AT Elżbieta Lalka-Barańska, Jan Skutnik  15.09.2016  WNP.5533.287.2016 Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie, Piaseczno 37, 21-075 Ludwin  BRAK
 WNP.5533.288.2016.AT Elżbieta Lalka-Barańska, Jan Skutnik  15.09.2016  WNP.5533.288.2016 Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łańcuchowie, Łańcuchów 19, 21-020 Milejów  BRAK
 WNP.5533.289.2016.AT Elżbieta Lalka-Barańska, Jan Skutnik  16.09.2016  WNP.5533.289.2016 Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrówku, Ostrówek 154, 21-013 Ostrówek  BRAK
 WNP.5533.290.2016.MK Marzanna Kondratowicz, Ewa Podkańska  15,16.09.2016  WNP.5533.290.2016 Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Medyczne Studium Zawodowe im. St. Wołynki w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 57, 23-300 Janów Lubelski BRAK
 WNP.5533.291.2016.AW Anna Wrzosek  28.09.2016  WNP.5533.291.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy Dużej, Dąbrowica Duża 65, 21-523 Tuczna WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROL
 WNP.5533.292.2016.MZ Marek Żelisko  30.09.2016  WNP.5533.292.2016  Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publiczne.
Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie, ul. Cieszkowizna 13, 21-400 Łuków  WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.293.2016.HR Halina Rogowska 29.09.2016  WNP.5533.293.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę publiczną.
Szkoła Podstawowa w Paszenkach, Paszenki 78, 21-205 Jabłoń WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.294.2016.MG,AM Maria Gruszka, Anna Mieczan  23,27.09.2016  WNP.5533.294.2016  Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę publiczną.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 30A, 22-500 Hrubieszów WYDANO 9 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.295.2016.MG.AM Maria Gruszka, Anna Mieczan  23,27.09.2016  WNP.5533.295.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę publiczną.
Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Hrubieszowie ul. Leśmiana 30A, 22-500 Hrubieszów WYDANO 10 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.296.2016.JZ Janusz Zuń 28.09.2016  WNP.5533.296.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Puławach, ul.Lubelska 2C/14, 24-100 Puławy BRAK
 WNP.5533.297.2016.AP Artur Pawłowski 28.09.2016  WNP.5533.297.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Puławach, ul. Wróblewskiego 11, 24-100 Puławy WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.298.2016.MO Marzanna Ostrowska 30.10.2016  WNP.5533.298.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
Szkoła Podstawowa "Mała Akademia" z Oddziałem Przedszkolnym w Krasnem, Krasne 118, 21-109 Stary Uścimów WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.299.2016.KP Krzysztof Paluch 30.09.2016  WNP.5533.299.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
Policealna Szkoła Zawodowa Polski Związek Motorowy w Lublinie, ul. Bolesława Prusa 8, 20-064 Lublin BRAK
 WNP.5533.300.2016.MS  Monika Szlagowska, Dariusz Sułkowski 21.10.2016  WNP.5533.300.2016 Zgodność  przeprowadzania egzaminów semestralnych z przepisami prawa oraz realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania w przypadku słuchaczy z orzeczonym  stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia "Szansa" w Krasnymstawie, ul. Okrzei 25, 22-300 Krasnystaw WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.301.2016.RO Renata Olszewska 28.09.2016  WNP.5533.301.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
Policealna Szkoła Techniczna "OPERATOR" w Lublinie, ul. Diamentowa 4a, 20-447 Lublin WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.302.2016.AK  Anna Koper 29.09.2016  WNP.5533.302.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
Medyczna Szkoła Policealna "Perspektywa" w Lublinie, ul Staszica 5/6,20-081 Lublin BRAK
 WNP.5533.303.2016.DJ Dorota Jaworowska  05.10.2016  WNP.5533.303.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
NOVA Policealna Szkoła Medyczna w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 57/3, 20-076 Lublin WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.304.2016.DJ Dorota Jaworowska  30.09.2016  WNP.5533.304.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.305.2016.MO Marzanna Ostrowska  07.10.2016  WNP.5533.305.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu Łukowskim, Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Łukowskim, Zarzecz Łukowski 54, 21-400 Łuków WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.306.2016.DA  Dorota Adamczyk, Elżbieta Wołczuk  10.10.2016  WNP.5533.306.2016 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola. Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie, ul. Reja 54, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.307.2016.AST  Anna Startek  30.09.2016  WNP.5533.307.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej. 
Policealna Szkoła Centrum Szkół Akademickich "Student" w Zamościu, ul. Partyzantów 59/1, 22-400 Zamość BRAK
 WNP.5533.308.2016.BC Bożena Ćwiek  10.10.2016  WNP.5533.308.2016 Organizacja i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawidłowość nadzoru dyrektora szkoły nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych i higieniecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie, Al. Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin  BRAK
 WNP.5533.309.2016.MZ  Marek Żelisko  28.09.2016  WNP.5533.309.2016 Zgodność organizacji i przebiegu egzaminu maturalnegoz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, - prawidłowość sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem egzaminu maturalnego przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Sikorskiego w Międzyrzeczu Podlaskim, ul. Lubelska 57/59, 21-560 Międzyrzec Podlaski BRAK
 WNP.5533.310.2016.JR  Jan Rećko 06.10.2016  WNP.5533.310.2016 Udostępnianie do wglądu uczniom i rodzicom przez szkołę prac pisemnych oraz dokumentacji egzaminów i oceniania uczniów. Szkoła Podstawowa nr 10 w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 70, 20-201 Lublin BRAK
 WNP.5533.311.2016.JR  Jan Rećko  12.10.2016  WNP.5533.311.2016 Udostępnianie uczniom i rodzicom przez szkołę prac pisemnych oraz dokumentacji egzaminów i oceniania uczniów. Szkoła Podstawowa nr 52 w Lublinie,  ul. Władysława Jagiełły 11, 20-281 Lublin BRAK
 WNP.5533.312.2016.JS  Jerzy Surma  18.10.2016  WNP.5533.312.2016 Udostępnianie przez szkołę do wglądu uczniom i rodzicom przez prac pisemnych oraz dokumentacji egzaminów i oceniania uczniów. Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie, ul. Sieroca 17, 20-089 Lublin BRAK
 WNP.5533.313.2016.JS  Jerzy Surma  19.10.2016  WNP.5533.313.2016  Udostępnianie przez szkołę do wglądu uczniom i rodzicom przez prac pisemnych oraz dokumentacji egzaminów i oceniania uczniów. Gimnazjum nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna BRAK
 WNP.5533.314.2016.MS  Monika Szlagowska  29.09.2016  WNP.5533.314.2016 Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych JOBS w Chełmie,  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 32, 22-100 Chełm BRAK
 WNP.5533.315.2016.DS  Dariusz Sułkowski  29.09.2016  WNP.5533.315.2016  Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2015 r., poz.2156
z późn. zm.) przez szkołę niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 16, 22-200 Włodawa  BRAK
 WNP.5533.316.2016.AS  Alicja Siedlecka  10,11.10.2016  WNP.5533.316.2016 Organizacja roku szkolnego 2016/2017, ze szczególnym uwzględnieniem  przydziału czynności zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz organizacja pracy szkoły zgodnie ze statutem. Szkoła Podstawowa w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.317.2016.AS  Alicja Siedlecka  10,11.10.2016  WNP.5533.317.2016 Organizacja roku szkolnego 2016/2017, ze szczególnym uwzględnieniem przydziału czynności zgodnie z arkuszem organizacyjnym oraz organizacja pracy szkoły zgodnie ze statutem. Gimnazjum  w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.318.2016.JR  Jan Rećko  07.10.2016  WNP.5533.318.2016 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa nr 7 w Lublinie, ul. Plażowa 9, 20-023 Lublin WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.319.2016.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  29.09.2016  WNP.5533.319.2016 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole oraz organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa w Jarosławcu, Jarosławiec 190, 22-424 Jarosławiec WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.320.2016.AW  Hanna Ilczuk, Anna Wrzosek  11.10.2016  WNP.5533.320.2016 Zgodność z przepisami prawa ilości zaplanowanych w arkuszu organizacyjnym godzin zajęć świetlicowych, bibliotecznych oraz zajęć rewalidacyjnych.  Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 94, 21-404 Trzebieszów   WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.321.2016.AW  Hanna Ilczuk, Anna Wrzosek  11.10.2016  WNP.5533.321.2016 Zgodność z przepisami prawa ilości zaplanowanych w arkuszu organizacyjnym godzin zajęć świetlicowych, bibliotecznych oraz zajęć rewalidacyjnych. Publiczne Gimnazjum w Trzebieszowie, Trzebieszów Drugi 94 A, 21-404 Trzebieszów WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.322.2016.BG  Barbara Grzesiak, Gabriela Porzyć  11.10.2016  WNP.5533.322.2016 Przemoc psychiczna i fizyczna nad dzieckiem. Publiczne Przedszkole Integracyjne w Puławach,  ul. Czartoryskich 21, 24-100 Puławy WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.323.2016.BK  Barbara Krawczyk  18.10.2016  WNP.5533.323.2016 Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. Szkoła Podstawowa w Uchaniach, ul. Szkolna 13, 22-510 Uchanie WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.324.2016.TG  Teresa Grodecka  26.10.2016  WNP.5533.324.2016 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. Zespół Szkół w Białce, Białka 49 A, 21-300 Radzyń Podlaski BRAK
 WNP.5533.325.2016.DJ  Dorota Jaworowska  04.11.2016  WNP.5533.325.2016 Zatrudnianie w szkole zgodnie z kwalifikacjami. Szkoła Podstawowa w Czółnach, Czółna 109, 24-220 Niedrzwica Duża WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.326.2016JK  Jolanta Kasprzak  19.10.2016  WNP.5533.326.2016 Organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w publicznych szkołach podstawowych oraz wyposażenie świetlic szkolnych (z uwzględnieniem zapisów art.67 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa). Szkoła Podstaswowa nr 2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna BRAK
 WNP.5533.327.2016.JK  Jolanta Kasprzak  20.10.2016  WNP.5533.327.2016 Organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w publicznych szkołach podstawowych oraz wyposażenie świetlic szkolnych (z uwzględnieniem zapisów art.67 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa). Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku, Al. Armii Krajowej 3, 21-040 Świdnik BRAK
 WNP.5533.328.2016.JK  Jolanta Kasprzak  21.10.2016  WNP.5533.328.2016 Organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w publicznych szkołach podstawowych oraz wyposażenie świetlic szkolnych (z uwzględnieniem zapisów art.67 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa). Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublinie, ul. Hiacyntowa 69, 20-143 Lublin BRAK
 WNP.5533.329.2016.JK  Jolanta Kasprzak  26.10.2016  WNP.5533.329.2016 Organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w publicznych szkołach podstawowych oraz wyposażenie świetlic szkolnych (z uwzględnieniem zapisów art.67 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa). Szkoła Podstawowa w Kurowie, ul. Lubelska 16, 24-170 Kurów WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.330.2016.JK  Jolanta Kasprzak  28.10.2016  WNP.5533.330.2016 Organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w publicznych szkołach podstawowych oraz wyposażenie świetlic szkolnych (z uwzględnieniem zapisów art.67 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa). Szkoła Podstawowa nr 39 w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie, ul.  Krężnicka 156, 20-518 Lublin BRAK
 WNP.5533.331.2016.EL  Ewa Lik-Matuła, Krystyna Saneluta  26.10.2016  WNP.5533.331.2016 Organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w publicznych szkołach podstawowych oraz wyposażenie świetlic szkolnych (z uwzględnieniem zapisów art.67 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa).  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie, ul. Chełmska 44, 21-070 Cyców BRAK
 WNP.5533.332.2016.AST  Anna Startek  21.10.2016  WNP.5533.332.2016 Organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w publicznych szkołach podstawowych oraz wyposażenie świetlic szkolnych (z uwzględnieniem zapisów art.67 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa).  Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu, ul. Orzeszkowej 43, 22-400 Zamość BRAK
 WNP.5533.333.2016.EK  Ewa Kwaśniewska, Brygida Fabrycka  25.10.2016  WNP.5533.333.2016 Organizacja i prowadzenie zajęć świetlicowych w publicznych szkołach podstawowych oraz wyposażenie świetlic szkolnych (z uwzględnieniem zapisów art.67 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa).  Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim, ul. Sitkowskiego 3, 21-300 Radzyń Podlaski WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.334.2016.AK  Anna Koper  20.10.2016  WNP.5533.334.2016 Realizacja zaleceń wydanych po kontrolach przeprowadzonych w Ośrodku w dniu 29.06.2016 r. oraz w dniu 16.05.2016 r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Podgłębokie 1 A, 21-070 Cyców BRAK
 WNP.5533.335.2016.KP  Krzysztof Paluch  07.11.2016  WNP.5533.335.2016 Zasady przyjmowania słuchaczy do szkoły. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Świdniku, ul.Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik  BRAK
 WNP.5533.336.2016.KP  Krzysztof  Paluch  27.10.2016  WNP.5533.336.2016 Zasady przyjmowania słuchaczy do szkoły. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Świdniku, ul.Kopernika 9, 21-040 Świdnik  BRAK
 WNP.5533.337.2016.SK  Stanisław Kowalczyk  21.10.2016  WNP.5533.337.2016 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Miejski Zespół Szkół w Biłgoraju, ul. Sienkiewicza 6, 23-400 Biłgoraj BRAK
 WNP.5533.338.2016.MO  Marzanna Ostrowska  04.11.2016  WNP.5533.338.2016 Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgodność pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017 z przepisami prawa. Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach, Szkoła Podstawowa w Klementowicach, Klementowice 230, 24-170 Kurów WYDANO 7 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.339.2016.JS  Jan Skutnik  03.11.2016  WNP.5533.339.2016 Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi gimnazjum. Gimnazjum nr 9 im. cc.mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin BRAK
 WNP.5533.340.2016.JR  Jan Rećko  28.10.2016  WNP.5533.340.2016 Przestrzeganie regulaminu rady pedagogicznej. Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie, ul. Róży Wiatrów 9, 20-468 Lublin BRAK
 WNP.5533.341.2016.MO  Marzanna Ostrowska, Piotr Szczepanik  26.10.2016  WNP.5533.341.2016 Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, ul. Browarna 1, 22-470 Zwierzyniec WYDANO 11 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.342.2016.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  28.10.2016  WNP.5533.342.2016 Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej. Szkoła Podstawowa w Mirczu, Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu, ul. Kryłowska 27, 22-530 Mircze WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.343.2016.ATM   Aneta Tywoniuk-Małysz  28.10.2016  WNP.5533.343.2016 Prawidłowość organizacji pracy świetlicy szkolnej.  Gimnazjum w Mirczu, Samorządowy Zespół Szkół w Mirczu, ul. Kryłowska 27, 22-530 Mircze WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.344.2016.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  02.11.2016  WNP.5533.344.2016 Kontrola w zakresie przydziału przedmiotów na poziomie rozszerzonym w roku szkolnym 2016/2017 Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.345.2016.JR  Jan Rećko  03.11.2016  WNP.5533.345.2016 Zgodność organizacji świetlicy szkolnej z przepisami prawa Szkoła Podstawowa w Borzechowie, Borzechów Kolonia 227, 24-224 Borzechów BRAK
 WNP.5533.346.2016.JS  Jerzy Surma, Seweryn Gąbka  18.11.2016  WNP.5533.346.2016 Zapewnienie nieletnim umieszczonym w ośrodku warunków bezpiecznego pobytu, warunków niezbędnych do nauki, resocjalizacji i terapii, zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowewj z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.u. z 2011r. nr 296, poz. 1755). Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach, ul. M. Grzegorzewskiej 3, 24-100 Puławy WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.347.2016.AM  Anna Mieczan  28.10.2016  WNP.5533.347.2016 Prawidłowość wykonywania przez dyrektora zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez punkt przedszkolny i realizacją zadań związanych z nadzorem pedagogicznym. Szkoła Podstawowa w Kotlicach, Kotlice 190, 22-455 Miączyn WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.348.2016.JL  Jan Lelonek  08.11.2016  WNP.5533.348.2016 Skuteczność działań dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu, ul. Jana Zamoyskiego 4, 22-400 Zamość WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.349.2016.EB  Ewa Bejster, Seweryn Gąbka  16.11.2016  WNP.5533.349.2016 Prawidłowość organizacji klas integracyjnych, specjalnych i terapeutycznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Partyzantów 27/29, 22-100 Chełm WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.350.2016.EB  Ewa Bejster, Seweryn Gąbka  16.11.2016  WNP.5533.350.2016 Prawidłowość organizacji klas integracyjnych, specjalnych i terapeutycznych. Niepubliczne Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojsławicka 7, 22-100 Chełm   WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.351.2016.SK  Krystyna Saneluta, Ewa Lik-Matuła  16.11.2016  WNP.5533.351.2016 Organizacja zajęć dla uczennicy posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Gimnazjum w Zespole Szkół w Sawinie, ul. Brzeska 14, 22-107 Sawin WYDANO 6 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.352.2016.KS  Krystyna Sawicka, Henryk Radej  17.11.2016  WNP.5533.352.2016 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stołpiu, Nowosiółki Kolonia 54, 22-100 Chełm WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.353.2016.JR  Jan Rećko  23.11.2016  WNP.5533.353.2016 Przestrzeganie realizacji zadań  dyrektora szkoły w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz organizacji oddziału przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa w Dominowie, Dominów 78,  21-007 Dominów BRAK
 WNP.5533.354.2016.BF  Brygida Fabrycka  22.11.2016  WNP.5533.354.2016 Prawidłowość podejmowania przez szkołę działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego uczniom gimnazjum. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu, ul. Spółdzielcza 15, 21-530 Piszczac BRAK
 WNP.5533.355.2016.JL  Jan Lelonek  07.12.2016  WNP.5533.355.2016 Skuteczność zapewnienia przez dyrektora szkoły wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym dziecku niepełnosprawnemu. Szkoła Podstawowa w Zamchu, Zamch 117, 23-413 Obsza WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.356.2016.GP  Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak  21.11.2016  WNP.5533.356.2016 Kontrola wydanych zaleceń w dniu 3 kwietnia 2016 roku (znak sprawy WNP.5533.51.2016) w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania, opieka w czasie dowozów uczniów do szkoły. Szkoła Podstawowa w Sobieszynie, 08-504 Ułęż WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.357.2016.GP  Gabriela Porzyć, Barbara Grzesiak  21.11.2016  WNP.5533.357.2016 Kontrola wydanych zaleceń w dniu 3 kwietnia 2016 roku (znak sprawy WNP.5533.51.2016) w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania, opieka w czasie dowozów uczniów do szkoły. Gimnazjum w Sobieszynie, 08-504 Ułęż WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.358.2016.JS  Jerzy Surma, Seweryn Gąbka  06.12.2016  WNP.5533.358.2016 Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie, ul. Rycerska 9, Lublin WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.359.2016.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  22.11.2016  WNP.5533.359.2016 Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zespół Szkół w Hulczu, Hulcze 37, 22-540 Dołhobyczów WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.360.2016.SG  Seweryn Gąbka  28.11.2016  WNP.5533.360.2016 Podejmowanie adekwatnych działań przez szkołę w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom szkoły podstawowej Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie, ul. Bursztynowa  22, 20-576 Lublin WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.361.2016.DJ  Dorota Jaworowska  05.12.2016  WNP.5533.361.2016 Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, prawidłowe udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.362.2016.LS  Lucyna Szczyrba, Ewa Bejster  14.12.2016  WNP.5533.362.2016 Przeniesienie zajęć terapii logopedycznej z pensum nauczyciela logopedy na zajęcia z art.42, ust.2 pkt.2 Karty Nauczyciela Szkoła Podstawowa w Czułczycach, Czułczyce 71, 22-107 Sawin WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.363.2016      WNP.5533.363.2016      
 WNP.5533.364.2016.KS  Krystyna Sawicka, Krystyna Saneluta  07.12.2016  WNP.5533.364.2016 Realizacja zaleceń wydanych w czasie kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 10 czerwca 2016 roku, znak WNP.5533.102.2016.KS-SK w sprawie przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów prawa w zakresie zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz organizacji pracy w placówce. Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.365.2016.MZ  Marek Żelisko, Halina Rogowska  30.11.2016  WNP.5533.365.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach: 19.06.2016 i 23.06.2016.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wolności 20, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.366.2016.MZ  Marek Żelisko, Halina Rogowska  30.11.2016  WNP.5533.366.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach: 19.06.2016 i 23.06.2016. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Białej Podlaskiej, ul. Plac Wolności 20, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.367.2016.BBB  Barbara Bachonko-Breczko  05.12.2016  WNP.5533.367.2016 Zakres realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2016 roku. Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 5, 21-505 Janów Podlaski BRAK
 WNP.5533.368.2016.LS  Lucyna Szczyrba, Ewa Bejster  12.12.2016  WNP.5533.368.2016 Realizacja zaleceń wydanych w czasie kontroli planowej w dniu 21 czerwca 2016 roku ((WNP.5532.185.2016.LS) dotyczącej zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie, ul. Partyzantów 17, 22-200 Włodawa BRAK
 WNP.5533.369.2016.WZ  Wanda Żukowska  08.12.2016  WNP.5533.369.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2015 roku (WNP.5533.372.2015.WZ) Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Grabowiec 35, 21-302 Kąkolewnica BRAK
 WNP.5533.370.2016.AW  Anna Wrzosek  13.12.2016  WNP.5533.370.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 13 lipca 2016 roku.  Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, ul. Piłsudskiego 25, 21-310 Wohyń BRAK
 WNP.5533.371.2016.EW  Dorota Adamczyk, Elżbieta Wołczuk  13.12.2016  WNP.5533.371.2016 Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 10 października 2016 roku.  Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie, ul. Reja 54, 22-100 Chełm WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.372.2016.TG  Teresa Grodecka  09.12.2016  WNP.5533.372.2016 Realizacja zaleceń wydanych po kontroli planowej, dotyczących przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami prawa.  Gimnazjum w Zespole Szkół w Czemiernikach, ul. Kocka 45, 21-306 Czemierniki BRAK
 WNP.5533.373.2016.TG  Teresa Grodecka  05.12.2016  WNP.5533.373.2016 Realizacja zaleceń wydanych po kontroli planowej, dotyczących obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności: 1) zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI, ze statutem szkoły oraz warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 2) zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI, z warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 3) organizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach I - III, z ramowymi planami nauczania. Szkoła Podstawowa w Lisiowólce, Lisiowólka 74a, 21-310 Wohyń BRAK
 WNP.5533.374.2016.DJ  Dorota Jaworowska  16.12.2016  WNP.5533.374.2016 Nadzór pedagogiczny dyrektora nad realizacją podstawy programowej z języka polskiego. Publiczne Gimnazjum w Stróży, ul. Akacjowa 2, 23-206 Stróża BRAK
 WNP.5533.375.2016.SG  Seweryn Gąbka  20.12.2016  WNP.5533.375.2016 Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej nadzór pedagogiczny dyrektora. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Puławach, ul. Kołłątaja 1, 24-100 Puławy WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.376.2016.EP  Ewa Podkańska, Marzanna Kondratowicz  02.01.2017  WNP.5533.376.2016 Realizacja zadań dotyczącycvh planowania, organizowania, kierowania i nadzorowania pracą szkoły,wynikających z kompetencji i obowiązków dyrektora szkoły. Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Piotrowice 183, 23-107 Piotrowice WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.377.2016.AK  Anna Koper  06.12.2016  WNP.5533.377.2016 Realizacja zaleceń wydanych po kontroli planowej nr 5532.179.2016, przeprowadzonej w Poradni w dniu 20 czerwca 2016 roku, w zakresie zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach, ul. Fabryczna 2A, 24-200 Bełżyce WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.378.2016.JS  Jerzy Surma  12.12.2016  WNP.5533.378.2016 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku z oddziału przedszkolnego. Szkoła Podstawowa w Dominowie, Dominów 78, 21-007 Mełgiew WYDANO 3 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.379.2016.GD  Grażyna Dziechciarz  09,14.12.2016  WNP.5533.379.2016 Realizacja zajęć z języka niemieckiego w latach 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim, ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.380.2016.BK  Barbara Krawczyk  14.12.2016  WNP.5533.380.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych dnia 28 kwietnia 2016 roku (znak: WNP.5533.59.2016.MŻ).  Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Nieliszu, Nielisz 278, 22-413 Nielisz BRAK
 WNP.5533.381.2016.ES  Elżbieta Sobiech  05.12.2016  WNP.5533.381.2016 Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej znak: WNP.5533.110.2016.ES przeprowadzonej w dniu 8 lipca 2016 roku dotyczącej udzielenia popmocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz decyzji dyrektora w sprawie usunięcia uczniów ze szkoły. Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie, ul. Kresowa 1, 20-215 Lublin BRAK
 WNP.5533.382.2016.EP  Ewa Podkańska, Danuta Steć  14.12.2016  WNP.5533.382.2016 Kontrola zaleceń wydanych w wyniku kontroli planowej w dniu 24 czerwca 2016 roku, dotyczącej zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń i opinii z obowiązującymi przepisami prawa. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin  WYDANO 4 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.383.2016.DS  Danuta Steć  12.12.2016  WNP.5533.383.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej, znak: WNP.5533.116.2016.DS przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2016 roku, dotyczącej zgodności z przepisami prawa udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz zamiar niepromowania ucznia do następnej klasy. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kalinówce, Kalinówka  78, 21-040 Świdnik BRAK 
 WNP.5533.384.2016.DS  Danuta Steć  12.12.2016  WNP.5533.384.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej, znak: WNP.5533.116.2016.DS przeprowadzonej w dniu 15 czerwca 2016 roku, dotyczącej zgodności z przepisami prawa udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicy oraz zamiar niepromowania uczennicy do następnej klasy. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Kalinówce, Kalinówka 78, 21-040 Świdnik  BRAK 
 WNP.5533.385.2016.JS  Jerzy Surma, Sebastian Płonka  16.12.2016  WNP.5533.385.2016 Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, w tym bezpiecznych warunków odbywania zajęć sportowych na pływalni.  Szkoła Podstawowa nr 2 w Łęcznej, ul. Szkolna 53, Łęczna WYDANO 7 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.386.2016.ES  Elżbieta Sobiech  16.12.2016  WNP.5533.386.2016 Realizacja przez przedszkole niepubliczne podstawy programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów oraz zgodności zatrudniania nauczycieli z kwalifikacjami. Niepubliczne przedszkole "Dzieciaki" w Lublinie, ul. Mariańska 25, 20-142 Lublin BRAK
 WNP.5533.387.2016.BBB  Barbara Bachonko-Breczko  13.12.2017  WNP.5533.387.2016 Prawidłowość podejmowanych przez szkołę działań w zakresie przyjęcia do szkoły dzieci niebędących obywatelami polskimi. Szkoła Podstawowa nr 4 w Białej Podlaskiej, ul. Moniuszki 36, 21-500 Biała Podlaska BRAK
 WNP.5533.388.2016.MZ  Marek Żelisko  09.12.2016  WNP.5533.388.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 30.09.2016 roku (dotyczy kontroli nr: WNP.5533.309.2016MZ). Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Łukowie, ul. Cieszkowizna13, 21-400 Łuków BRAK
 WNP.5533.389.2016.WCz  Wioletta Czochór, Elżbieta Fim  14.12.2016  WNP.5533.389.2016 Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych, Momoty Górne 23, 23-300 Janów Lubelski  WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.390.2016.BC  Bożena Ćwiek  16.12.2016  WNP.5533.390.2016 Realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli planowej w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami ogólnodostępnymi lub/i integracyjnymi. Publiczne Gimnazjum w Batorzu, 23-320 Batorz BRAK
 WNP.5533.391.2016.BC  Bożena Ćwiek  15.12.2016  WNP.5533.391.2016 Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli planowej w zakresie zgodności z przepisami prawa zasad oceniania wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych ze statutami szkół oraz warunkami i sposobem oceniania, kwalifikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z warunkami i sposobem oceniania, kwalifikowania i promowania uczniów.   Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Potoku Wielkim, Potok Wielki 104, 23-313 Potok Wielki BRAK
 WNP.5533.392.2016.ER  Ewa Romaniuk  19.12.2016  WNP.5533.392.2016 Kontrola realizacji zaleceń wydanych w związku z kontrolą, znak sprawy: WNP.5533.111.2016.ER Szkoła Podstawowa nr 25 w Lublinie, ul. Sieroca 17, 20-089 Lublin WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.393.2016.MO  Marzanna Ostrowska  16.12.2016  WNP.5533.393.2016 Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej znak: WNP.5533.99.2016.MO przeprowadzonej w dniu 8 czerwca 2016 roku dotyczącej zgodności organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016 z przepisami prawa. Szkoła Podstawowa w Komaszycach, Stare Komaszyce 22, 24-300 Opole Lubelskie BRAK
 WNP.5533.394.2016.MO  Marzanna Ostrowska  22.12.2016  WNP.5533.394.2016 Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej znak: WNP.5533.41.2016.MO przeprowadzonej w dniu 29 marca 2016 roku dotyczącej oddziaływań wychowawczych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom. Gimnazjum w Radawczyku Drugim, Radawczyk Drugi 36, 21-030 Motycz BRAK
 WNP.5533.395.2016.BF  Beata Filipowska  19.12.2016  WNP.5533.395.2016 Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli planowej w zakresie prawidłowości organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej znak: WNP.5532.142.2016.BF przeprowadzonej 14 kwietnia 2016 r. Szkoła Podstawowa w Motyczu, Motycz 33, 21-030 Motycz BRAK
 WNP.5533.396.2016.RO  Renata Olszewska  16.12.2016  WNP.5533.396.2016 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną, która posiada uprawnienia szkoły publicznej warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r., poz.2156, z późn. zm.) dotyczących stosowania zasad klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, a także zapisów w statucie szkoły. Policealne Studium Zawodowe "COGITO" w Lublinie, ul. Krasińskiego 7, 20-709 Lublin WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.397.2016.TS  Teresa Sawicka  16.12.2016  WNP.5533.397.2016 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Zamościu, ul Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400 Zamość WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.398.2016.GP  Gabriela Porzyć Barbara Grzesiak  20.12.2017  WNP.5533.398.2016 Kontrola wydanych zaleceń w 26 sierpnia 2015 roku w zakresie dostosowania wymagań do zaleceń opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie. Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie, ul. Ignacego Rzeckiego10, 20-637 Lublin BRAK
 WNP.5533.399.2016.ASz  Anna Szczepińska  12.12.2016  WNP.5533.399.2016 Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych. Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Lublinie, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin BRAK
 WNP.5533.400.2016.MG  Maria Gruszka  15.12.2016  WNP.5533.400.2016 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Szkoła Podstawowa w Kotlicach, Kotlice 190, 22-455 Miączyn WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.401.2016      WNP.5533.401.2016      
 WNP.5533.402.2016.ATM  Aneta Tywoniuk-Małysz  14.12.2016  WNP.5533.402.2016 Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 12 maja 2015 r. (znak sprawy: WNP.5532.396.2015.MŻ) w zakresie prawidłowości prowadzonej przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 

Szkoła Podstawowa w Poturzynie, Poturzyn 105/1, 22-652 Poturzyn  BRAK 
 WNP.5533.403.2016.WZ  Wanda Żukowska  21.12.2016  WNP.5533.403.2016 Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 14 września 2016r. (WNP.5533.278.2016.WZ) Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Komarówce Podlaskiej, ul. I Armii Wojska Polskiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska  WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.404.2016.WZ  Wanda Żukowska  03.01.2017  WNP.5533.404.2016 Respektowanie praw dziecka, zapewnienie bezpieczeństwa i warunków do harmonijnego rozwoju psychicznego, adekwatnie do potrzeb, uczniowi klasy I gimnazjum. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych w Chotyłowie, ul. Zaleska 2, 21-530 Piszczac WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.405.2016.EK  Ewa Kwaśniewska  21.12.2016  WNP.5533.405.2016 Organizacja pracy świetlicy szkolnej. Szkoła Podstawowa w Dębowicy, Dębowica 70, 21-404 Trzebieszów WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.406.2016.AP  Artur Pawłowski  19.12.2016  WNP.5533.406.2016 Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.  Szkoła Podstawowa w Zofiówce, Zofiówka 85, 21-010 Łęczna  BRAK 
 WNP.5533.407.2016.HD  Halina Dudzińska-Zuchniarz  19.12.2016  WNP.5533.407.2016 Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli doraźnej, znak : WNP.5533.344.2016.HD przeprowadzonych w dniu 2 listopada 2016 r. dotyczących przydziału przedmiotów na poziomie rozszerzonym w klasie II TLH (technik logistyk, hotelarz) w roku szkolnym 2016/2017.  Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 1 w Świdniku, ul. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik  BRAK 
 WNP.5533.408.2016.EP  Elżbieta Pełka-Pryszcz  21.12.2016  WNP.5533.408.2016 Kontrola realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego w klasie drugiej. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie, ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów BRAK
 WNP.5533.409.2016.JK  Jolanta Kasprzak  21.12.2016  WNP.5533.409.2016 Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w zakresie języka angielskiego. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły w zakresie nauczania języka angielskiego. V Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin WYDANO 2 ZALECENIA - PATRZ ARKUSZ KONTROLI  
 WNP.5533.410.2016.BK  Barbara Krawczyk  20.12.2016  WNP.5533.410.2016 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauczania i wychowania. Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Nieliszu, Nielisz 278, 22-413 NIelisz BRAK
 WNP.5533.411.2016.JR  Jan Rećko  29.12.2016  WNP.5533.411.2016 Rozpatrywanie skarg i wniosków, nadzór dyrektora nad realizacją podstawy programowej, przestrzeganie zasad oceniania uczniów, prawidłowość przeprowadzania postępowania powypadkowego w szkole oraz organizacja indywidualnego toku nauki z matematyki. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie, ul. Adama Mickiewicza 24, 20-433 Lublin BRAK
 WNP.5533.412.2016.BF  Brygida Fabrycka  28.12.2016    03.01.2017  WNP.5533.412.2016. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicy technikum zgodnie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Technikum w Zespole Szkół w Małaszewiczach, ul. Kolejarzy 16, 21-540 Małaszewicze WYDANO 5 ZALECEŃ - PATRZ ARKUSZ KONTROLI 
 WNP.5533.413.2016.HD Halina Dudzińska-Zuchniarz  04.01.2017  WNP.5533.413.2016. Kontrola w zakresie organizacji procesu dydaktycznego/nauczania w klasach maturalnych (język polski, geografia) realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego, organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz kontrola w zakresie oceniania (sprawdzanie i oddawanie poprawionych prac, tzw. sprawdzianów) i przeprowadzania egzaminów. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.414.2016.WZ Wanda Żukowska 09.01.2017  WNP.5533.414.2016. Zgodność z wymaganymi kwalifikacjami przydzielania nauczycielom zajęć rewalidacyjnych i innych zajęć w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi z zespołem Aspergera. Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Komarówce Podlaskiej, ul. I Armii Wojska Polskiego 7, 21-311 Komarówka Podlaska WYDANO 1 ZALECENIE - PATRZ ARKUSZ KONTROLI
 WNP.5533.415.2016.JS Jerzy Surma 11.01.2017  WNP.5533.415.2016. Zapewnienie nieletnim umieszczonym w ośrodku warunków bezpiecznego pobytu, warunków niezbędnych do nauki, resocjalizacji i terapii. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach, ul. M. Grzegorzewskiej 3, 24-100 Puławy BRAK

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-05-09 10:43:33
Data publikacji: 2016-05-09 12:21:24
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Ciszek-Roskal Alicja
Liczba odwiedzin: 9015

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-30 10:06:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-03-29 12:57:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-03-22 10:35:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-03-15 14:54:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-03-15 14:51:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-03-07 17:36:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-03-07 17:32:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-03-07 11:34:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-02-28 12:00:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-02-27 14:04:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-02-27 13:50:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-02-27 13:06:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-02-27 13:02:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-02-27 12:53:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-02-03 15:08:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-02-02 14:42:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-02-02 14:37:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-02-02 14:32:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-24 14:59:12Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-24 11:27:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-24 10:52:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-24 10:51:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-24 10:45:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-23 12:15:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 12:02:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 12:00:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 11:58:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 11:56:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 10:49:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 10:31:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 10:28:16Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 09:50:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 09:15:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 09:10:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 09:05:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 08:52:35Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 08:44:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 08:26:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-20 08:15:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-16 14:21:14Denejko ElżbietaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-02 10:39:56Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2017-01-02 10:37:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-28 09:43:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-28 09:36:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-28 09:33:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-28 09:22:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:48:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:40:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:39:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:36:16Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:31:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:27:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:25:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:20:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:14:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:09:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 14:04:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 09:23:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-27 09:20:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-23 11:02:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-23 09:14:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-23 09:12:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 11:11:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 11:10:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:57:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:53:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:51:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:47:12Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:44:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:41:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:40:17Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:38:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:33:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:20:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:15:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:08:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:05:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:04:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 10:02:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 09:53:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 09:35:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 09:30:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 09:27:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 09:22:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 09:20:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-16 08:34:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-14 14:45:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-14 11:54:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-14 11:50:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-14 11:47:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-14 11:29:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-14 11:05:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-14 10:58:30Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-13 15:11:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-12 14:02:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-12 13:54:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-09 13:41:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-09 13:09:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-08 14:00:56Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-07 13:58:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-06 14:27:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-06 14:25:36Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-06 14:11:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-06 09:06:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-06 08:47:07Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-05 14:35:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-12-05 14:12:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-30 15:10:51Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-30 11:10:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-30 11:00:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-29 14:17:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-29 13:34:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-29 13:31:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-28 15:01:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-28 14:56:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-28 14:54:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-28 14:52:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-28 14:51:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-28 14:48:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-28 14:46:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-28 14:27:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-28 12:49:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-28 12:40:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-26 18:10:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-24 12:17:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-24 12:12:47Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-21 13:36:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-21 13:25:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-21 13:20:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-21 12:39:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-21 12:34:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-21 12:02:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-21 11:11:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-21 11:09:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-21 10:06:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-21 09:34:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-18 12:25:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-18 12:16:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-18 10:32:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-18 10:23:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-18 10:17:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-18 10:16:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-18 10:14:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-18 09:51:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-18 09:49:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-18 09:03:51Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-16 11:32:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-15 14:25:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-15 14:18:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-15 14:08:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-15 09:13:26Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-15 09:08:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-15 09:05:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-15 09:03:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-15 08:59:07Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-14 14:47:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-14 14:43:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-14 14:42:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-14 14:40:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-14 14:08:36Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-14 14:05:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-14 13:56:19Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-14 13:42:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-14 08:52:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-07 12:43:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-07 11:38:51Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-07 11:24:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-07 11:16:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-07 11:04:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-04 11:11:17Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-04 11:00:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-04 10:50:56Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-04 10:46:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-04 10:39:38Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-04 10:34:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-04 10:28:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-04 10:23:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-11-04 10:14:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-31 13:34:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:40:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:39:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:38:47Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:32:07Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:24:16Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:15:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:13:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:11:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:06:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:05:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:01:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 13:00:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 12:54:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 12:46:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 12:32:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 12:30:38Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 11:14:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 11:13:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 11:10:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 11:05:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-26 11:04:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-24 10:32:16Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-24 10:31:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-24 10:21:16Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-24 10:20:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-24 10:19:35Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-24 10:18:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-21 13:58:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-21 13:54:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-21 13:48:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-21 13:43:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-21 13:38:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-21 13:29:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 14:43:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 14:38:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 14:37:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 14:36:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 14:35:27Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 14:34:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 14:33:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 14:31:35Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 14:30:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 13:46:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 13:36:22Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 13:26:52Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 13:18:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 12:40:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 12:36:12Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 12:09:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 12:06:35Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 12:00:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-20 11:55:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-06 12:12:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-06 12:10:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-04 14:01:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-04 13:59:12Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-04 13:58:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-04 13:56:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-04 08:01:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-04 08:00:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-04 07:55:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-10-04 07:51:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-23 11:17:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-23 11:11:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-23 11:04:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-23 10:59:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-23 10:58:28Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-22 13:54:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-22 13:45:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-22 13:44:17Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-22 12:46:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-22 12:11:30Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-19 12:39:36Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-19 12:38:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-19 12:37:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-19 12:36:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-19 12:36:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-19 12:35:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-15 10:57:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-15 10:53:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-15 10:47:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-15 10:41:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-09-15 10:26:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-30 12:48:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-30 12:47:19Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-09 11:02:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-09 10:08:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-09 10:06:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-09 09:41:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-09 09:40:47Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-09 09:18:15Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-09 09:13:50Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-09 09:03:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-05 12:29:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-08-05 12:24:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-29 13:55:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-29 13:47:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-29 13:43:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-29 13:04:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 12:53:17Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 12:46:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 12:41:38Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 12:33:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 12:21:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 12:18:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 10:56:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 10:43:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 10:42:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 10:39:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-25 10:39:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 13:56:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 13:51:12Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 13:45:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 12:46:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 12:36:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 12:32:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 12:25:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 12:19:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 12:13:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 12:08:27Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 11:41:10Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-22 11:39:12Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-21 14:18:32Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-21 14:04:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-20 10:06:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-20 10:05:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-20 10:03:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-20 09:53:47Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-20 09:46:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-20 09:39:23Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 15:12:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 15:06:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 14:40:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 13:20:11Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 11:12:24Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 11:05:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 11:03:56Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 10:59:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 10:56:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 10:56:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 10:51:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-19 10:44:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 14:41:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 14:36:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 14:35:51Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 14:33:53Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 14:33:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 14:15:45Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 14:08:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 14:02:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 13:50:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 13:41:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 13:33:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 13:26:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 13:25:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 13:14:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 13:13:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 13:06:48Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-04 13:05:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 12:35:57Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 12:33:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 12:26:41Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 12:22:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 12:17:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 12:13:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 12:06:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 12:03:27Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 11:59:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 11:56:43Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 11:54:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 11:27:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 11:23:02Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 11:19:21Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 11:15:42Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 10:57:39Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 10:51:54Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 10:48:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 10:44:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 10:41:58Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 10:38:47Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 10:34:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 10:26:55Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 10:17:18Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 10:12:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 09:57:30Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-07-01 09:56:49Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-06-30 14:40:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-06-30 14:37:33Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-06-30 14:32:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-06-30 14:29:13Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-06-30 14:24:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-06-30 14:20:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-06-30 14:19:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-17 10:05:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-17 09:57:04Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-16 10:47:35Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-16 10:42:20Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-16 10:41:38Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-16 10:40:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-13 13:51:09Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 11:50:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 11:50:34Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 11:50:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 09:22:05Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 09:19:03Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 09:18:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 09:17:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 09:08:12Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 09:07:37Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 09:06:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 09:05:10Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 09:04:00Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-12 08:30:01Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 12:13:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 12:12:31Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 12:11:40Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 12:06:46Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 11:58:25Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 11:53:14Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 09:17:38Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 09:15:08Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 09:12:29Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 08:54:44Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 08:40:59Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-11 08:39:06Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:21:33Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:20:55Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:19:42Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:15:18Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:13:14Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:11:34Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:10:37Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:10:00Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:08:26Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:06:17Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:04:51Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:04:01Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 10:02:41Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 09:54:06Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 09:53:22Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 09:52:45Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 09:51:24Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 09:49:59Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 09:48:52Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 09:47:54Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-10 09:36:44Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-09 12:14:30Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-09 12:12:35Paluch KrzysztofModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-09 10:49:21Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2016-05-09 10:44:39Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja