Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Ogłoszenia / artykuł

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 kwietnia 2016


Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku. W załączeniu tabela zawierająca podział dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadania publicznego z uwzględnieniem podziału na fundacje, stowarzyszenia i pozostałe podmioty (w pliku: Podział dotacji 2016.pdf).

W celu sporządzenia stosownej umowy należy nie później niż do 20 maja 2016 r. złożyć w Kuratorium Oświaty:
1. zaktualizowany kosztorys zadania, zgodny z otrzymaną dotacją (jeśli dotyczy);
2. pisemne oświadczenie, że prowadzona działalność nie stała się działalnością gospodarczą (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) – załącznik nr 3;
3. pisemne oświadczenie, że oferent nie będzie osiągać zysku przy realizacji zleconego zadania – załącznik nr 4.

Umowy podpisywane będą przed rozpoczęciem realizacji zadania. Umowy, które zostaną dostarczone w trakcie trwania turnusu lub po jego zakończeniu nie będą podpisywane, a organizator nie otrzyma przyznanego dofinansowania. Środki finansowe będą przekazywane na podstawie wniosku o wypłatę środków z dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody Lubelskiego (załącznik nr 5), złożonego wraz z potwierdzeniem (w formie wydruku z systemu teleinformatycznego), że zgłoszenie wypoczynku zostało zamieszczone w bazie wypoczynku.

Przyznaną dotację należy rozliczyć składając sprawozdanie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Wszystkie zmiany w rozliczeniu finansowym w stosunku do złożonego kosztorysu zadania należy udokumentować, podając przyczynę ich powstania.
 

Podział dotacji 2016.pdf
Załącznik nr 3.docx
Załącznik nr 4.docx
Załącznik nr 5.doc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-04-29 08:08:17
Data publikacji: 2016-04-29 08:08:36
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1279

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2016-04-29 08:08:32Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja