Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór pedagogiczny / Wspomaganie / artykuł

Wręczenie certyfikatów LFTPO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 marca 2016

 Sznowni Państwo!

Dnia 9 marca 2016r. w Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie Honorowych Certyfikatów Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych. Dyrektorzy 32 placówek z województwa lubelskiego otrzymali je z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty pani Teresy Misiuk.
Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu Pani Kurator, było to jej pierwsze oficjalne spotkanie z dyrektorami szkół podległych Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty. Pani Kurator podkreśliła potrzebę wspomagania placówek w działaniach edukacyjnych oraz współdziałania w realizacji nowych wyzwań stojących przed polską edukacją.
W spotkaniu uczestniczyły także pani Anna Dudek- Janiszewska- Lubelski Wicekurator Oświaty oraz pani Joanna Kulikowska- zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie.
W bieżącym roku honorowe certyfikaty mogły otrzymać szkoły, które we wniosku udokumentowały działania podejmowane w roku szkolnym 2014/2015 potwierdzające spełnianie przynajmniej 3 spośród 7 wymagań Regulaminu przyznawania certyfikatów jakości. Wymagania te dotyczyły:
1a- osiągania przez uczniów wysokich wyników nauczania potwierdzonych uzyskanymi przez szkołę wynikami egzaminów zewnętrznych – wynik na skali staninowej: 7, 8 lub 9 lub wskaźnik EWD co najmniej + 1,
1b- uzyskiwania przez uczniów i wychowanków szkoły/placówki konkretnych i wymiernych osiągnięć związanych z tytułami laureatów w konkursach przedmiotowych i tematycznych rangi międzynarodowej, krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej,
1c- osiągania przez uczniów i wychowanków wysokich lokat w zawodach sportowych, artystycznych na szczeblu kraju, województwa lub powiatu,
1d- stosowania w obszarze działalności pedagogicznej i wychowawczej nowatorskich i różnorodnych metod pracy z uczniami/ wychowankami, potwierdzonych realizacją innowacyjnych programów autorskich,
1e- prowadzenia pracy dydaktycznej wspierającej różnorodne uzdolnienia kierunkowe dzieci i młodzieży: przedmiotowe, sportowe, artystyczne, techniczne, a także rozwijające aktywność społeczną lub obywatelską,
1f- podejmowania działań angażujących uczniów i wychowanków do działań społecznych na rzecz środowiska lokalnego zarówno w sferze kultury i tradycji, wolontariatu jak i oddziaływań ekologicznych,
1g- planowania i realizowania projektów edukacyjnych we współpracy z instytucjami z kraju lub zagranicy (numeracja zgodna z regulaminem LFTPO).
Członkowie kapituły zwrócili uwagę, że wiele opisanych przez placówki działań świadczy o bardzo wysokiej jakości ich pracy oraz twórczym podejściu do zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Cieszy fakt, że większość wyróżnionych certyfikatem placówek wyraziła zainteresowanie pracą w Forum. Czekamy na nowe pomysły dotyczące współpracy w zakresie realizacji nowych przedsięwzięć.
Spotkanie podsumowała pani wicekurator- Anna Dudek- Janiszewska. Podkreśliła wagę efektów podejmowanych wspólnie działań.
Po części oficjalnej odbyło się krótkie spotkanie dyrektorów szkół- członków Forum, w czasie którego nakreślony został program dalszych działań. Najbliższe spotkanie członków Forum ma odbyć się pod koniec kwietnia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-03-14 14:08:30
Data publikacji: 2016-03-15 08:01:07
Osoba sporządzająca dokument: Pałka Elżbieta
Osoba wprowadzająca dokument: Ciszek-Roskal Alicja
Liczba odwiedzin: 2147