Harmonogram przekazywania środków na kształcenie młodocianych pracowników w 2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 lutego 2016

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego

 

Informuję, iż podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2016 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
Informacje dotyczące przekazywania i rozliczania tych środków zostaną szczegółowo określone w porozumieniach zawartych pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a gminami, przy czym podstawą przekazania gminie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest przepis art. 70b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o sporządzenie i przesłanie do Kuratorium Oświaty w Lublinie harmonogramu (prognozy) przekazywania środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku, zgodnie z załączonym wzorem tabeli, w terminie do dnia 04 marca 2016 r. Harmonogramy proszę przekazywać drogą pocztową oraz elektroniczną na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl
Na podstawie powyższego harmonogramu do poszczególnych gmin będą sukcesywnie przekazywane „Porozumienia w sprawie zasad i trybu przekazywania oraz rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 roku”.
Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób planowania wysokości powyższych środków oraz dołożenie starań przy sporządzaniu kolejnych prognoz zapotrzebowania w celu uniknięcia angażowania przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadmiernej wielkości środków Funduszu Pracy.

Lubelski Kurator Oświaty
Krzysztof Babisz
 

 

Tabela harmonogram 2016.doc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2016-02-22 08:19:03
Data publikacji: 2016-02-22 09:30:37
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Siwek Paweł
Liczba odwiedzin: 1365