Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych od 1.09.2014 do 31.12.2014 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
27 kwietnia 2015

 

l.p.

Sygnatura protokołu kontroli

Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę

Termin kontroli

Nr upoważnienia

Zakres kontroli

Nazwa szkoły/placówki; adres

Zalecenia wydano/nie wydano

1.

WNP.5533.1.2014r/2015

Paluch Krzysztof

2.09.2014r.

Nr 1.WNP.5533.1.2014

Warunki dzieci 6-letnich w klasie I

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego; ul. Ks. Ignacego Skorupki 11; 23-300 Janów Lubelski

Wydano zalecenie

Zalecenie/a:

Zaleca się dostosować liczbę dzieci w oddziałach klasy pierwszej, zgodnie z art. 61 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

2.

WNP.5533.2.2014/2015

Wołczuk Elżbieta

5.09.2014r.

Nr 2. WNP.5533.2.2014

Ocena prawidłowości przestrzegania rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

ZSO Nr 6 im. Kazimierza Janczykowskiego

Gimnazjum Nr 6

ul. Powstańców Warszawy 10

22-100 Chełm

 

Nie wydano zaleceń

3.

WNP.5533.3.2014/2015

Ćwiek Bożena

5.09.2014r.

Nr 3. WNP.5533.3.2014

Rekontrola zaleceń wydanych w ramach kontroli dotyczącej zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w ZS w Okrzei;
ul. Szkolna 1;
21-480 Okrzeja

Nie wydano zaleceń

4.

WNP.5533.4.2014/2015

Kwieciński Arkadiusz

11.09.2014r.

Nr 4. WNP.5533.4.2014

Rekontrola zaleceń wydanych (28.02.2014r) dotycząca liczebności uczniów w oddziałach integracyjnych

ZSO nr 7 w Chełmie Gimnazjum nr 7 w Chełmie,
ul. Synów Pułku 15; 22-100- Chełm

Nie wydano zaleceń

5.

WNP.5533.5.2014/2015

Kwieciński Arkadiusz

12.09.2014r

Nr 5 WNP.5533.5.2014

Kontrola zaleceń wydanych 13.02.2014r. dotycząca kwalifikacji nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne

Szkoła Podstawowa w Fajsławicach;
21-060 Chełm, Fajsławice 130A

Nie wydano zaleceń

6.

WNP.5533.6.2014/2015

Lik-Matuła Ewa

11.09.2014r.

Nr 6

WNP.5533.6.2014

Rekontrola zaleceń wydanych (3.03. 2014r)., dotyczących liczebności dzieci w oddziałach integracyjnych i zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego

Przedszkole Miejskie nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  w Chełmie
ul. Rejowiecka 76, 22-100 Chełm

Nie wydano zaleceń

7.

WNP.5533.7.2014/2015

Sawicka Krystyna

11.09.2014.

Nr 7

WNP.5533.7.2014

Kontrola realizacji zadań z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę, w tym pomocy udzielonej uczniowi -rekontrola zaleceń wydanych  w dniu 11 kwietnia 2014 roku

ZSO nr 8 z Oddziałami Sportowymi w Chełmie-Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Wirskiego w Chełmie

Nie wydano zaleceń

8.

WNP.5533.8.2014/2015

Wiśniecka Alina

05.09.2014

Nr 8

WNP.5533.8.2014

Kontrola realizacji zaleceń w wyniku kontroli w zakresie zgodności  z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz zapewnienie dzieciom  bezpiecznych warunków pobytu w szkole

Zespół Szkół w Staninie Szkoła Podstawowa w Staninie, Stanin 149, 21-422 Stanin

Nie wydano zaleceń

9.

WNP.5533.9.2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Żukowska Wanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.09.2014

Nr 9

WNP.5533.9.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 13 lutego 2014r.

Samorządowe Przedszkole Integracyjne Nr 16 w Białej Podlaskiej,
ul. Wesoła 21/23, 21-500 Biała Podlaska

 

 

 

Wydano zalecenie

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

Zalecenie /a:

Zaleca się dostosować liczebności dzieci w oddziałach przedszkola integracyjnego ,zgodnie z §5 ust.3 zał. nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. z 2001r.Nr 61, poz.624 z późn.zm.)w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli oraz poinformować organ nadzoru pedagogicznego o sposobie realizacji zalecenia zgodnie z art.33 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
 (Dz. U. z 2004r. , Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

10.

WNP.5533.10.2014/2015

Fabrycka Brygida

 

03.10.2014

Nr 10

WNP.5533.10.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych w wyniku kontroli planowej przeprowadzonej w dniu 11 lutego 2014r., w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych.

Publiczne Gimnazjum im. hm. M.S. Lisowskiego w Czemiernikach,
 ul. Kocka 45,
21-306 Czemierniki

Nie wydano zaleceń

11.

WNP.5533.11.2014/2015

Grodecka Teresa

12.09.2014

Nr 11

WNP.5533.11.2014

 Kontrola realizacji zalecenia wydanego w wyniku kontroli planowej przeprowadzonej w dniu (27.03.2014)

Szkoła Podstawowa w Kostrach

Nie wydano zaleceń

12.

WNP.5533.12.2014/2015

Fabrycka Brygida

03.10.2014

Nr 12

WNP.5533.12.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych(14.02.2014) w ramach kontroli planowej w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych.

Szkoła

Podstawowa w Bezwoli, .
Grabówka 1,
Bezwola,
21-310 Wohyń

Nie wydano zalecenia

13.

WNP.5533.13.2014/2015

Ilczuk Hanna

02.10.2014

Nr 13

WNP.5533.13.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych (04.03.2014) w ramach kontroli planowej

 

Szkoła Podstawowa
 w Żakowoli, Żakowola Poprzeczna 43,
 21-302 Kąkolewnica

Nie wydano zaleceń

14.

WNP.5533.14.2014/2015

Ilczuk Hanna

02.10.2014

Nr 14

WNP.5533.14.2014

Kontroli realizacji zaleceń wydanych (04.03.2014) w ramach kontroli planowej

Szkoła Podstawowa nr 2
w Radzyniu Podlaskim;
ul. Sitkowskiego 3,
21-300 Radzyń Podlaski

Nie wydano zaleceń

15.

WNP.5533.15.2014/2015

Dudzińska
–Zuchniarz

Halina

16.09.2014

Nr 15

WNP.5533.15.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych
( 07.04.2014) w czasie kontroli planowej w zakresie z godności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych.

Szkoła Podstawowa w Józefowie nad Wisłą,

Nie wydano zaleceń

16.

WNP.5533.16.2014/2015

Dudzińska
-Zuchniarz
Halina

11.09.2014

Nr 16

WNP.5533.16.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych(12.06.2014)
 w czasie kontroli doraźnej dotyczącej bezpieczeństwa ucznia w szkole, przestrzegania systemu oceniania i klasyfikowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcącyc-h nr 2 w Rykach, ul.15 PP Wilków
AK 5

Nie wydano zaleceń

17.

WNP.5533.17.2014/2015

Koper Anna

11.09.2014

Nr 17

WNP.5533.17.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzoną w roku szkolnym 2013/2014 kontrolą zgodności szkolnego planu nauczania z przepisami prawa

Technikum Informatyczne w Zespole Szkół nr 1 w Rykach,
ul .Żytnia 5,
 05-500 Ryki

Nie wydano zaleceń

18.

WNP.5533.18.2014/2015

Koper Anna

12.09.2014

Nr 18

WNP.5533.18.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych
 w związku
z przeprowadzoną
w roku szkolnym 2013/2014 kontrolą zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych  w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej
 z ramowym planem nauczania

Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół
 w Wilkołazie , Wilkołaz Pierwszy 7, 23-212 Wilkołaz

Nie wydano zaleceń

19.

WNP.5533.19.2014/2015

Koper Anna

12.09.2014

Nr 19

WNP.5533.19.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w związku
z przeprowadzoną
w roku szkolnym 2013/2014 kontrolą zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania

Gimnazjum
w Zespole Szkół
w Wilkołazie,

Wilkołaz Pierwszy 7,23-212 Wilkołaz

Nie wydano zaleceń

20.

WNP.5533.20.2014/2015

Kwaśniewska Ewa, Wrzosek Anna

13.11.2014

Nr 20

WNP.5533.20.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych(26.05.2014)
w wyniku kontroli

Publiczne Gimnazjum
 w Zespole Szkół
w Jeleńcu,
 Jeleniec 45,
21-421 Tuchowicz

 

Nie wydano zaleceń

21.

 

WNP.5533.21.2014/2015

 

Kwaśniewska Ewa, Wrzosek Anna

 

13.11.2014

 

Nr 21

WNP.5533.21.2014

Kontrola w zakresie

realizacji zaleceń
wydanych (26.05.2014)
w ramach kontroli

Szkoła

 Podstawowa
w Zespole Szkół w Jeleńcu,
Jeleniec 45,
21-421 Tuchowicz

Nie wydano

zaleceń

22.

WNP.5533.22.2014/2015

Kwaśniewska Ewa, Rogowska Halina

12.09.2014

Nr 22

WNP.5533.22.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych (13.11.2013) w ramach kontroli .

Szkoła Podstawowa im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „POLESIE”
 w Jabłoniu,
ul Jadwigi Tokarskiej2,
21-205 Jabłoń

Nie wydano zaleceń

23.

WNP.5533.23.2014/2015

Żelisko Marek

08.09.2014

Nr 23

WNP.5533.23.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych(14.10.2014)
 w ramach kontroli

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przedszkolnymi
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Rogoźnicy, Rogoźnica 96,
21-560 Międzyrzec Podlaski

Nie wydano zaleceń

24.

WNP.5533.24.2014/2015

Bachonko -Breczko
Barbara

08.09.2014

Nr 24

WNP.5533.24.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych (14.10.2014)

w ramach kontroli.

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej
w Rudnie, Rudno 129 b ,21-210 Milanów

Nie wydano zaleceń

25.

 

 

 

 

 

 

 

26.

WNP.5533.26.2014/2015

Ostrowska

Marzanna

17.09.2014

Nr 26

WNP.5533.26.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych
(24.03.2014)w czasie kontroli planowej dotyczącej
zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz
w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych.

Szkoła Podstawowa
w Abramowie
ul. 22Lipca 22,
21-143 Abramów

Nie wydano zaleceń

27.

WNP.5533.27.2014/2015

Wrzosek Anna

16.09.2014

Nr 27

WNP.5533.27.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych (29.11.2013)
w ramach kontroli.

Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół
w Czereśli, Czereśl, 21-400 Czereśl

Nie wydano zaleceń

28.

WNP.5533.28.2014/2015

Ilczuk Hanna

16.09.2014

Nr 28

WNP.5533.28.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych (20.01.2014)
w ramach kontroli planowej.

Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej,
Parkowa7, 21-345 Wola Osowińska

Nie wydano zaleceń

29.

WNP.5533.29.2014/2015

Żelisko Marek

12.09.2014

Nr 29

WNP.5533.29.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych(17.01.2014) w ramach kontroli

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Leśna 2,
21-500 Międzyrzec Podlaski

Nie wydano zaleceń

30.

WNP.5533.30.2014/2015

Wrzosek Anna

12.09.2014

Nr 30

WNP.5533.30.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych (10.01.2014)
w ramach kontroli

Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu,
ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol

Nie wydano zaleceń

31.

WNP.5533.31.2014/2015

Żelisko Marek

12.09.2014

Nr 31
WNP.5533.31.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych( 17.01.2014) w ramach kontroli

Gimnazjum Sportowe nr 3
 w Międzyrzecu Podlaskim,
ul. Leśna 2,

21-560
Międzyrzec Podlaski

Nie wydano zaleceń

32.

WNP.5533.32.2014/2015

Ilczuk Hanna

16.09.2014

Nr 32

WNP.5533.32.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych (20.01.2014)
w ramach kontroli planowej

Szkoła Podstawowa
 im. płk. pil.
Zdzisława Krasnodębskiego w Zespole Placówek
w Woli Osowińskiej,

 ul. Parkowa 7,
21-345 Wola Osowińska

Nie wydano zaleceń

33.

WNP.5533.33.2014/2015

Mironiuk Andrzej

19.12.2014

Nr 33

WNP.5533.33.2014

Realizacja zalecenia wydanego(31.05.2013)
w wyniku kontroli z art.7 ust.3 pkt.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty

Publiczna Szkoła Podstawowa w Witrożu,

21-570 Witroż

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się zatrudnienie nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych,o których mowa w art.7 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych, zgodnie z art.7 ust.3 pkt. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty

 

34.

WNP.5533.34.2014/2015

Grzesiak Barbara

05.09.2014

Nr 34

WNP.5533.34.2014

Kontrola zaleceń wydanych (06.02.2014r)podczas kontroli dotyczącej zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych
ogólnodostępnych, ogólnodostępnych 
z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych

Publiczne Przedszkole Integracyjne
w Puławach ,

Czartoryskich 21,

24-100 Puławy

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się dostosowanie liczebności dzieci w II, III I IV oddziale Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Puławach, zgodnie z § 5 ust.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. Z 2001r.Nr 61 ,poz.624, z późn.zm.).

35.

WNP.5533.35.2014/2015

Gruszka Maria

08.09.2014

Nr 35

WNP.5533.35.2014

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych (19.03.2014)na podstawie kontroli planowej
 w zakresie zgodności
 z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych
ogólnodostępnych,
w ogólnodostępnych
z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Honiatyczach,

Honiatycze 104,
22-550 Werbkowice

Nie wydano zaleceń

36.

WNP.5533.36.2014/2015

Gruszka Maria

08.09.2014

Nr 36

WNP.5533.36.2014

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych (19.03.2014) na podstawie kontroli planowej
 w zakresie zgodności
 z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych
ogólnodostępnych,
w ogólnodostępnych
z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych
(WNP.5532.71.2014.MG

Publiczna Szkoła Podstawowa w Hostynnem Kolonii,

Hostynne Kolonia 30,

22-550 Werbkowice

Nie wydano zaleceń

37.

WNP.5533.37.2014/2015

Krawczyk Barbara

09.09.2014

Nr 37

WNP.5533.37.2014

Kontrola realizacji zaleceń z(28.03.2014).
(znak sprawy WNP.5532.58.2014.BK) dotycząca organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i
integracyjnych

Szkoła Podstawowa w

Majdanie Nepryskim,

Majdan Nepryski 18, 23-460 Józefów

Nie wydano zaleceń

38.

WNP.5533.38.2014/2015

Krawczyk Barbara

05.09.2014

Nr 38

WNP.5533.38.2014

Kontrola realizacji zaleceń z (27.03.2014).
(znak sprawy WNP.5532.73.2014.BK) dotycząca organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych.

Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
w Machnowie Nowym,

Machnów Nowy,

ul.22 Lipca 16,
 22-680 Lubycza Królewska

Nie wydano zaleceń

39.

 

WNP.5533.39.2014/2015

 

Kasprzak Jolanta

 

05.09.2014

 

Nr 39

WNP.5533.39.2014

Kontrola zgodności z

 prawem zapisów Statutu Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta
w Lublinie, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz realizacja zaleceń, uwag i wniosków organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Szkoła

 Podstawowa nr 6 w Lublinie, ul. Czwartków

Nie wydano zaleceń

40.

WNP.5533.40.2014/2015

Zuń Janusz

05.09.2014

Nr 40

WNP.5533.40.2014

Kontrola zgodności arkusza organizacji szkoły z ramowym planem nauczania, zgodność przydziału zajęć z kwalifikacjami nauczycieli na rok szkolny 2014/2015

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rokitni Nowej,

08-540 Stężyca

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Niezwłocznie dostosować w arkuszu organizacji szkoły na rok szkolny 2014/2015 tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w klasach Ia, IV i VI zgodnie z pkt. 3 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.poz.204

41.

WNP.5533.41.2014/2015

WNP.5533.41.2014/2015

Kurzyńska Dorota

15.09.2014

Nr 41

WNP.5533.41.2014

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych) wydanych (31.03.2014) na podstawie kontroli planowej
 w zakresie zgodności
 z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w publicznych szkołach podstawowych
ogólnodostępnych,
w ogólnodostępnych
z oddziałami integracyjnymi oraz
w integracyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Teratynie,

Teratyn 127,

22-510 Uchanie

Nie wydano zaleceń

42.

WNP.5533.42.2014/2015

Olszewska Renata

05.09.2014

Nr 42

WNP.5533.42.2014

Kontrola zaleceń wydanych w ramach kontroli (21.03.2014) dotyczącej zgodności
z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych
z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych

Szkoła Podstawowa nr 51 w Lublinie,
ul. Bursztynowa 22,

20-576 Lublin

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się zatrudnienie dodatkowo nauczyciela posiadające kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zgodnie z§6 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz.1490 z późn.zm.).

43.

WNP.5533.43.2014/2015

Żukowska Wanda

16.09.2014

 

 

ZSO w Terespolu

 

44.

WNP.5533.44.2014/2015

WNP.5533.44.2014/2015

Kurzyńska Dorota

12.09.2014

Nr 44

WNP.5533.44.2014

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie kontroli planowej
w zakresie zgodności wyboru podręczników przez nauczycieli publicznych szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i działań organizacyjnych dyrektorów tych szkół umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkół

Publiczna
Sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Baj w Horyszowie Polskim,
Horyszów Polski 85, 22-424 Horyszów Polski

Nie wydano zaleceń

45.

WNP.5533.45.2014/2015

Tywoniuk-Małysz

 Aneta

11.09.2014

Nr 45

WNP.5533.45.2014

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie kontroli doraźnej w zakresie przestrzegania przez szkołę zasad organizacji zajęć edukacyjnych w klasach I szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w Ulhówku,
ul. Sadowa 3,

22-678 Ulhówek

Nie wydano zaleceń

46.

WNP.5533.46.2014/2015

Tywoniuk-Małysz

 Aneta

12.09.2014

Nr 46

WNP.5533.46.2014

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie kontroli doraźnej
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole oraz zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych

w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
z oddziałami integracyjnymi oraz
w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych

Publiczna Szkoła Podstawowa w Turkowicach,

Turkowice129

22-546  Turkowice

Nie wydano zaleceń

47.

WNP.5533.47.2014/2015

Krawczyk Barbara

12.09.2014

Nr 47

WNP.5533.47.2014

Kontrola realizacji zaleceń (19.02.2014)
(znak sprawy WNP.5532.213.2013.BK)
dotycząca zgodności realizacji zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania

Publiczne Gimnazjum w Lipinach Dolnych,
Lipiny Dolne 156 A,
23-423 Potok Górny

Nie wydano zaleceń

48.

WNP.5533.48.2014/2015

Dziechciarz Grażyna

08.09.2014

Nr 48

WNP.5533.48.2014

Kontrola realizacji zaleceń (10.02.2014) dotycząca zgodności
z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz
w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim, ul. Ks.
J. Skorupki 11,
23-300 Janów Lubelski

Nie wydano zaleceń

49.

WNP.5533.49.2014/2015

Czochór Wioletta

08.09.2014

Nr 49

WNP.5533.49.2014

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły nad organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego

Miejski Zespół Szkół w Annopolu,

ul .Kościuszki 8,

23-235 Annopol

Nie wydano zaleceń

50.

WNP.5533.50.2014/2015

Rećko Jan

08.09.2014

Nr 50

WNP.5533.50.2014

Kontrola przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania
z przepisami prawa

Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie,

(Szkoła Podstawowa Nr 4)
ul. 11 Listopada 20

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Przestrzegać zapisów w §129 ust 7 statutu szkoły w zakresie dostosowania trudności zadań do wymagań edukacyjnych, w przypadku przeprowadzonych egzaminów poprawkowych.

Dostosować zapisy statutu szkoły w §129 pkt. 5,6 i 7 ,§ 130 ust.7,§ 131ust.2 i 3,§134 do postanowień Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.,poz.520)

51.

WNP.5533.51.2014/2015

Matuła Lik Ewa

15.09.2014

Nr 51

WNP.5533.51.2014

Rekontrola zaleceń wydanych (17.01.2013)dotycząca prawidłowości prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół
Nr 1 w Krasnymstawie,
ul. Poniatowskiego 37,22-300 Krasnystaw

Nie wydano zaleceń

52.

WNP.5533.52.2014/2015

Kwieciński Arkadiusz

15.09.2014

Nr 52

WNP.5533.52.2014

Rekontrola zaleceń wydanych (21.10.2014)dotycząca prawidłowości ustalania przedmiotów w zakresie rozszerzonym

Technikum Nr 1
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Krasnymstawie,
ul. Zamkowa1
22-300 Krasnystaw

Nie wydano zaleceń

53.

WNP.5533.53.2014/2015

Szlagowska Monika

19.09.2014

Nr 53

WNP.5533.53.2014

Kontrola zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania

Gimnazjum nr 2 im. Ks. Z. Berezeckiego
 w Chełmie,
ul. Stefana Czarnieckiego 8,
22-100 Chełm

Nie wydano zaleceń

54.

WNP.5533.54.2014/2015

Kwiatek Renata

29.09.2014

Nr 54

WNP.5533.54.2014

Kontrola zaleceń wydanych w ramach kontroli(17.01.2014)
dotycząca zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I-II i IV-V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli,

23-107 Strzyżewice

Nie wydano zaleceń

55.

WNP.5533.55.2014/2015

Szczygieł Halina

08.09.2014

Nr 55

WNP.5533.55.2014

Zakres wspomagania udzielony nauczycielowi Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego
w Sobieszynie

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

 Zaleca się wspomagać nauczycieli, w ramach realizowanych obowiązkowych zadań placówki doskonalenia, zgodnie z § 22 ust.2 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, poźn. zm.)-termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu protokołu kontroli.

56.

WNP.5533.56.2014/2015

Sobiech Elżbieta

11.09.2014

Nr 56

WNP.5533.56.2014

Kontrola realizacji wydanych zaleceń

Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie,

ul. Rycerska 9,

20-552 Lublin

Nie wydano zaleceń

57.

WNP.5533.57.2014/2015

Steć Danuta

11.09.2014

Nr 57

WNP.5533.57.2014

Kontrola realizacji zaleceń (27.02.2014) wydanych w wyniku kontroli planowej dotycząca prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Rykach,
ul. Szkolna 18,

08-500 Ryki

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się aby liczba dzieci w oddziale nie przekraczała 25, zgodnie z §5 ust.2-5 załącznika nr do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. .z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn.zm.).

58.

WNP.5533.58.2014/2015

Steć Danuta

11.09.2014

Nr 58

WNP.5533.58.2014

Kontrola realizacji zaleceń (27.02.2014) wydanych w wyniku kontroli planowej dotycząca prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu

Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach,
ul. Kochanowskiego 21, 08-500 Ryki

Nie wydano zaleceń

59.

WNP.5533.59.2014/2015

Steć Danuta

12.09.2014

Nr 59

WNP.5533.59.2014

Kontrola realizacji zaleceń (14.02.2014) wydanych w wyniku kontroli planowej dotycząca zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie.
ul .J. Piłsudskiego 26, 20-407, Lublin

 

Nie wydano zaleceń

60.

WNP.5533.60.2014/2015

Steć Danuta

16.09.2014

Nr 60

WNP.5533.60.2014

Kontrola realizacji zaleceń (20.12.2013) wydanych w wyniku kontroli planowej dotycząca prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu

Przedszkole Samorządowe w Chodlu,
ul.Szkolna19,
24-350, Chodel

Nie wydano zaleceń

61.

WNP.5533.61.2014/2015

Steć Danuta

17.09.2014

Nr 61

WNP.5533.61.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych (11.02.2014) w wyniku kontroli planowej dotycząca zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej,
ul. Szkolna 3,

21-010 Łęczna

Nie wydano zaleceń

62.

WNP.5533.62.2014/2015

Steć Danuta

25.09.2014

Nr 62

WNP.5533.62.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych(17.01.2014)
w wyniku kontroli planowej dotycząca zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania

Szkoła Podstawowa w Bochotnicy,
ul. Zamłynie 1,
24-120 Kazimierz Dolny

 

Nie wydano zaleceń

63.

WNP.5533.63.2014/2015

Koper Anna

17.09.2014

Nr 63

WNP.5533.63.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzoną w roku szkolnym 2013/2014 kontrolą zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej w publicznej szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie,

ul. Balladyny 22,

20-601 Lublin

Nie wydano zaleceń

64.

 

WNP.5533.64.2014/2015

 

Koper Anna

17.09.2014

 

Nr 64

WNP.5533.64.2014

Kontrola realizacji

zaleceń wydanych w związku z przeprowadzoną w roku szkolnym 2013/2014 kontrolą zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej w publicznej szkoły podstawowej

Szkoła

Podstawowa nr 39 w Lublinie,

ul. Krężnicka 156
20-518 Lublin

Nie wydano zaleceń

65.

WNP.5533.65.2014/2015

Koper Anna

17.09.2014

Nr 65

WNP.5533.65.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzoną w roku szkolnym 2013/2014 kontrolą zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej w publicznej szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie,
ul .Roztocze 14,

20-722 Lublin

Nie wydano zaleceń

66.

WNP.5533.66.2014/2015

Ćwiek Bożena

16.09.2014

Nr 66

WNP.5533.66.2014

Rekontrola zaleceń wydanych w ramach kontroli dotyczącej zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej

Szkoła Podstawowa im. Henryka i Kazimierza Dulębów w Wąwolnicy,

ul. Zamkowa 4,
24-160 Wąwolnica

 

Nie wydano zaleceń

67.

WNP.5533.67.2014/2015

Ćwiek Bożena

29.09.2014

Nr 67

WNP.5533.67.2014

Realizacja zaleceń  wydanych podczas kontroli (02.01.2014)
w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania oraz w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania

Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Chrzanowie,
23-305 Chrzanów

Nie wydano zaleceń

68.

WNP.5533.68.2014/2015

Ćwiek Bożena

10.10.2014

Nr 68

WNP.5533.68.2014

Realizacja zaleceń  wydanych podczas kontroli (17.01.2014) dotycząca zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania

Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeciechowie,
Świeciechów 204,

23-235 Świeciechów Duży

Nie wydano zaleceń

69.

 

WNP.5533.69.2014/2015

 

Grzesiak Barbara

 

11.09.2014

 

Nr 69

WNP.5533.69.2014

Kontrola zaleceń

wydanych w ramach kontroli (02.01.2014r.)
dotycząca zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III oraz IV-V publicznej szkoły podstawowej

Szkoła

 Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie,

ul. Narutowicza 8,

20-004 Lublin

Nie wydano zaleceń

70.

WNP.5533.70.2014/2015

Grzesiak Barbara

 

15.09.2014

Nr 70

WNP.5533.70.2014

Kontrola zaleceń wydanych w ramach kontroli (15.01.2014r.)
dotycząca zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III oraz IV-V publicznej szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w Turce,

Turka 294,

20-258 Lublin

Nie wydano zaleceń

71.

WNP.5533.71.2014/2015

Żelisko Marek

01.10.2014

Nr 71

WNP.5533.71.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych (07.02.2014)

w ramach kontroli

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie Majoracie,
Ulan Majorat 53,

21-307 Ulan Majorat

Nie wydano zaleceń

72.

WNP.5533.72.2014/2015

Podkańska Ewa

16.09.2014

Nr 72

WNP.5533.72.2014

Kontrola zaleceń wydanych po kontroli planowej w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi-zalecenie powierzone nauczycielom /specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju powierzonych zajęć

Szkoła Podstawowa im. St. Staszica,

ul. Leśna 1,
23-110 Krzczonów

Nie wydano zaleceń

73.

WNP.5533.73.2014/2015

Ostrowska
Marzanna

12.09.2014

Nr 73

WNP.5533.73.2014

Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia

Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich,
Ciechanki Łęczyńskie 13,
21-010 Łęczna

Wydano zalecenia

Zalecenie /a

Zaleca się przedstawianie planu nadzoru pedagogicznego na zebraniu rady pedagogicznej do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, zgodnie z
§ 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168,poz.1324 z późn.zm.).

Zaleca się planować nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami §21 ust.2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn.zm.).

Zaleca się dostosowanie zapisów § Statutu Szkoły Podstawowej w Ciechankach Łęczyńskich dotyczących rozpatrywania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia do zapisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267).

Termin realizacji ww. zaleceń: 30 listopada 2014 r.

74.

WNP.5533.74.2014/2015

Ostrowska
Marzanna

24.09.2014

Nr 74

WNP.5533.74.2014

Realizacja zaleceń wydanych (13.06.2014)
w czasie kontroli doraźnej
(znak sprawy: WNP 5533.94.2014.MO)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jaworzniaków w Krzesimowie,
Krzesimów 31,
21-007 Mełgiew

Nie wydano zaleceń

75.

WNP.5533.75.2014/2015

Ostrowska
Marzanna

24.09.2014

Nr 75

WNP.5533.75.2014

Realizacja zaleceń wydanych (15.05.2014)
w czasie kontroli planowej dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,

Nowa Wieś 76,

21-107 Serniki

Nie wydano zaleceń

76.

WNP.5533.76.2014/2015

Tusińska Anna

16.09.2014

Nr 76

WNP.5533.76.2014

Kontrola organizacji psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
w Lublinie

Nie wydano zaleceń

77.

WNP.5533.77.2014/2015

Surma Jerzy

16.09.2014

Nr 77

WNP.5533.77.2014

 

Z S w Opolu Lubelskim

 

78.

WNP.5533.78.2014/2015

Kondratowicz Marzanna

18.12.2014

Nr 78

WNP.5533.78.2014

Kontrola realizacji wydanych zaleceń podczas kontroli planowej w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krynce,
Krynka 205,
21-400 Łuków

Wydano zalecenie

Zalecenie /a

Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z§ 7 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. .U. poz.204)

79.

WNP.5533.79.2014/2015

 

Kondratowicz

Marzanna

18.12.2014

Nr 79

WNP.5533.79.2014

Kontrola realizacji

zaleceń wydanych podczas kontroli planowej w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie
 I i II publicznego gimnazjum

Gimnazjum w

Zespole Szkół w Krynce,
Krynka 250,
21-400 Łuków

Wydano

zalecenie

Zalecenie /a

Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z§ 7 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.204)

80.

WNP.5533.80.2014/2015

Kondratowicz Marzanna

18.12.2014

Nr 80

WNP.5533.80.2014

Kontrola realizacji wydanych zaleceń podczas kontroli planowej w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I
i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Gręzówce,
Gręzówka 41,
21-400 Łuków

Wydano zalecenie

Zalecenie /a

Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach komputerowych był zgodny z§ 7 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. .U. poz.204)

81.

WNP.5533.81.2014/2015

Sawicka Krystyna, Kwieciński Arkadiusz

17.09.2014

Nr 81

WNP.5533.81.2014

Zapewnienie opieki
i bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w szkole

Szkoła Podstawowa w Różance

Wydano zalecenia

Zalecenie /a

Zaleca się w przypadku zaistnienia wypadku, każdorazowo powołanie zespołu o prowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej zgodnie z § 43 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i niepublicznych szkołach i placówkach( Dz. .U z 2003 r. Nr 6, poz.69, z późn.zm.).

Zaleca się, aby na bieżąco w ramach sprawowanego nadzoru, dyrektor szkoły kontrolował przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności opiekuńczej zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz. U z 2009 r. Nr.168, poz.1324 z późn.zm.).

Zaleca się, aby w statucie szkoły określić szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców( opiekunów prawnych)lub upoważnionych przez nich osób zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo zgodnie § 2 ust. 1 pkt. 4 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,poz.624 oraz z 2007 r. Nr 35, poz.222).

Termin realizacji zalecenia: 30 dni od otrzymania protokołu.

Zaleca się, aby liczba wychowanków w grupie świetlicowej nie przekraczała 25, zgodnie z zapisami § 7 ust.2 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 oraz z 2007 r. Nr 35, poz.222).

Termin realizacji zalecenia: 30 dni od otrzymania protokołu.

Zaleca się odnotowanie obecności wychowanków na poszczególnych godzinach zajęć świetlicowych zgodnie z zapisami §11 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014(Dz. U. z 2 września 2014r.poz.1170) roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Termin realizacji zalecenia: 30 dni od otrzymania protokołu.

82.

WNP.5533.82.2014/2015

Porzyć Gabriela

24.09.2014

Nr 82

WNP.5533.82.2014

Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania

ZSO w Sobieszynie

Wydano zalecenia

Zalecenie /a

Zaleca się, aby na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego podział na grupy był zgodny z § 7 ust.1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 lutego 2012r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. .U.poz.251) z późn.zm.

Zaleca się, aby podział na grupy na obowiązkowych zajęciach z języków obcych był zgodny z § 7 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r.w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. .U.poz.251) z późn.zm.

Zaleca się, aby podział na grupy na zajęciach komputerowych był zgodny z § 7 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.poz.251) z późn.zm.

83.

WNP.5533.83.2014/2015

Szczygieł Halina

26.09.2014

Nr 83

WNP.5533.83.2014

Realizacja zaleceń wydanych (26.02.2014) w ramach kontroli dotyczącej zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych
w publicznych szkołach podstawowych
ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi

Zespół Szkół nr 1 w Janowcu,
Szkoła,
Podstawowa w Janowcu

Nie wydano zaleceń

84.

WNP.5533.84.2014/2015

Szczygieł Halina

01.10.2014

Nr 84

WNP.5533.84.2014

Realizacja zaleceń wydanych (05.02.2014) w ramach kontroli dotyczącej zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej

Szkoła Podstawowa w Końskowoli,
ul. Lubelska 81,
24-130 Końskowola

Nie wydano zaleceń

85.

WNP.5533.85.2014/2015

Kwiatek Renata

01.10.2014

Nr 85

WNP.5533.85.2014

Udzielenie przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej ……………………………..
dziecku uczęszczającemu do integracyjnego oddziału w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
w Wandowie

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wandowie,
21-426 Wola Mysłowska

Wydano zalecenia

Zalecenie /a

Zaleca się dostosowanie zapisów indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z § 5 ust.2 pkt. 3, 4 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz.1490, z późn. zm.).

Zaleca się realizację określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym form udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej , zgodnie z § 5 ust.2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz.1490, z późn. zm.) oraz § 7 ust.2 pkt. 2 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2013r.,poz.532.).

Zaleca się podejmowanie decyzji o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującym zapisem art.16 ust.3-4 d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

86.

WNP.5533.86.2014/2015

Kwiatek Renata

25.11.2014

Nr 86

WNP.5533.86.2014

Realizacja zaleceń wydanych (02.06.2014) w ramach kontroli doraźnej dotyczącej udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi klasy……………………………

Szkoła Podstawowa w Borowej,

24-100 Puławy

Nie wydano zaleceń

87.

WNP.5533.87.2014/2015

Ćwiek Bożena

23.09.2014

Nr 87

WNP.5533.87.2014

Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa działań szkoły w zakresie przeniesienia ucznia do innej szkoły oraz zgodności z przepisami prawa działań szkoły w zakresie organizacji udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Gimnazjum nr 25 w Zespole Szkół  nr 8,
ul. Krężnicka 156,
20-518 Lublin

Nie wydano zaleceń

88.

WNP.5533.88.2014/2015

Nowaczyńska Brożek Małgorzata

30.09.2014

Nr 88

WNP.5533.88.2014

Kontrola organizacji zajęć wychowania fizycznego w formie wyjazdów na basen(płatnych) oraz niewłaściwego zachowania dyrektora w stosunku do rodziców
i uczniów

Szkoła Podstawowa w Krzu

Wydano zalecenie

Zalecenie /a

Zaplanować i przeprowadzić diagnozę potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów oraz przygotować dla nich stosowną ofertę po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców zgodnie z zapisami §3 ust.1 pkt. 1-5, ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011r.w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz.1042).

89.

WNP.5533.89.2014/2015

Pałka Elżbieta

01.10.2014

Nr 89

WNP.5533.89.2014

Kontrola realizacji podstawy programowej w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz przygotowanie nauczyciela do pracy z dziećmi w szkole podstawowej na pierwszym etapie kształcenia

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół
nr 1 w Bełżycach

Nie wydano zaleceń

90.

WNP.5533.90.2014/2015

Mironiuk Andrzej

25.09.2014

Nr 90

WNP.5533.90.2014

Realizacja zaleceń wydanych(20.02.2014
i 13.06.2014) w ramach kontroli

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie

Wydano zalecenie

91.

WNP.5533.91.2014/2015

Szczygieł Halina

01.10.2014

Nr 91

WNP.5533.91.2014

Sprawowanie przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli

Zespół Szkół im. Kajetana
hr. Kickiego
w Sobieszynie

Wydano zalecenia

Zalecenie /a

Zaleca się dokonywać oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora zgodnie z § 3 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r.poz.1538), tj. po powiadomieniu nauczyciela o tym na piśmie, co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny

Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu protokołu kontroli.

Przestrzegać przepisu art.33 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), zgodnie z którym prawo wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę mają nauczyciele zatrudnieni na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz organach, o których mowa w ust 1 i 2a oraz
w art.32 a i 32 b ww. ustawy.

Termin realizacji: niezwłocznie po otrzymaniu protokołu kontroli.

92.

WNP.5533.92.2014/2015

Lelonek Jan

24.10.2014

Nr 92

WNP.5533.92.2014

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu

Nie wydano zaleceń

93.

WNP.5533.93.2014/2015

Tusińska Anna ,
Dudzińska- Zuchniarz

Halina

07.10.2014 09.10.2014

Nr 93

WNP.5533.93.2014

Kontrola organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w Miejskim Zespole Szkół w Biłgoraju oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora w tym zakresie

Miejski Zespół Szkół w Biłgoraju

Wydano zalecenia

Zalecenie /a

Zaleca się zapewnienie uczniowi niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego , zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach , szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2014r.poz.414).

Termin realizacji : do końca 2014 roku.

Zaleca się współpracę nauczycieli i specjalistów w realizacji zadań wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, której zakres powinien zostać określony w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym , zgodnie z § 3 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych( Dz. U. z 2014r.poz.414).

Termin realizacji : do końca 2014 roku.

Zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom/specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz prowadzonych zajęć, zgodnie z § 3 i 4 w związku z § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013r.poz.1207 z późn.zm.).

Termin realizacji : do końca 2014 roku.

Zaleca się organizować nadzór nauczycieli nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych zgodnie z § 14.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6 z 2003 r.poz.69 ze zm).

Termin realizacji : do 15 listopada 2014 roku.

Zaleca się objąć kontrolą przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa w zakresie organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami zgodnie z § 20 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r.Nr 168,.poz.1324
z późn.zm.).Termin realizacji : do końca roku szkolnego 2014/2015.

94.

WNP.5533.94.2014/2015

Gruszka Maria

03.10.2014

Nr 94

WNP.5533.94.2014

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie kontroli planowej
w zakresie zgodności
z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej
w publicznej szkole podstawowej

Szkoła Podstawowa w Sułowie,

Sułów 64,
22-448 Sułów

Nie wydano zaleceń

95.

WNP.5533.95.2014/2015

Żukowska Wanda

07.10.2014

Nr 95

WNP.5533.95.2014

Realizacja zaleceń wydanych( 03.01.2014) w ramach kontroli

Przedszkole Samorządowe w Janowie Podlaskim,

ul. Kościuszki 14 8 A ,
21-505 Janów Podlaski

 

 

Zalecenie /a

W związku ze wskazanymi nieprawidłowościami w postaci nieprzestrzegania przepisów o których mowa w § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624
z późn.zm.) oraz w art.33 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) zostanie wszczęta procedura administracyjna na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).

96.

 

 

 

 

 

 

 

97.

WNP.5533.97.2014/2015

Żukowska Wanda

08.10.2014

Nr 97

WNP.5533.97.2014

Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących organizacji pracy przedszkola

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białej Podlaskiej,
ul. Łukaszyńska 34,
21-500 Biała Podlaska

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się dostosować liczebności dzieci w oddziałach przedszkola, zgodnie z §5 ust.2 zał. nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. z 2001r.Nr 61, poz.624 z późn.zm.)w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli oraz poinformować organ nadzoru pedagogicznego o sposobie realizacji zalecenia zgodnie z art.33 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.).

98.

WNP.5533.98.2014/2015

Żukowska Wanda

03.10.2014

Nr 98

WNP.5533.98.2014

Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących organizacji pracy przedszkola

Przedszkole Samorządowe Nr 15 im. Juliana Tuwima w Białej Podlaskiej,
ul. Akademicka 8,
21-500 Biała Podlaska

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się dostosować liczebność dzieci w oddziałach przedszkola, zgodnie z §5 ust.2 zał. nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. z 2001r.Nr 61, poz.624 z późn.zm.) w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli oraz poinformować organ nadzoru pedagogicznego o sposobie realizacji zalecenia zgodnie z art.33 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.).

99.

WNP.5533.99.2014/2015

Grzesiak Barbara

06.10.2014

Nr 99

WNP.5533.99.2014

Kontrola zajęć wydanych (17.01.2014)w ramach kontroli dotyczącej zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III oraz IV-V publicznej szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w Sobianowicach
Sobianowice 32,
20-258 Lublin 62

Nie wydano zaleceń

100.

WNP.5533.100.2014/2015

Rećko Jan

24.09.2014

Nr 100

WNP.5533.100.2014

Kontrola organizacji pracy świetlicy szkolnej

Szkoła Podstawowa w Kocku

Nie wydano zaleceń

101.

WNP.5533.101.2014/2015

Startek Anna

05.12.2014

Nr 101

WNP.5533.101.2014

Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych (26.02.2014) w ramach kontroli planowej dotyczących prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu

Przedszkole Gminne w Jarczowie,
ul.3 Maja 23,
22-664 Jarczów

Nie wydano zaleceń

102.

WNP.5533.102.2014/2015

Zuń  Janusz

16.12.2014

Nr 102

WNP.5533.102.2014

Kontrola spełniania warunków określonych w art.7 ust.3 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną,
która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
( art.85 ust.2 ustawy)

Policealne Studium Zawodowe w Rykach,
ul. Warszawska 3b, 08-500 Ryki

Nie wydano  zaleceń

103.

WNP.5533.103.2014/2015

WNP.5533.103.2014/2015

Olszewska  Renata

07.11.2014

Nr 103

WNP.5533.103.2014

Kontrola spełniania warunków określonych w art.7 ust.3 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną,
która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
( art.85 ust.2 ustawy)

AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Lublinie,
ul .Krakowskie Przedmieście 21,
20-002 Lublin

Nie wydano zaleceń

104.

WNP.5533.104.2014/2015

WNP.5533.104.2014/2015

Olszewska  Renata

07.11.2014

Nr 104

WNP.5533.104.2014

Kontrola spełniania warunków określonych w art.7 ust.3 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną,
która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
( art.85 ust.2 ustawy)

AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Lublinie,

ul .Krakowskie Przedmieście 21,
20-002 Lublin

Nie wydano zaleceń

105.

WNP.5533.105.2014/2015

Ostrowska Marzanna

21.11.2014

Nr 105

WNP.5533.105.2014

Kontrola przestrzegania praw dziecka w zakresie zapobiegania przemocy rówieśniczej

Szkoła Podstawowa w Babinie,
Babin 147,

24-200 Bełżyce

Wydano zalecenia

Zalecenie /a:

Zaleca się opracowanie programu profilaktyki w oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska, zgodnie z zapisami art.54 ust.2 pkt.1  ustawy o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).Termin realizacji IX 2015 r.

Zaleca się opracowanie trybu składania skarg w przypadku naruszania praw ucznia, zgodnie z zapisami §16 b ust. 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r.w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Z 2001r.Nr 61,poz.624 z późn.zm.).

Termin realizacji: II 2015r.

106.

WNP.5533.106.2014/2015

Kasprzak  Jolanta,
Kondratowicz  Marzanna

08.12.2014

Nr 106

WNP.5533.106.2014

Kontrola w zakresie niezorganizowania zajęć  religii prawosławnej, nieuwzględniania przez dyrektora oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczniów o uczestnictwie w zajęciach katechezy prawosławnej

Zespół Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli,

23-107 Strzyżewice Pszczela Wola 9

Nie wydano zaleceń

107.

WNP.5533.107.2014/2015

Kasprzak  Jolanta,
Kondratowicz  Marzanna

11.12.2014

Nr 107

WNP.5533.107.2014

Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa dotyczących zabezpieczenia dokumentacji przebiegu nauczania w szkole,

w szczególności dzienników lekcyjnych oraz dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

 

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczośc-i im. J. Kilińskiego w Lublinie,
ul. Chopina 28,
20-023 Lublin

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się właściwie przechowywać dokumentację przebiegu nauczania, zgodnie z zapisem § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
 i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. 2014r.poz.1170).

108.

WNP.5533.108.2014/2015

WNP.5533.108.2014/2015

WNP.5533.108.2014/2015

Paluch Krzysztof

10.12.2014

Nr 108

WNP.5533.108.2014

Kontrola spełniania warunków określonych w art.7 ust.3 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną,
która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
( art.85 ust.2 ustawy)

Policealna Szkoła Transportu Samochodowego i Logistyki w Lublinie,
ul .Bolesława Prusa 8,
20-064 Lublin

Nie wydano zaleceń

109.

WNP.5533.109.2014/2015

Sobiech  Elżbieta

17.12.2014

Nr 109

WNP.5533.109.2014

Kontrola realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oddziale IV

Przedszkole Nr 69 w Lublinie,
ul. Dziewanny 19,
20-539 Lublin

Wydano zalecenia

Zalecenie/a

Zaleca się planować i realizować pracę dydaktyczno – wychowawczą z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

1.       Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2.       Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3.       Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

4.       Pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

110.

WNP.5533.110.2014/2015

Dudzińska-
-Zuchniarz  Halina

14.01.2015

Nr 110

WNP.5533.110.2014

Kontrola spełniania warunków określonych w art.7 ust.3 z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną,
która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
( art.85 ust.2 ustawy)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skowieszynie

Nie wydano  zaleceń

111.

WNP.5533.111.2014/2015

Kasprzak  Jolanta

07.10.2014

Nr 111

WNP.5533.111.2014

Kontrola organizacji funkcjonowania świetlicy szkolnej

Szkoła Podstawowa w Czółnach

Nie wydano zaleceń

112.

WNP.5533.112.2014/2015

Kasprzak  Jolanta

13.10.2014

Nr 112

WNP.5533.112.2014

Kontrola realizacji zalecenia wydanego (24.02.2014) w ramach kontroli planowej dotyczącej zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Opolu Lubelskim

Nie wydano  zaleceń

113.

WNP.5533.113.2014/2015

Ostrowska Marzanna ,
Jezior  Weronika

08.10.2014

Nr 113

WNP.5533.113.2014

Kontrola w zakresie spełniania przez szkołę warunków określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
 o systemie oświaty oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole

Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach,
Rakołupy 5,
22-122 Leśniowice

Nie wydano zaleceń

114.

WNP.5533.114.2014/2015

Ostrowska Marzanna ,
Jezior  Weronika

08.10.2014

Nr 114

WNP.5533.114.2014

Kontrola w zakresie spełniania przez szkołę warunków  określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Teresinie,
Teresin 43,
22-122 Leśniowice

 

Nie wydano  zaleceń

115.

WNP.5533.115.2014/2015

Ostrowska Marzanna ,
Jezior  Weronika

08.10.2014

Nr 115

WNP.5533.115.2014

Kontrola w zakresie spełniania przez szkołę warunków  określonych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole

Publiczne Gimnazjum w Sielcu,
Sielec 67 a,
22-122 Leśniowice

Wydano zalecenia

Zalecenie /a:

Zaleca się dostosowanie zapisów statutu szkoły w zakresie określenia terminów klasyfikacji rocznej do zapisów §11 ust.3 rozporządzenia MEN Z dnia 30 kwietnia 2007r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Z 2007r.Nr 83, poz.562 z późn. zm.).

Zaleca się przydzielać nauczycielom przedmioty/ zajęcia zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN  z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji  wymaganych od nauczycieli…………….. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1207 z późn.zm.).

Zaleca się określenie w statucie szkoły zadań innych pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę zgodnie z § 13 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624 oraz z 2007 r. Nr 35, poz.222).

Termin realizacji: 30 XI 2014 r.

116.

WNP.5533.116.2014/2015

Pełka-Pryszcz Elżbieta

09.10.2014

Nr 116

WNP.5533.116.2014

Sprawdzenie zasadności decyzji dyrektora w sprawie nieprzyjęcia ucznia do klasy III szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa
 nr 22 w Lublinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5,
ul .Rzeckiego 10,
20-637 Lublin

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Wskazane jest, aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących ,nie więcej niż 26 osób

Termin realizacji- 31 sierpnia 2015 roku.

Podstawa Prawna: pkt. 4 Zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego –rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawy podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 30 sierpnia 2012 roku.poz.977.)

117.

WNP.5533.117.2014/2015

Jachimczuk Elżbieta

17.10.2014

Nr 117

WNP.5533.117.2014

 

Gimnazjum w Tomaszowie lubelskim

 

118.

WNP.5533.118.2014/2015

Sobiech  Elżbieta

17.10.2014

Nr 118

WNP.5533.118.2014

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora

Przedszkole nr 69 w Lublinie,
ul. Dziewanny 19,
20-539 Lublin

Wydano zalecenia

Zalecenie /a:

Zaleca się przedstawiać wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora zgodnie z terminem określonym w § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn.zm.)
Termin realizacji zalecenia: 31 sierpnia 2015 r.

Zaleca się protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w sposób odzwierciedlający realizowanie przez radę pedagogiczną kompetencji wynikających z art. 41 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z art.43 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r.(Dz. U. nr 56, poz.458)

Termin realizacji zalecenia: 20 listopada 2014 r.

Na podstawie § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U .z dnia 2 września 2014r.poz.1170),

zaleca się prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

Termin realizacji zalecenia: 20 listopada 2014 r.

119.

WNP.5533.119.2014/2015

Mieczan  Anna

10.10.2014

Nr 119

WNP.5533.119.2014

Kontrola w zakresie braku realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach ,
Trzeszczany Pierwsze 199,
22-554 Trzeszczany Pierwsze

Nie wydano zaleceń

120.

WNP.5533.120.2014/2015

Sawicka Krystyna,
Radej  Henryk

15.10.2014

Nr 120

WNP.5533.120.2014

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w odniesieniu do działań dydaktycznych nauczycieli: organizacja procesu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego w placówce, współpraca pracowników szkoły podstawowej w Lisznie z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów

Zespół Szkół w Lisznie

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się, aby na bieżąco, zgodnie z pojawiającymi się uwagami, w ramach sprawowanego nadzoru, dyrektor szkoły kontrolował przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z § 20 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324 z późn. zm.).

121.

 

WNP.5533.121.2014/2015

 

Kwieciński

Arkadiusz,
Lik-Matuła  Ewa

23.10.2014

 

Nr 121

WNP.5533.121.2014

Kontrola dotycząca

prawidłowości przyjęcia do szkoły ucznia bez zgody rodzica

Szkoła

Podstawowa
 Nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie,
 ul. Wolności 20
22-100 Chełm,

Wydano

zalecenia

Zalecenie /a:

Zaleca się przyjmować uczniów do szkoły na wniosek obojga rodziców uwzględniając zapisy art. 97 §2 ustawy z dnia 25 lutego 1964- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz.59 z późn. zm.).

Zaleca się powiadamiać dyrektora szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka o przyjęciu  ucznia do szkoły zgodnie z zapisami  art. 16 ust. 6a  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

122.

WNP.5533.122.2014/2015

Wiśniecka  Alina

31.10.2014

Nr 122

WNP.5533.122.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w ramach kontroli w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach
 I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania

Zespół Szkół
w Strzyżewie

Szkoła Podstawowa w Strzyżewie,
Strzyżew 128,

21-400 Strzyżew

Nie wydano zaleceń

123.

WNP.5533.123.2014/2015

Wiśniecka  Alina

31.10.2014

Nr 123

WNP.5533.123.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych w ramach kontroli w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach
 I i II publicznego gimnazjum z ramowym planem nauczania

Zespół Szkół w Strzyżewie
Gimnazjum w Strzyżewie,
Strzyżew 128,
21-400 Strzyżew

Nie wydano zaleceń

124.

WNP.5533.124.2014/2015

Szczygieł  Halina

30.10.2014

Nr 124

WNP.5533.124.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych(18.02.2014) w ramach kontroli dotyczącej zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej

Szkoła Podstawowa  nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach,

ul. Legionu Puławskiego 8,
24-100 Puławy

Nie wydano zaleceń

125.

WNP.5533.125.2014/2015

Żukowska  Wanda

30.10.2014

Nr 125

WNP.5533.125.2014

Kontrola w związku z przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących wykonywania czynności dyrektora szkoły związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów

Szkoła Podstawowa
im. ppłk. Stefana Skoczylasa w Rossoszu,
ul. Lubelska 37,
21-533 Rossosz

Nie wydano zaleceń

126.

WNP.5533.126.2014/2015

Podkańska Ewa,
Kondratowicz  Marzanna

18.11.2014

Nr 126

WNP.5533.126.2014

Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy,
wystawiania zaświadczeń dotyczących przebiegu nauczania

Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja szkoła”
w Puławach,
ul .Z. Wróblewskiego 11,

24-100 Puławy

Nie wydano zaleceń

127.

WNP.5533.127.2014/2015

Ostrowska  Marzanna,
Rećko  Jan

07.11.2014

Nr 127

WNP.5533.127.2014

Kontrola zgodności zapisów statutu szkoły w zakresie noszenia przez uczniów stroju szkolnego z przepisami prawa oświatowego

Szkoła Podstawowa Nr 6 im .Romualda Traugutta
w Lublinie,
ul .Czwartaków 11,
20-045 Lublin

Nie wydano zaleceń

128.

WNP.5533.128.2014/2015

Ostrowska  Marzanna,
Rećko  Jan

07.11.2014

Nr 128

WNP.5533.128.2014

Kontrola przestrzegania przepisów prawa oświatowego w zakresie zatrudniania nauczycieli

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta
w Lublinie,
ul. Czwartaków 11,

20-045 Lublin

 

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. 2013. Nr 1207 z późn.zm.). Termin realizacji: 13 lutego 2015 r.

129.

WNP.5533.129.2014/2015

Pawłowski  Artur

08.12.2014

Nr 129

WNP.5533.129.2014

Kontrola zgodności organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa

Szkoła Podstawowa nr 56 w Lublinie,
ul. Kosmonautów 51, 20-358 Lublin

Nie wydano zaleceń

130.

WNP.5533.130.2014/2015

Surma  Jerzy

04.11.2014

Nr 130

WNP.5533.130.2014

Kontrola w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Miejskim Zespole Szkół w Biłgoraju

Nie wydano zaleceń

131.

WNP.5533.131.2014/2015

Żukowska  Wanda

04.11.2014

Nr 131

WNP.5533.131.2014

Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących organizacji pracy przedszkola oraz zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom

Zespół Placówek Oświatowych
 Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim
Przedszkole Samorządowe
Nr 4 w Międzyrzecu Podlaskim,
ul .Wita Stwosza 1, 21-560 Międzyrzec Podlaski

 

 

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się dostosować liczebność dzieci w oddziałach przedszkola, zgodnie z § 5 ust. 2 zał. nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624, z późn.zm.) w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli oraz poinformować organ nadzoru pedagogicznego  o sposobie realizacji zalecenia zgodnie z art.33 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.).

132.

WNP.5533.132.2014/2015

WNP.5533.132.2014/2014

Jachimczuk  Stanisław

04.11.2014

Nr 132

WNP.5533.132.2014

Kontrola przestrzegania  przepisów prawa
w organizacji pracy oddziałów klas pierwszych zorganizowanych
w publicznej szkole podstawowej

Zespół Szkół Nr 3 w Zamościu –Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
ul. Elizy Orzeszkowej 43,
22-400 Zamość

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Realizując zadania statutowe szkoły, zapewnić uczniom klasy pierwszej ( szczególnie dzieciom 6 letnim) możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki
z niezbędnym wyposażeniem.

Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół ( załącznik nr 2), (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2012 r. poz.977).

133.

WNP.5533.133.2014/2015

Lelonek  Jan

06.11.2014

Nr 133

WNP.5533.133.2014

Kontrola w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

Szkoła Podstawowa
w Suścu

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Dokonać analizy stanu bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających ( we współpracy z organem prowadzącym), opracować i wdrożyć plan działań naprawczych, zwiększających bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających.

Termin realizacji: 31 grudnia 2014r.

134.

 

WNP.5533.134.2014/2015

 

Podkańska  Ewa,
Kondratowicz  Marzanna

13.11.2014

 

Nr 134

WNP.5533.134.2014

Kontrola w zakresie

sprawowania przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, przestrzegania praw ucznia oraz realizacji zadań określonych w statucie placówki

Zasadnicza Szkoła

Zawodowa Nr 4 w Zespole Szkół Ponadgimnazjaln-ych Nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
w Zamościu,

ul .Piłsudskiego 65, Zamość

Nie wydano zaleceń

135.

WNP.5533.135.2014/2015

Podkańska  Ewa,
Kondratowicz  Marzanna

13.11.2014

Nr 135

WNP.5533.135.2014

Kontrola w zakresie sprawowania przez dyrektora nadzoru pedagogicznego, przestrzegania praw ucznia oraz realizacji zadań określonych
w statucie placówki

Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu,
ul. Szczebrzeska 41, Zamość

Nie wydano zaleceń

136.

WNP.5533.136.2014/2015

Czochór  Wioletta,
Paluch  Krzysztof

19.11.2014

Nr 136

WNP.5533.136.2014

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły

Zespół Szkół w Rudnie,
ul. Spacerowa 110,
Rudno 21-140 Michów

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się powołanie rady rodziców zgodnie z art. 53 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

Zaleca się uchwalenie programu wychowawczego i profilaktycznego zgodnie z art. 54 ust.2 ustawy  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

Termin realizacji ww. zaleceń : 2 stycznia 2015 roku.

137.

 

WNP.5533.137.2014/2015

WNP.5533.137.2014/2015

 

Olszewska  Renata

 

19.12.2014

 

Nr 137

WNP.5533.137.2014

Kontrola spełniania warunków określonych w art.7 ust.3 z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną,
która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
( art.85 ust.2 ustawy)

Szkoła Policealna

Go Work.pl,
ul. Przechodnia 4/p. II, 20-003 Lublin

Nie wydano

zaleceń

138.

WNP.5533.138.2014/2015

Gralewska Urszula

13.03.2015

Nr 138

WNP.5533.138.2014

Kontrola przestrzegania przez szkołę niepubliczną przepisów art.7 ust.3 ustawy o systemie oświaty

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina

 

139.

WNP.5533.139.2014/2015

 

 

 

Nr 139

WNP.5533.139.2014

 

 

140.

WNP.5533.140.2014/2015

Lelonek  Jan

15.12.2014

Nr 140

WNP.5533.140.2014

Kontrola w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Publiczne Gimnazjum w Rachaniach

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Przeanalizować wyniki nauczania po pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 i objąć uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgodnie
z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  ( Dz. U. z 2013 r., poz.532).

Termin realizacji: 28 lutego 2015 r.

141.

WNP.5533.141.2014/2015

Lelonek  Jan

13.01.2015

Nr 141

WNP.5533.141.2014

Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami

Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej

Nie wydano zaleceń

142.

WNP.5533.142.2014/2015

Tusińska Anna,

Skutnik Jan

 

17.11.2014

Nr 142

WNP.5533.142.2014

 

SOW w Puławach

 

143.

WNP.5533.143.2014/2015

Tusińska Anna,

Skutnik Jan

05.11.2014

Nr 143

WNP.5533.143.2014

 

SOW w Łukowie

 

144.

WNP.5533.144.2014/2015

Kasprzak  Jolanta,
Kondratowicz  Marzanna

13.01.2015

16.01.2015

Nr 144

WNP.5533.144.2014

Kontrola w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły, nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów,
prowadzenia i zabezpieczenia dokumentacji w szkole

Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie,

ul. Sławinkowska 50
20-810 Lublin,

Wydano zalecenia

Zalecenie /a:

Mając na uwadze zapisy art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)należy roztrzygnąć kwestię czy Rady Pedagogiczne jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie działają jako odrębne organy tych szkół i przedszkola, czy funkcjonują jako jedna Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie. W przypadku połączenia Rad pedagogicznych jednostek wchodzących w skład w Zespole Szkół Nr 12 w Lublinie dokonać stosownych zmian w Statucie zgodnie z zapisem art.42 ust. 1 ww. ustawy.

Zaleca się, aby Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie jako Przewodniczący Rad pedagogicznych jednostek wchodzących w skład zespołu doprowadził do uchwalenia przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców programu wychowawczego i programu profilaktyki zgodnie z zapisem art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.z m.),

Zaleca się realizowanie kompetencji stanowiących i opiniodawczych Rad Pedagogicznych jednostek wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 12 w Lublinie zgodnie z zapisem art.41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),

Zaleca się dokonać stosownych zmian w Regulaminie Rady Pedagogicznej, aby uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane były zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków zgodnie z zapisem art. 43 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572
z późn. zm.).

Zaleca się w organizacji oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Nr 12 w Lublinie uwzględnić zapis § 5 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001 r. nr 61 poz.624 z późn. zm.), który stanowi, że liczba dzieci
w oddziale nie może przekraczać 25(…).

145.

WNP.5533.145.2014/2015

WNP.5532.145.2014/2015

Jaworowska Dorota   

02.03.2015

Nr 145

WNP.5533.145.2014

Kontrola spełniania warunków określonych w art.7 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną,
która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności
( art.85 ust.2 ustawy)

Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju,
ul .Lubelska 10,
23-400 Biłgoraj

Nie wydano zaleceń

146.

WNP.5533.146.2014/2015

Surma  Jerzy

09.01.2015

Nr 146

WNP.5533.146.2014

Kontrola w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
 i opieki

Zespół Szkół w Werbkowicach,
ul. Jana Pawła II 17,

Wydano zalecenia

Zalecenie /a:

Dokonywać omówienia i analizy zaistniałych wypadków w szkole oraz ustalać środki zapobiegawcze- §51 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( DZ. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.zm.).

W celu podnoszenia poziomu zapewnienia uczniom  bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, dokonać ewaluacji istniejących w szkole procedur  dotyczących postępowania po zdarzeniu wypadkowym z udziałem ucznia, uwzględniając wnioski i doświadczenia ze sprawy….., wiedzę ze szkolenia
w zakresie udzielania pomocy  przedlekarskiej oraz wnioski z działalności koordynatora ds. bezpieczeństwa -§ Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.).

147.

WNP.5533.147.2014/2015

Tusińska Anna,

Skutnik Jan

12.11.2014

Nr 147

WNP.5533.147.2014

 

SOW w Lublinie

 

148.

WNP.5533.148.2014/2015

Sobiech Elżbieta

19.01.2015

Nr 148

WNP.5533.148.2014

Przeprowadzenie czynności wyjaśniających zasadność zarzutów postawionych dyrektorowi Przedszkola nr 44 w  Lublinie
w skardze wniesionej przez matkę dziecka uczęszczającego do ww. przedszkola

Przedszkole nr 44 w Lublinie,
ul. Maszynowa 6 w Lublinie
20-218 Lublin,

Wydano zalecenia

Zalecenie /a:

Prowadzić dokumentację realizowanych działań wychowawczo-dydaktycznych zgodnie z zapisami § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z dnia 2 września 2014r. poz.1170)

Termin realizacji: 23 stycznia 2015 r.

Prowadzić kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola w formach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
( Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn.zm.)

Termin realizacji zalecenia: 23 lutego 2015 r.

Określić i skutecznie wdrożyć sposoby przekazywania istotnych informacji przez nauczycieli poszczególnych oddziałów- nauczycielom, którzy sprawują nad dziećmi opiekę do momentu odebrania ich przez rodziców, w celu zapewnienia wszystkim rodzicom dostępu do informacji dotyczących pobytu dziecka
w przedszkolu, zgodnie z § 15 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz.624, z późn.zm.)

Termin realizacji zalecenia: 23 lutego 2015 r.

Wspólnie z rodzicami organizować wydarzenia, w których biorą udział dzieci, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U.poz.977 z późn. zm.)

Termin realizacji zalecenia: 30 stycznia 2015 r.

Prowadzić rejestr zgłaszanych skarg i wniosków zgodnie z art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2014 r.

poz.1195)

Termin realizacji zalecenia: 23 stycznia 2015 r.

Przyjmowanie skarg i wniosków prowadzić zgodnie z zapisami § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
 i rozpatrywania skarg i wniosków, gdyż nie sporządzono protokołu ze skargi złożonej ustnie, zawierającego podpisy wnoszącego skargę i przyjmującego zgłoszenie ( Dz. U. z 2002 nr 5, poz.46)

Termin realizacji zalecenia: 23 lutego 2015 r.

149.

WNP.5533.149.2014/2015

Steć  Danuta

14.01.2015

Nr 149

WNP.5533.149.2014

Wyjaśnienie skargi wniesionej przez nauczycielki Przedszkola w Niedrzwicy Kościelnej z dnia 08.12.2014 dotyczącej braku organizacji zajęć dodatkowych w przedszkolu i skargi z dnia 17.12.2014
w zakresie awansu nauczycielki ……..

Przedszkole
w Niedrzwicy Kościelnej,
ul. Krakowska 72,
24-220 Niedrzwica Duża

 

Nie wydano zaleceń

150.

WNP.5533.150.2014/2015

Żukowska  Wanda

09.01.2015

Nr 150

WNP.5533.150.2014

Zgodność zatrudniania nauczycieli zgodnie z obowiązującym prawem

Szkoła Podstawowa w Żabikowie,
Żabików 65,
21-300 Radzyń Podlaski

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się przydzielać nauczycielom prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z art.9 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014r. poz.191 i 1198) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych  kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz.1207).

Termin realizacji: 30 od otrzymania protokołu kontroli.

151.

WNP.5533.151.2014/2015

Pałka Elżbieta,  Koper Anna

21.01.2015

26.01.2015

Nr 151

WNP.5533.151.2014

Kontrola przestrzegania uchwał Rady Pedagogicznej, przestrzeganie przepisów dotyczących naboru uczniów do Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Zespole Szkół w Stołpiu, nadzór nad realizacją podstawy programowej oraz stwarzanie warunków do realizacji podstawy programowej, funkcjonowanie drużyny harcerskiej na terenie Zespołu Szkół w Stołpiu, sposób przygotowania do badań ewaluacyjnych prowadzonych w szkole, zakres i sposób wykonywania kar wobec uczniów, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Gimnazjum
w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stołpiu

Wydano zalecenie

Zalecenie /a:

Zaleca się, aby dyrektor w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierował się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia, zgodnie z art.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)

Zaleca się umożliwienie uczniom szkoły realizacji ich prawa do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z § 3 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach
( Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.,poz.532).

Zaleca się dyrektorowi szkoły aby stosowane wobec uczniów kary były zgodne ze Statutem Gimnazjum w Stołpiu, co wynika z art.50.2 i 52.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).

152.

WNP.5533.152.2014/2015

Mironiuk  Andrzej Żukowska  Wanda

26.01.2015

27.01.2015

Nr 152

WNP.5533.152.2014

 Kontrola przestrzegania statutu szkoły, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz stosowania procedur
w sytuacjach kryzysowych

Zespół Szkół Ogólnokształcący-ch I Liceum Ogólnokształcące
im .J. I. Kraszewskiego
w Białej Podlaskiej,
ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska

Wydano zalecenie

Zalecenie /a

Zaleca się, na podstawie art.60 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.) określić w statucie szkoły szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów niepełnoletnich i pełnoletnich zapewniające rzetelne nadzorowanie spełniania przez nich obowiązku nauki z uwzględnieniem informowania przez szkołę uczniów i ich rodziców o konsekwencjach prawnych wynikających z art.20 ustawy o systemie oświaty.

Termin realizacji- 30 dni od  daty otrzymania protokołu kontroli.

153.

WNP.5533.153.2014/2015

Mironiuk  Andrzej Żukowska  Wanda

28.01.2015

29.01.2015

Nr 153

WNP.5533.153.2014

 Kontrola przestrzegania statutu szkoły, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz stosowania procedur w sytuacjach kryzysowych

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3,
II Liceum Ogólnokształcące
im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej,
ul. Narutowicza 39, 21-500 Biała Podlaska

Wydano zalecenia

Zalecenie /a

Zaleca się uregulować w statucie szkoły sposób usprawiedliwiania nieobecności przez pełnoletniego ucznia (art.60 ust.1 pkt.7 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.). Termin realizacji: 30 dni.

Zaleca się  uregulować w statucie szkoły zasady dotyczące postępowania szkoły w wypadku niespełniania obowiązku nauki przez uczniów (art.20 Ustawy  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn.zm.). Termin realizacji: 30 dni.

154.

WNP.5533.154.2014/2015

Ostrowska  Marzanna

19.02.2015

Nr 154

WNP.5533.154.2014

Kontrola oddziaływania wychowawczego
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom

Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II,
ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin

Wydano zalecenia

Zalecenie /a

Zaleca się opracowanie trybu składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, zgodnie z zapisami § 18 b ust.1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z późn.zm.)
Termin realizacji: 30 marca 2015r.

Zaleca się rozpatrywanie skarg i wniosków zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z  2013 r., poz.26 z późn. zm.).Termin realizacji: na bieżąco.

Zaleca się udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wdrażanie oddziaływań wychowawczych zgodnie z zapisami § 12 i § 16 Statutu Gimnazjum Nr 15 im. Jana Pawła II W Lublinie . Termin realizacji: na bieżąco.

155.

WNP.5533.155.2014/2015

Lelonek  Jan

05.02.2015

Nr 155

WNP.5533.155.2014

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

Przedszkole Miejskie Nr 14 w Zamościu

Wydano zalecenie

Zalecenie /a

Zgodnie z § 2 pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001r.Nr 61, poz.624 ze zm.), w nawiązaniu do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn.zm)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor przedszkola zapewnia godne warunki pobytu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe podmiotowe traktowanie.

Termin realizacji: 30 czerwca 2015r.

156.

WNP.5533.156.2014/2015

Rećko Jan

10.02.2015

Nr 156

WNP.5533.156.2014

Kontrola zgodności ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z zapisami statutu szkoły

Szkoła Podstawowa
w Wąwolnicy
24-160 Wąwolnica

Wydano zalecenie

Zalecenie /a

Zaleca się w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art.39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) prowadzić kontrolę przestrzegania przez nauczycieli zapisów Statutu Szkoły Podstawowej w Wąwolnicy w zakresie oceniania wewnątrzszkolnego, a w szczególności  § 41 statutu dotyczących obowiązku informowania rodziców o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej

Termin realizacji ww. zalecenia: 30 czerwca 2015 r.

157.

WNP.5533.157.2014/2015

Szczygieł Halina,

Wiśniecka Alina

11.02.2015

Nr 157

WNP.5533.157.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych (16.09.2014 r.)

dotycząca zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
z obowiązującymi przepisami prawa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Puławach

Nie wydano zaleceń

158.

WNP.5533.158.2014/2015

Rogowska Halina

16.02.2015

Nr 158

WNP.5533.158.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych
( 15.12.2014 r.) dotycząca prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia  specjalnego, z uwagi na niepełnosprawność,
w szkole ogólnodostępnej

Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa
w Siemieniu

ul. Kościelna 1,

21-220 Siemień

 

Nie wydano zaleceń

159.

WNP.5533.159.2014/2015

Rogowska Halina

18.02.2015

Nr 159

WNP.5533.159.2014

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych
 ( 17.09.2014 r.) dotycząca zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
z obowiązującymi przepisami prawa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Radzyniu Podlaskim
ul. Jana Pawła II 6, 21-300 Radzyń Podlaski

Nie wydano zaleceń

160.

WNP.5533.160.2014/2015

Żukowska Wanda

19.02.2015

Nr 160

WNP.5533.160.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych
 ( 23.10.2014r.)
w ramach kontroli dotycząca zgodności wydawania przez zespoły działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

z obowiązującymi przepisami prawa

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Parczewie
ul. Mickiewicza 5,
21-200 Parczew

Nie wydano zaleceń

161.

WNP.5533.161.2014/2015

Żukowska Wanda

23.02.2015

Nr 161

WNP.5533.161.2014

Kontrola realizacji zaleceń wydanych (16.12.2014 r.)w ramach kontroli dotycząca prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym
z uwagi na niepełnosprawność,
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych,
z oddziałami ogólnodostępnymi lub /
i integracyjnymi

Szkoła Podstawowa
w Kolanie, Kolonia Kolano 44,
21-205 Jabłoń

Nie wydano zaleceń

162.

WNP.5533.162.2014/2015

Krawczyk Barbara,

Tywoniuk –Małysz Aneta

20.02.2015

Nr 162

WNP.5533.162.2014

Kontrola realizacji zaleceń ( 23.10.2014 r.)
znak sprawy WNP.5532.30.2014.ATM dotycząca zgodności wydawania orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Biłgoraju,
ul .Kościuszki 41/43,
23-400 Biłgoraj

Nie wydano zaleceń

163.

 

 

 

 

 

 

 

164.

WNP.5533.164.2014/2015

Ostrowska Marzanna,
Rećko  Jan

20.02.2015

Nr 164

WNP.5533.164.2014

Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci  pięcioletnie
i sześcioletnie  zamieszkałe w obwodzie szkoły

Szkoła Podstawowa im. Wandy Popławskiej w Sitnie,
Sitno 53 a,
22-420 Sitno

Wydano zalecenie

Zalecenie /a

Zaleca się kontrolowanie przez dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, spełniania obowiązku rocznego  przygotowania przedszkolnego, zgodnie z art.14 b ust.2  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

Termin realizacji -15 marca 2015r.

165.

WNP.5533.165.2014/2015

Ostrowska Marzanna,
Rećko  Jan

20.02.2015

Nr 165

WNP.5533.165.2014

Realizacja zapisów art. 6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty
( t. j. Dz. U. z 2004 r.

Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

Przedszkole Samorządowe
w Sitnie,
 Sitno 53 a,
22-420 Sitno

Wydano zalecenia

Zalecenie /a

Dokonać dopuszczenia do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 22 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.).

Przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne dzieci do przedszkola zgodnie z zapisami art. 20s, art. 20t, art.20 zb art.20 zc i art.20 z ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn.zm).

Dopełnić obowiązku, o którym mowa w art. 14b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz.2572, z późn.zm.),

polegającego na powiadomieniu dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszkają dzieci o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Podjąć stosowne działania, aby liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie przekroczyła 25 zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 oraz
z 2007 r. Nr 35, poz.222) oraz § 4 ust.4.4 statutu Samorządowego Przedszkola w Sitnie.

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dopilnować zgodności prowadzenia dziennika zajęć w przedszkolu z § 21 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. 2014, poz.1170).

Termin realizacji zaleceń: 15 marca 2015 r.

166.

WNP.5533.166.2014/2015

Ostrowska  Marzanna

09.03.2015

Nr 166

WNP.5533.166.2014

Kontrola przestrzegania przepisów prawa oświatowego w zakresie zatrudniania nauczycieli,
kontrola realizacji zaleceń wydanych (07.11.2014), protokół kontroli nr WNP.5533.128.2014.JR

Szkoła Podstawowa Nr 6, im. Romualda Traugutta
w Lublinie,
ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin

Wydano zalecenie

Zalecenie /a

Zaleca się zatrudnić nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej posiadającego kwalifikacje określone w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U.  2013. Nr 1207 z późn.zm.).

Termin realizacji: 13 kwietnia 2015 r.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2015-04-27 10:30:21
Data publikacji: 2015-04-29 07:59:37
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 4879

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-04-29 08:07:51Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2015-04-29 08:01:44Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2015-04-28 11:38:53Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2015-04-28 10:15:25Ciszek-Roskal AlicjaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2015-04-27 10:37:38Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2015-04-27 10:36:27Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2015-04-27 10:31:03Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja