Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór pedagogiczny / Dobre praktyki / artykuł

Przykłady dobrych praktyk

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 lipca 2014

Zachęcamy Państwa do korzystania z zamieszczonych przykładów dobrych praktyk. Jesteśmy przekonani, że posłużą one do wzbogacenia oferty edukacyjnej Państwa szkół/placówek.

Szkoła placówka Tytuł dobrej praktyki
Szkoły ponadgimnazjalne

XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki w Zespole Szkół im. św. St. Kostki w Lublinie

Program wsparcia rówieśniczego HELPSTERZY
 

Regulamin olimpijczyka

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Nauczanie przy pomocy tabletów.
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych w Puławach   Wykorzystanie wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz modyfikowanie podjętych działań
Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie w Lublinie Wykorzystanie wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz modyfikowanie podjętych działań
Technikum Budowlano-Geodezyjne w Lublinie Monitorowanie podstawy programowej
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla szkół ponadgimnazjalnych miasta Lublin
Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie Nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów
Technikum Budowlano – Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie INDYWIDUALNY ROZWÓJ UCZNIA SZCZEGÓLNIE ZDOLNEGO
Technikum Budowlano – Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie Współpraca szkół budowlanych.
Technikum Budowlano – Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie Symulacja ustnej matury z języka polskiego i języków obcych
Technikum Budowlano – Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie Przedsiębiorczy uczeń
Zasadnicza szkoła Zawodowa nr 8 w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Zasadnicza szkoła Zawodowa nr 8 w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie Wolontariat
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie Nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego w zasadniczej szkole zawodowej
 Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie  Monitorowanie realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie Edukacja rówieśnicza w ramach współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA Poland Oddział w Lublinie
Gimnazja

Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

 

 

„Razem dla Wrotkowa. Program wspierania partycypacji młodzieży”
 

Koło Medialne eTwinning
 

Realizacja programu nauczania matematyki z elementami bankowości "MATEMATYCZNE FASCYNACJE"

Gimnazjum Publiczne nr 2 w Rykach

Analiza podejmowanych działań wychowawczych i ich modyfikacja
 

Targi edukacyjne

Gimnazjum im. św. St. Kostki w Lublinie

Regulamin uczestnika kursów kuratoryjnych
 

Program wsparcia rówieśniczego HELPSTERZY

Gimnazjum nr 24 w Lublinie Planowe wspieranie ucznia w osiąganiu sukcesu
Gimnazjum w Łomazach Szkolny System Badania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów
Szkoły Podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących w Lublinie

„Komputerowy Świat Wiedzy”- Innowacyjny program nauczania informatyki dla uczniów szkoły podstawowej z klas I-III
 

Ogólnopolska Wypożyczalnia Książek Dotykowych – „Tajemnicze kropki, niewidome dzieci odkrywają magię czytania”
 

System edukacji i wspomagania rozwoju ucznia niepełnosprawnego

Szkoła Podstawowa nr 43 w Lublinie Ogólnopolski Konkurs dla szkół „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” – hasło konkursu: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja
Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie Projekt „Dziecko bezpieczne, to dziecko szczęśliwe” - BRD i wychowanie komunikacyjne w naszej szkole.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i Gminny Konkurs Ortograficzny pt. „Z ortografią za pan brat”
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach Realizacja programu wychowania patriotycznego
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach Wykorzystanie zasobów "Cyfrowej szkoły" do przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz tworzenie warunków do rozwoju umiejętności komunikowania się w języku angielskim i języku niemieckim.
Szkoła Podstawowa Nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących w Lublinie „Komputerowy Świat Wiedzy”- Innowacyjny program nauczania informatyki dla uczniów szkoły podstawowej z klas I-III o różnym stopniu uszkodzenia wzroku.
Szkoła Podstawowa Nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących w Lublinie Ogólnopolska Wypożyczalnia Książek Dotykowych – „Tajemnicze kropki, niewidome dzieci odkrywają magię czytania”
Szkoła Podstawowa Nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących w Lublinie System edukacji i wspomagania rozwoju ucznia niepełnosprawnego.
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie System przygotowań do sprawdzianu kl. VI
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie Wdrożenie systemu monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów w celu skutecznego wspomagania rozwoju uczniów
Przedszkola
Przedszkole nr 73 w Lublinie

Klubik Nowego Przedszkolaka
 

Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej Projekt edukacyjno-wychowawczy "Lubycki Zakątek"
Przedszkole Publiczne w Niemcach
 
Realizacja cyklu projektów o tematyce ekologicznej współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w
Lublinie
Przedszkole nr 2 im. Marii Kownackiej w Świdniku Zajęcia prowadzone wspólnie przez nauczyciela grupy i lektora języka angielskiego
Przedszkole nr 70  z Oddziałem Integracyjnym w Lublinie Działania w grupie integracyjnej
Publiczne Przedszkole im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Górze Puławskiej Innowacja programowo - metodyczna "Jestem Polakiem i Europejczykiem"
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Król Maciuś Pierwszy” w Tomaszowie Lubelskim Projekt proekologiczny-pantomima
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Król Maciuś Pierwszy” w Tomaszowie Lubelskim Projekt artystyczno-językowy
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Król Maciuś Pierwszy” w Tomaszowie Lub. Cykl zajęć umożliwiający dzieciom poznanie kultury i tradycji innych krajów
Przedszkole nr 3 w Lublinie Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem atrakcyjnych metod do rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci
Przedszkole nr 3 w Lublinie Udział dzieci w planowaniu aktywności własnej i podejmowaniu samodzielnych decyzji
Przedszkole nr 3 w Lublinie Ujednolicenie systemu wymagań w zakresie przestrzegania przez dzieci norm społecznych z wykorzystaniem koncepcji planu daltońskiego
Przedszkole nr 3 w Lublinie  Wykorzystanie różnorodnych metod do rozwijania indywidualnych predyspozycji dzieci
Przedszkole nr 25 w Lublinie Wykorzystanie koncepcji planu daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku przedszkolnym
Przedszkole Samorządowe nr 5 im. Krasnala Hałabały w Tomaszowie Lubelskim Kim będę jak dorosnę - poznajemy zawody naszych rodziców
 Inne placówki
Szkoła Podstawowa Specjalna w Tomaszowie Lubelskim 2012 Rokiem Janusza Korczaka - Obchody Roku Korczakowskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim
Bursa Szkolna nr 3 w Lublinie Podejmowanie działań w celu zaspokojenia potrzeb rozwojowych wychowanków oraz kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych
Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie Współpraca z zagranicznymi zespołami – wprowadzanie nowatorskich form pracy z wychowankami
Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie Interdyscyplinarne widowiska sceniczne
Zespół Szkół Elektronicznych, Bursa Szkolna nr 6 w Lublinie Wychowanie przez sztukę
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TRAMPOLINA w Lublinie 1.„W te pędy” – profilaktyczny program prozdrowotny dla dzieci w wieku przedszkolnym
2. Holistyczny system wsparcia dziecka z trudnościami, deficytami i niepełnosprawnością

 
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Puławach Teatr Promyk „ Baw się z nami w teatr”

 Wyróżnionym szkołom/placówkom gratulujemy wysokich efektów pracy i zachęcamy do kolejnych pomysłowych rozwiązań i inicjatyw – niech dobrze służą uczniom.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2014-07-23 08:13:20
Data publikacji: 2014-07-25 09:25:53
Osoba sporządzająca dokument: Paluch Krzysztof
Osoba wprowadzająca dokument: Ciszek-Roskal Alicja
Liczba odwiedzin: 13242

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-04-24 11:45:22Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja