Zasady organizacji wycieczek zagranicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 marca 2018

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.) określa się zasady organizacji szkolnych wycieczek/imprez zagranicznych.

W dokumentacji wycieczki/ imprezy składanej w Kuratorium Oświaty winny znaleźć się:
1. karta wycieczki lub imprezy (wzór stanowiący załącznik do przedmiotowego rozporządzenia z dnia 8 listopada 2001 roku do pobrania poniżej) zawierająca w szczególności nazwę kraju wycieczki i czas pobytu;
2. program pobytu;
3. lista uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku (nie należy umieszczać na liście żadnych innych danych uczniów);
4. potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą) tzn. wskazać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy);

Jeżeli uczestnikami wyjazdu do innego kraju Unii Europejskiej są uczniowie – obywatele państw trzecich do dokumentacji należy dołączyć Listę Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej sporządzoną przez dyrektora szkoły, która stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. 188 poz.1582).

Organizator wycieczki/ imprezy zagranicznej uzyskuje adnotację Kuratorium Oświaty po złożeniu powyższych dokumentów (co najmniej 2 egzemplarze) oraz uzyskaniu wcześniejszej adnotacji organu prowadzącego na karcie wycieczki.

O ilości uczniów pozostających pod opieką jednego opiekuna w czasie organizowanych wycieczek przedmiotowych, krajoznawczo- turystycznych, imprez oraz podczas przewozu uczestników decyduje dyrektor szkoły/placówki.

Wzór karty wycieczki/ imprezy - w załączniku poniżej.

Wzór_karty wycieczki.doc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2018-03-05 14:51:48
Data publikacji: 2018-03-05 14:51:48
Osoba sporządzająca dokument: Płonka Sebastian
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 12102

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-03-21 08:57:07Lalka-Barańska ElżbietaModyfikacja treściPoprzednia wersja