Jesteś tutaj: Strona główna / Rodzice i uczniowie / Rekrutacja / artykuł

Rekrutacja do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
21 lutego 2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

dziękuję za współpracę przy konsultowaniu projektu zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2014/2015. Państwa sugestie, co do terminów postepowania rekrutacyjnego zostały uwzględnione w zarządzeniu.

Jednocześnie informuję, że przywoływany przez Państwa art. 20f ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dodany przez art. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) będzie obowiązujący przy rekrutacji od roku szkolnego 2017/2018. Ponadto od rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 uwzględniać się będzie m. in. wynik z egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (art.10 ust. 12 ustawy zmieniającej).

W okresie przejściowym (lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016) obowiązującym jest art. 10 ust. 9 ww. ustawy w myśl, którego w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015, kurator oświaty ustala we współpracy z dyrektorami publicznych szkół ponadgimnazjalnych sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminów a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydata.

Kurator Oświaty w Lublinie
Krzysztof Babisz

Rekrutacja do szkół publicznych 2014-2015.pdf
Zarządzenie Nr 10.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2014-02-21 11:50:41
Data publikacji: 2014-02-21 11:51:40
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 5420