Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku 2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 stycznia 2014

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, działając na podstawie § 113 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) ogłasza terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

od 26 maja do 7 lipca 2014 r. (część pisemna 16 czerwca),
od 18 sierpnia do 17 października 2014 r. (część pisemna 8 września).

Część pisemna w obu sesjach: godz. 10:00 i 12:00.
Część praktyczna w obu sesjach: 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 i 240 minut - godz. 8:00 i 16:00 oraz 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 i 150 minut - godz. 8:00, 12:00 i 16:00.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2014-01-20 08:13:36
Data publikacji: 2014-01-20 13:33:07
Osoba sporządzająca dokument: Jaworowska Dorota
Osoba wprowadzająca dokument: Ciszek-Roskal Alicja
Liczba odwiedzin: 3557