Ankieta oceny wykorzystania sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
20 września 2013

W związku z pismem z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego wykorzystania środków dydaktycznych dostarczonych do szkół/placówek zakupionych ze środków projektu Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - cz. III realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich 2004-2006, zwracam się z prośbą do wskazanych szkół i placówek (lista w załączniku) o wypełnienie ankiety elektronicznej dostępnej on-line pod adresem www.efs.men.gov.pl/dodatki/ankieta_sprzet/index.php. Wyniki ankiety będą generowane automatycznie i nie ma potrzeby odsyłania jej w formie papierowej.
Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla szkół i placówek znajdujących się na liście w załączniku. Ankietę należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2013 r.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Panią Aliną Sarnecką - alina.sarnecka@men.gov.pl i Panem Bartłomiejem Lewickim – bartlomiej.lewicki@men.gov.pl.
W załączeniu pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej i lista szkół wskazanych do wypełnienia ankiety.

Lubelski Kurator Oświaty

Krzysztof Babisz
 

pismo MEN.pdf
Wykaz szkół - lubelskie.xlsx

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2013-09-20 08:22:05
Data publikacji: 2013-09-20 12:34:23
Osoba sporządzająca dokument: Wachowska Monika
Osoba wprowadzająca dokument: Kulikowska Joanna
Liczba odwiedzin: 3022