Terminy egzaminów potwierdzjących kwalifikacje w zawodzie - styczeń 2014 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
05 sierpnia 2013

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, działając na podstawie § 113 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) ogłasza terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Szczegółowe informacje:

 

www.oke.krakow.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2013-08-05 13:41:28
Data publikacji: 2013-08-05 13:58:08
Osoba sporządzająca dokument: Jaworowska Dorota
Osoba wprowadzająca dokument: Jaworowska Dorota
Liczba odwiedzin: 6083