Jesteś tutaj: Strona główna / Egzaminy / EGZAMIN MATURALNY / artykuł

Nowa formuła egzaminu maturalnego od 2015 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 stycznia 2013

 Szanowni Państwo
      Zapraszamy do zapoznania się informacją o nowych zasadach egzaminu maturalnego od 2015 roku. W nowym kształcie egzaminu część pisemna obowiązkowa pozostaje bez zmian. Na liście przedmiotów dodatkowych znajdą się wszystkie, ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, języki obce nowożytne, język łaciński i kultura antyczna, języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etnicznych, matematyka, wiedza o społeczeństwie. W części pisemnej przedmioty obowiązkowe będą zdawane na poziomie podstawowym, przedmioty dodatkowe wyłącznie na poziomie rozszerzonym, w przypadku języków obcych nowożytnych - na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Uczeń będzie miał obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego (w części pisemnej) i prawo przystąpienia do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, dla którego nie ma progu zdawalności.
    W nowym kształcie część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego (a także języków mniejszości narodowych oraz z języków mniejszości etnicznych) sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tzw. tekstem kultury, tj. obrazem, wierszem, fragmentem dzieła literackiego, tekstem o języku. Maturzysta wylosuje zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Egzamin będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty (ok. 10 min.) oraz rozmowy zdającego z zespołem (ok. 5 min.).
      Przykładowe pytania i zadania, jakie mogą pojawić się na egzaminie maturalnym w 2015 r. wraz z rozwiązaniami, zostaną opublikowane przez CKE w informatorach z poszczególnych przedmiotów, w terminie do 31 sierpnia 2013 r.

Szczegółowe informacje dostepne są na stronach:

www.men.gov.pl/images/stories/PDF/Sprawdzian_i_Matura_2015.pdf

www.men.gov.pl/images/stories/Rozp__o_ocenianiu_18_01_2013.pdf

www.men.gov.pl/index.php

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2013-01-22 11:54:22
Data publikacji: 2013-01-22 12:13:19
Osoba sporządzająca dokument: Filipowska Beata
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 3231