Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Konkursy przedmiotowe / artykuł

Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 lutego 2013

Szanowni Państwo
Dyrektorzy,
Rodzice i Uczniowie gimnazjów
województwa lubelskiego

 
    Odpowiadając na liczne pytania dotyczące uprawnień laureatów konkursów przedmiotowych, zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejmie informuję, że według zapisu § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu  oceniania klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ...(Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.
    Z wymienionych wyżej przepisów rozporządzenia wynika, że uprawnienia laureatów konkursów dotyczą części egzaminu, nie zaś zakresu jednego z grupy przedmiotów. Jednocześnie na podstawie zapisu § 39 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia zwolnienie ucznia z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
 
Wykaz konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
zwalniających z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2012/2013.

Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego
Część matematyczno – przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego
Część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego
konkurs polonistyczny
konkurs historyczny
konkurs języka polskiego - krasomówczy
konkurs matematyczny
konkurs geograficzny
konkurs chemiczny
konkurs fizyczny
konkurs biologiczny
konkurs języka francuskiego
konkurs języka rosyjskiego
konkurs języka niemieckiego
konkurs języka angielskiego
konkurs języka hiszpańskiego

W załączniku pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie uprawnień dla laureatów konkursów przedmiotowych.

Z poważaniem

Lubelski Kurator Oświaty
 
Krzysztof Babisz

 

uprawnienia_laureatow_konkursow.pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2011-10-18 13:35:52
Data publikacji: 2011-10-18 14:11:00
Osoba sporządzająca dokument: Porzyć Gabriela
Osoba wprowadzająca dokument: Fik Katarzyna
Liczba odwiedzin: 1117