Jesteś tutaj: Strona główna / Inne / artykuł

Klauzula informacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 stycznia 2020

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubelski Kurator Oświaty. Możesz się z nami skontaktować w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, lub telefonicznie tel. 81 53 85 200, lub poprzez e-mail kurator@kuratorium.lublin.pl.
Aby lepiej chronić Twoje dane powołaliśmy inspektora ochrony danych. Ochroną danych zajmuje się Artur Smolarz. Możesz się z nim skontaktować w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Twoich danych telefonicznie tel. 81 53 85 264 w godzinach pracy urzędu, lub poprzez e-mail: iod@kuratorium.lublin.pl.
W naszym urzędzie wdrożyliśmy instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające Twoje dane przed: udostępnieniem osobie nieupoważnionej, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów, zmianą nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem nieuprawnionym.
Twoje dane wykorzystywane są przez nas w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników konferencji, adres email wykorzystany będzie w celu wysłania potwierdzenia o zakwalifikowania Cię na konferencję, po czym dane zostaną usunięte.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane ani przetwarzane w państwach trzecich.
Pamiętaj, że masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych. Masz też prawo sprostować Twoje dane, a także żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz również wydać sprzeciw wobec przetwarzania.
Masz prawo cofnąć wydaną zgodę na przetwarzanie danych.
Dane, które od Ciebie zbieramy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Zakres danych jakich od Ciebie żądamy w celu prawidłowego przeprowadzenia naboru to imię, nazwisko, nazwa szkoły oraz adres email – niepodanie tych danych uniemożliwi rejestrację.
Zgodnie z przepisami prawa informujemy Cię, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-02-04 08:57:54
Data publikacji: 2020-02-04 08:58:11
Osoba sporządzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 22271