Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

5 listopada 2010r. odbyła się konferencja "Zły dotyk"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
08 listopada 2010

 

W dniu 5 listopada 2010 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja „Zapobieganie problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci” Ogólnopolska kampania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym„Zły dotyk”.
Konferencja zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, Zakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny UMCS oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Do współorganizacji konferencji zaproszeni zostali: Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Kidprotect.pl oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.Lubelską konferencję patronatem objął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.

Adresatami konferencji byli: nauczyciele i wychowawcy, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, psychologowie i pedagodzy szkolni, opiekunowie samorządów szkolnych, rzecznicy praw uczniów w szkołach, przedstawiciele rad rodziców, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, sądów rodzinnych, policji i prokuratury oraz stowarzyszeń.

W konferencji uczestniczyli również reprezentanci młodzieży oraz studenci Zakładu Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny UMCS w Lublinie.

Konferencję rozpoczął Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz witając przybyłych gości i uczestników oraz Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, pani Elżbieta Kołodziej – Wnuk. Następnie wystąpiła pani Monika Lipińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przedstawiając harmonogramu działań w ramach akcji „Razem przeciw przemocy – lokalny system wsparcia dla osób krzywdzonych”, a w imieniu Wojewody Lubelskiego pani Aleksandra Warmińska, koordynator do spraw przeciwdziałania przemocy.
Konferencje otworzyła Pani Agnieszka Paterek - przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka.

Merytoryczna treść konferencji dotyczyła następujących zagadnień:

 1. Agnieszka Paterek – przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, Działania Rzecznika Praw Dziecka na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.
 2. Monika Sajkowska – Ogólnopolska kampania „Zły dotyk” – cele, działania, przekaz kampanii.
 3. Violetta Tuszyńska – Bogucka, Psychologiczne aspekty przemocy seksualnej wobec dzieci.
 4. Jakub Śpiewak - Zapobiegnie wykorzystywaniu seksualnemu w Internecie. Kampania społeczna „Stop pedofilom”.
 5. Małgorzata Sitarczyk – Kryteria oceny wiarygodności zeznań dziecka – ofiary przemocy seksualnej.
 6. Jadwiga Kuśmierska - Pomoc psychologiczna rodzicom i opiekunom dziecka wykorzystanego seksualnie.
 7. Tomasz Wach - Prawne obowiązki nauczyciela i pedagoga szkolnego w związku ze zjawiskiem przemocy seksualnej wobec dzieci. Procedury postępowania wobec dziecka krzywdzonego seksualnie.
 8. Edyta Naja – Pasek, Procedura „Niebieska karta” i jej zastosowanie w sprawach dotyczących przemocy seksualnej wobec dziecka.
 9. Monika Lipińska – Lokalna polityka przeciwdziałania przemocy - działania podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
 10. Elżbieta Trubiłowicz – Rodzinne konteksty terapii ofiar wykorzystywania seksualnego.
 11. Michał Czerwonka - Formy pomocy dzieciom krzywdzonym na terenie województwa lubelskiego w ramach Sieci pomocy ofiarom przemocy.
 12. Wiesław Krupa – Przemoc wobec dziecka niepełnosprawnego.
 13. Dorota Pawelec – Edukacja dzieci w zakresie unikania zagrożeń przemocą i wykorzystywaniem.

W konferencji uczestniczyło 350 osób.

informacja o prelegentach.doc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2010-11-08 11:17:15
Data publikacji: 2010-11-08 11:34:58
Osoba sporządzająca dokument: Kulikowska Joanna
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 737