Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Wykaz kursów kwalifikacyjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
03 kwietnia 2010

 

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, na prowadzenie których wydał zgodę Lubelski Kurator Oświaty w roku 2010/2013

Lp. Nazwa kursu Nazwa placówki doskonalenia nauczycieli
Data udzielenia zgody
Termin realizacji kursu
data rozpoczęcia data zakończenia
1. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 23-06-2009 06-2009 03-2010
2. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie  29-07-2009 09-2009 05-2010
3. Kurs z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie  29-07-2009 10-2009 05-2010
4. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 29-07-2009 09-2009 06-2010
5. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 29-07-2009 10-2009 04-2010
6. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 29-07-2009 10-2009 06-2010
7. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 29-07-2009 10-2009 06-2010
8. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 29-07-2009 09-2009 04-2010
9. Kurs dla nauczycieli przedmiotu "Przyroda" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 29-07-2009 10-2009 06-2010
10. Kurs z zakresu surdopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 29-07-2009 10-2009 06-2010
11. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 29-07-2009 09-2009 05-2010
12. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 29-07-2009 10-2009 05-2010
13. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 29-07-2009 10-2009 05-2010
14. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 29-07-2009 10-2009 06-2010
15. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 29-07-2009 10-2009 06-2010
16. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 29-07-2009 11-2009 06-2010
17. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 29-07-2009 10-2009 04-2010
18. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 29-07-2009 10-2009 06-2010
19. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 29-07-2009 10-2009 06-2010
20. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 29-07-2009 10-2009 02-2010
21. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 29-07-2009 10-2009 06-2010
22. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 29-07-2009 10-2009 06-2010
23. Kurs z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 29-07-2009 10-2009 06-2010
24. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 29-07-2009 10-2009 06-2010
25. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 29-07-2009 10-2009 06-2010
26. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 29-07-2009 09-2009 04-2010
27. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 29-07-2009 10-2009 05-2010
28. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 21-12-2009 12-2009 10-2010
29. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 21-12-2009 12-2009 07-2010
30. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Marian Bober 04-01-2010 01-2010 06-2010
31. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Marian Bober 22-12-2009 01-2010 06-2010
32. Kurs z zakresu sztuki   04-01-2010 01-2010 10-2010
33. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Zamościu 23-12-2009 10-2009

05-2010

34. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Zamościu 23-12-2009 12-2009 05-2010
35. Kurs z zakresu sztuki Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Zamościu 15-01-2010 02-2010 07-2010
36. Kurs Young Learners dla czynnych zawodowo nauczycieli naucznia początkowego Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 27-01-2010 01-2010 01-2011
37. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 03-02-2010 02-2010 10-2010
38. Kurs dla oświatowej kadry kierowniczej Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 15-02-2010 02-2010 07-2010
39. Kurs z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 03-03-2010 03-2010 05-2011
40. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 08-04-2010 04-2010 12-2010
41. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 08-04-2010 03-2010 10-2010
42. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 20-04-2010 06-2010 06-2011
43. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 20-04-2010 05-2010 10-2010
44. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 21-04-2010 05-2010 03-2011 
45. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 21-04-2010 05-2010 03-2011
46. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 21-05-2010 06-2010 06-2011
47. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 31-05-2010 06-2010 04-2011
48. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 02-07-2010 07-2010 03-2011
49. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 14-07-2010 09-2010 05-2011
50. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 14-07-2010 10-2010 05-2011
51. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 14-07-2010 10-2010 06-2011
52. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 14-07-2010 10-2010 06-2011
53. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 14-07-2010 11-2010 06-2011
54. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 14-07-2010 10-2010 04-2011
55.  Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 14-07-2010 10-2010 06-2011
56. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 14-07-2010 10-2010 06-2011
57. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 14-07-2010 10-2010 06-2011
58. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-07-2010 10-2010 06-2011
59. Kurs z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-07-2010 10-2010 06-2011
60. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-07-2010 10-2010 06-2011
61. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-07-2010 10-2010 06-2011
62. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-07-2010 10-2010 06-2011
63. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-07-2010 10-2010 06-2011
64. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-07-2010 09-2010 04-2011
65. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 09-2010 05-2011
66. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 09-2010 05-2011
67. Kurs z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 10-2010 06-2011
68. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 09-2010 06-2011
69. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 10-2010 03-2011
70. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 10-2010 06-2011
71. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 10-2010 06-2011
72. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 09-2010 04-2011
73. Kurs dla nauczycieli przedmiotu "Przyroda" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 10-2010 06-2011
74. Kurs z zakresu surdopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 10-2010 06-2011
75. Kurs z zakresu sztuki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-07-2010 10-2010 06-2011
76. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 22-09-2010 09-2010 09-2011
77. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 22-09-2010 10-2010 05-2011
78. Kurs z zakresu sztuki Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 22-09-2010 10-2010 09-2011
79. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 20-10-2010 10-2010 05-2011
80. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 20-10-2010 10-2010 04-2010
81. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 20-10-2010 11-2010 05-2011
82. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 20-10-2010 11-2010 05-2011
83. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Marian Bober 21-10-2010 11-2010 2011
84. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Marian Bober 20-10-2010 11-2010 2011
85. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Marian Bober 20-10-2010 11-2010 2011
86. Kurs z zakresu sztuki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 17-11-2010 11-2010 06-2011
87. Kurs z zakresu sztuki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 25-11-2010 12-2010 06-2011
88. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Lubelskie Samorządowe Centrum Doskon. Nauczycieli w Lublinie Oddział w Zamościu 25-11-2010 12-2010 05-2011
89. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 25-11-2010 12-2010 11-2011
100. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 13-12-2010 02-2011 11-2011
101. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 13-12-2010 02-2011 11-2011
102. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 13-12-2010 02-2011 11-2011
103. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 13-12-2010 02-2011 11-2011
104. Kurs z zakresu sztuki Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 17-01-2011 01-2011 11-2011
 105. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 23-02-2011 03-2011 12-2011
 106. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 09-03-2011 03-2011 02-2012
 107. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-03-2011 04-2011 12-2011
 108. Kurs z zakresu ologofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-03-2011 04-2011 10-2011
 109. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-03-2011 04-2011 12-2011
 110. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 14-03-2011 04-2011 10-2011
 111. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 18-03-2011 04-2011 11-2011
 112. Kurs dla nauczyciei praktycznej nauki zawodu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 08-04-2011 05-2011 09-2011
 113. Kurs z zakresu wychowania do życia w rodzinie Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 18-04-2011 05-2011 12-2011
 114. Kurs dla nauczycieli z przedmiotu "Przyroda" Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 18-04-2011 05-2011 03-2012
 115. Kurs z zakresu nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym Centrum Kształcenia Kadr Oświatowych "Oświata-Lingwista" w Lublinie 28-04-2011 04-2011 01-2012
 116. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 28-04-2011 05-2011 01-2012
 117. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 28-04-2011 05-2011 11-2011
118. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 18-07-2011 09-2011 05-2012
119. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 18-07-2011 09-2011 05-2012
120. Kurs z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 18-07-2011 10-2011 06-2012
121. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 18-07-2011 09-2011 06-2012
122. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 18-07-2011 10-2011 06-2012
123. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 18-07-2011 10-2011 06-2012
124. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 18-07-2011 09-2011 04-2012
125. Kurs dla nauczycieli przedmiotu "Przyroda" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 18-07-2011 10-2011 06-2012
126. Kurs z zakresu surdopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 18-07-2011 10-2011 06-2012
127. Kurs z zakresu sztuki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 18-07-2011 10-2011 06-2012
128. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 18-07-2011 10-2011 05-2012
129. Kurs z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 18-07-2011 10-2011 06-2012
130. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 18-07-2011 10-2011 06-2012
131. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 18-07-2011 10-2011 06-2012
132. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 18-07-2011 10-2011 04-2012
133. Kurs z zakresu sztuki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 18-07-2011 11-2011 06-2012
134. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 18-07-2011 10-2011 06-2012
135. Kurs dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 18-07-2011 10-2011 04-2012
136. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 18-07-2011 11-2011 06-2012
137. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie
18-07-2011 10-2011 06-2012
138. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie
18-07-2011 10-2011 04-2012
139. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie
18-07-2011 10-2011 06-2012
140. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie
18-07-2011 10-2011 06-2012
141. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
18-07-2011 09-2011 05-2012
142. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 18-07-2011 10-2011 06-2012
143. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
18-07-2011 09-2011 05-2012
144. Kurs z zakresu sztuki
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
18-07-2011 10-2011 06-2012
145. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
18-07-2011 10-2011 06-2012
146. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 22-07-2011 09-2011 09-2012
147. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 22-07-2011 09-2011 05-2012
 148. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Zamościu 26-09-2011 10-2011 05-2012
 149. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 27-09-2011 11-2011 05-2012
 150. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Marian Bober 07-10-2011 10-2011 06-2012
 151. Kurs z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 23-11-2011 11-2011 10-2012
 152. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 23-11-2011 12-2011 10-2012
 153. Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 23-11-2011 11-2011 09-2012
 154. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Lublinie Oddział w Zamościu 06-12-2011 12-2011 05-2012
 155. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Marian Bober 14-12-2011 01-2012 07-2012
 156. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Marian Bober 14-12-2011 01-2012 07-2012
 157. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 04-01-2012 02-2012 12-2012
 158. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 04-01-2012 02-2012 12-2012
 159. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 04-01-2012 02-2012 12-2012
 160. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 04-01-2012 02-2012 12-2012
 161. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 04-01-2012 02-2012 12-2012
 162. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 04-01-2012 02-2012 12-2012
 163. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 04-01-2012 02-2012 12-2012
 164. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 04-01-2012 02-2012 12-2012
 165. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 18-01-2012 02-2012 12-2012
 166. Kurs z zakresu sztuki Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 28-02-2012 03-2012 10-2012
 167. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 28-02-2012 03-2012 12-2012
 168. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 07-03-2012 04-2012 03-2013
 169. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Lublinie 18-05-2012 05-2012 12-2012
 170. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 23-05-2012 06-2012 01-2013
 171. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 23-05-2012 06-2012 02-2013
 172. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 23-05-2012 06-2012 02-2013
 173. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Zamościu 05-06-2012 06-2012 12-2012
 174. Kurs z zakresu tyflopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 19-06-2012 06-2012 12-2012
 175. Kurs dla czynnych zawodowo nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-08-2012 09-2012 05-2013
 176. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-08-2012 09-2012 05-2013
 177. Kurs z akresu tyflopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-08-2012 10-2012 05-2013
 178. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-08-2012 09-2012 06-2013
 179. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-08-2012 10-2012 06-2013
 180. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-08-2012 10-2012 06-2013
 181. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-08-2012 09-2012 04-2013
 182. Kurs dla nauczycieli przedmiotu "Przyroda" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-08-2012 11-2012 06-2013
 183. Kurs z zakresu surdopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-08-2012 11-2012 06-2013
 184. Kurs z zakresu sztuki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 14-08-2012 10-2012 06-2013
 185. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-18-2012 10-2012 04-2013
 186. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-08-2012 10-2012 04-2013
 187. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu 14-08-2012 10-2012 04-2013
 188. Kurs z z akresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 14-08-2012 10-2012 04-2013
 189. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 14-08-2012 10-2012 04-2013
 190. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 14-08-2012 10-2012 05-2013
 191. Kurs dla czynnych zawodowo nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 14-08-2012 10-2012 04-2013
 192. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 14-08-2012 10-2012 04-2013
 193. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 14-08-2012 09-2012 05-2013
 194. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 14-08-2012 10-2012 05-2013
 195. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 14-08-2012 10-2012 06-2013
 196. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 14-08-2012 10-2012 06-2013
 197. Kurs z zakresu sztuki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 14-08-2012 10-2012 06-2013
 198. Kurs z zakresu bibliotekoznawstwa Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 14-08-2012 09-2012 05-2013
 199. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania Inter-Edukacja Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 17-08-2012 10-2012 06-2013
 200. Kurs dla czynnych zawodowo nauczycieli Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 04-09-2012 10-2012 07-2013
 202. Kurs z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 04-09-2012 10-2012 07-2013
 202. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 04-09-2012 10-2012 09-2013
 203. Kurs dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 04-09-2012 09-2012 02-2013
 204. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 04-09-2012 10-2012 06-2013
 205. Kurs dla nauczycieli przedmiotu "Przyroda" Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 04-09-2012 09-2012 07-2013
 206. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Inter-Edukacja Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 12-09-2012 10-2012 06-2013
 207. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Marian Bober 24-09-2012 10-2012 06-2013
 208. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 01-10-2012 10-2012 05-2013
 209. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie 01-10-2012 10-2012 04-2013
 210. Kurs z zakresu sztuki Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 06-11-2012 12-2012 11-2013
 211. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 06-11-2012 11-2012 05-2013
 212. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 13-11-2012 11-2012 06-2013
 213. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej 06-11-2012 12-2012 11-2013
 214. Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 13-11-2012 11-2012 06-2013
 215. Kurs dla nauczycieli przedmiotu "Przyroda" Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie 13-11-2012 11-2012 06-2013
 216. Kurs dla czynnych zawodowo nauczycieli Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie Marian Bober 14-11-2012 12-2012 07-2013
 217. Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Oddział w Zamościu 27-11-2012 11-2012 05-2013
 218. Kurs z zakresu pedagogiki leczniczej Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie 06-12-2012 11-2012 05-2013
 219. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 06-12-2012 01-2013 10-2013
 220. Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli "LECHAA" w Lublinie 06-12-2012 01-2012 10-2013
 221. Kurs z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie 12-12-2012 01-2012 07-2013
 222.  Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej  03-01-2013  02-2013  12-2013
 223.  Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej  03-01-2013  02-2013  12-2013
 224.  Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie  03-01-2013  02-2013  12-2013
 225.  Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie  03-01-2013  02-2013  12-2013
 226.  Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu  03-01-2013  02-2013  12-2013
 227.  Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Zamościu  03-01-2013  02-2013  12-2013
 228.  Kurs z zakresu organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie  03-01-2013  02-2013  12-2013
 229.  Kurs z zakresu terapii pedagogicznej Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie  03-01-2013  02-2013  12-2013
 230.  Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie  04-02-2013  02-2013  12-2013
 231.  Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie Oddział w Chełmie  09-02-2013  03-2013  11-2013
 232.  Kurs z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Kursor" w Lublinie  20-03-2013  03-2013  03-2014

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2009-01-21 14:18:44
Data publikacji: 2009-01-21 14:23:28
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 1087