Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Aktywna Tablica 2022 - wyniki naboru wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 czerwca 2022

W Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ulicy 3 Maja 6 odbyły się obrady Zespołu do kwalifikacji wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

Zespół dokonał analizy formalnej wniosków o udzielanie wsparcia finansowego, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883), a także w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1602).

Do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło łącznie 180 wniosków organów prowadzących oraz 367 wniosków dyrektorów szkół

Po przeprowadzeniu analizy formalnej, Zespół dokonał kwalifikacji wniosków: 
  1. zakwalifikowano 170 szkół, które wnioskowały o wsparcie finansowe w wysokości 4 605 456,90 zł, 
  2. kwalifikacji nie uzyskało 197 szkół, które wnioskowały o wsparcie finansowe w wysokości 5 599 901,60 zł.

W związku tym, że wnioskowana łączna kwota wsparcia dla wszystkich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i SOSW z województwa lubelskiego jest wyższa niż kwota środków budżetu państwa przyznana w roku 2022 na województwo lubelskie, Zespół przy kwalifikacji wniosków rozpatrzonych pozytywnie wziął pod uwagę kryteria, wskazane w § 11 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1602). W przypadku szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019 oraz w roku 2020, w pierwszej kolejności wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych otrzymywała szkoła, która brała udział w projektach: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” oraz „Lekcja: Enter”. 
 
W odniesieniu do szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i SOSW, pierwszeństwo otrzymania wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych należało się szkołom i SOSW, które miały większą liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w stosunku do liczby wszystkich uczniów w szkole lub SOSW. Decyzją Zespołu, kwalifikację do dofinansowania otrzymały szkoły lub SOSW ocenione pozytywnie, które posiadały minimum 9 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mając na uwadze powyższe kryteria, Zespół wytypował 160 szkół z województwa lubelskiego do objęcia wsparciem finansowym na łączną kwotę w wysokości 4 264 056, 90 zł w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” w 2022 roku. Kwalifikacji nie uzyskało 207 szkół.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-06-29 12:41:26
Data publikacji: 2022-06-29 12:41:40
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 1214