Jesteś tutaj: Strona główna / Szkoła i organ prowadzący / artykuł

Zakończenie zajęć dydaktycznych w szkołach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 czerwca 2022

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy,
Przedstawiciele organów prowadzących
Rodzice, Uczniowie i Absolwenci


Kończą się zajęcia dydaktyczne roku szkolnego 2021/ 2022, za nami kolejny rok wymagającej pracy i nauki, czas realizacji wielu ambitnych zamierzeń i podejmowania cennych inicjatyw. Ubiegły rok kończyliśmy życząc sobie powrotu do stacjonarnego nauczania; tak też się stało – 1 września 2021 roku w reżimie sanitarnym powróciliśmy do szkolnych ławek. Niestety, wojna na Ukrainie postawiła przed nami kolejne wyzwania, które z ogromnym poświęceniem i solidarnością – tak podziwianą na świecie - podjęliśmy i z sukcesem realizowaliśmy. Te wszystkie trudne doświadczenia okazały się bardzo cenną lekcją, nauczyły nas samodzielności a przede wszystkim – empatii, cierpliwości i współpracy. Serdecznie za tę solidarność, życzliwość i wzorową organizację pracy szkół wszystkim Państwu dziękuję.

Drodzy Absolwenci i Uczniowie! Mam nadzieję, że każdy z Was odbierze dziś świadectwo czy dyplom potwierdzający sukces w nauce, licznych konkursach i olimpiadach wiedzy i umiejętności, także artystycznych i sportowych. Wierzę, że pochwały i gratulacje zachęcą Was do nauki i starań, by być coraz lepszym. Wakacje zaczynają się teraz dla wszystkich, jednak ósmoklasiści dopiero w lipcu otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu kończącego edukację podstawową i czekają na informację, do której szkoły będą uczęszczać od września. Życzę Wam, aby dokonany wybór okazał się trafny, zgodny z Waszymi zainteresowaniami i możliwościami.

Kolejny etap życia otwiera się też przed absolwentami szkół ponadpodstawowych; ufam, że po zasłużonym odpoczynku, dzięki uzyskanej wiedzy i nabytym umiejętnościom oraz kwalifikacjom, z sukcesem odnajdziecie się na rynku pracy lub będziecie kontynuować edukację na wyższych uczelniach. Życzę, abyście w każdej z tych sytuacji wkroczyli w dorosłe życie z ufnością we własne możliwości, byli zadowoleni z realizowanych zadań zawodowych, społecznych i obywatelskich. Cieszcie się teraz czasem  wytchnienia od nauki, miłym dla wszystkich okresem odpoczynku, na pewno pełnym  niezapomnianych przygód i wrażeń. Wykorzystajcie ten czas kreatywnie, poszukując na przykład nieznanych, ciekawych miejsc w naszym województwie. Bez względu na to, gdzie będziecie spędzać wakacje, pamiętajcie jednak o bezpieczeństwie - niech letni wypoczynek pozwoli Wam na zregenerowanie sił przed kolejnymi wyzwaniami, które od września będziecie podejmować.

Szanowni Rodzice! Św. Augustyn mówił, że „życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci”. Jesteście Państwo najważniejszym podmiotem w procesie wychowania i nauczania swoich pociech, podstawową pedagogiczną siłą i wsparciem. Ten rok był dla Waszych dzieci kolejnym trudnym okresem, w którym musiały wykazać się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale też dojrzałością oraz odpowiedzialnością za siebie i innych. Bardzo dziękuję za Waszą wspierającą postawę, pełną zrozumienia dla tej wyjątkowej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy. Dziękuję, że zechcieli Państwo, mimo codziennych obowiązków, współpracować ze szkołami w tworzeniu jak najlepszych warunków do nauki, opieki i wychowania.. Dziś, po otrzymaniu przez Wasze dzieci promocji do kolejnej klasy, możecie Państwo czuć uzasadnioną dumę i satysfakcję, że jest to niewątpliwie i Wasz wielki sukces.

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Dyrektorzy! Dziękuję Wam za nieoceniony wkład w procesie kształcenia i wychowania, za rzetelność i wysiłek wkładany w realizację wszystkich edukacyjnych i wychowawczych zadań, w które ten rok niewątpliwie obfitował. Dziękuję, że w tym trudnym dla wszystkich czasie byli Państwo blisko swoich uczniów, oferowali pomoc i wsparcie. Wasza praca znów wymagała szczególnej kreatywności i  ofiarności w kształtowanie obywatelskich i prospołecznych postaw, przygotowania uczniów do życia w świecie nieustannie zmieniających się wymagań i oczekiwań. Ostatnie miesiące udowodniły, że jest to świat nie zawsze przyjazny i przewidywalny, ale także pełen wyzwań i zagrożeń, świat, w którym zawarte w preambule oświatowej ustawy cele kształcenia i wychowania stały się szczególnie ważne i wymowne.  „Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności” – wierzę, że właśnie takie lekcje wszyscy Państwo w tym roku szkolnym przeprowadziliście.

Dziękuję Dyrektorom, którzy kończą swoją kadencję; wierzę, że zdobyte doświadczenia w zarządzaniu, konieczna na tym stanowisku umiejętność współpracy, budowania relacji i dokonywania wyborów pozwolą Państwu odnosić sukcesy i spełniać się w realizowaniu innych odpowiedzialnych zadań. Wszystkim Nauczycielom i  Wychowawcom kończącym pracę w zawodzie składam najserdeczniejsze podziękowania za wieloletni wysiłek; ufam, że czas realizacji tego ważnego powołania był dla Państwa źródłem wielu inspiracji, powodem do pedagogicznej dumy i wyłącznie dobrych wspomnień.

Swoją wdzięczność wyrażam organom prowadzącym szkoły i licznym podmiotom, które wspomagają nasze placówki w realizacji ich zadań. Ten rok okazał się szczególnie wymagający organizacyjnie i finansowo a bez Państwa życzliwości, elastyczności i zaangażowania wszystkie edukacyjne cele trudno by było osiągnąć. To kolejny rok, w którym współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w oświatę -  organów prowadzących, nadzorujących i wspierających szkoły – okazała się niezbędna  dla sprawnej organizacji pracy i edukacyjnego sukcesu uczniów. 

Wszystkim Państwu związanym z oświatą w naszym województwie składam życzenia bezpiecznych, zdrowych a przede wszystkim spokojnych dni należnego odpoczynku. Niech będą one czasem zasłużonego wytchnienia od licznych obowiązków, emocji i napięć, w które obfitowały ostatnie miesiące. Niech zgromadzona podczas wakacyjnych i urlopowych tygodni dobra energia pozwoli nam na szczęśliwy powrót do kolejnych zadań i planów w nowym roku szkolnym.
Niech wakacje roku 2022 będą dla wszystkich pod każdym względem udane!

Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami,
                                  
Lubelski Kurator Oświaty
/-/ Teresa Misiuk

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-06-23 15:12:34
Data publikacji: 2022-06-23 15:13:40
Osoba sporządzająca dokument: Misiak Jolanta
Osoba wprowadzająca dokument: Misiak Jolanta
Liczba odwiedzin: 666

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-06-23 15:21:02Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-23 15:15:12Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-06-23 15:14:37Misiak JolantaModyfikacja treściPoprzednia wersja