Informacja o wynikach lubelskiego etapu wojewódzkiego Konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 maja 2022

Niniejszym informujemy, iż za pośrednictwem internetowej aplikacji Cyfrowe Drzewo Genealogiczne dostępnej w serwisie cdg.archiwarodzinne.gov.pl do dnia 4 maja br. zgłoszone zostały przez nauczycieli prace konkursowe 17 uczniów klas szóstych następujących szkół podstawowych z województwa lubelskiego: 

 1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu, 
 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie, 
 3. Szkoła Podstawowa im Batalionów Chłopskich w Kryłowie, 
 4. Szkoła Podstawowa nr1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie, 
 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dratowie, 
 6. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych "ARKA" w Chełmie, 
 7. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych, 
 8. Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, 
 9. Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie, 
 10. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie, 
 11. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,  
 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Chełmie,  
 13. Szkoła Podstawowa w Tarnawatce, 
 14. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu, 
 15. Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Bukowinie (3 prace konkursowe).  
Udostępniony szablon drzewa genealogicznego wraz z oprogramowaniem zachęciły uczniów klas szóstych szkół podstawowych do zrekonstruowania historii swojej rodziny. Zdecydowana większość autorów zgłoszonych prac konkursowych skupiła się w szczególności na stworzeniu cyfrowego drzewa porządkując pola i formularze w znaczące wzorce relacji. W przypadkach najbardziej pomyślnych akta metrykalne i akta stanu cywilnego dały wystarczającą podstawę cyfrowego drzewa genealogicznego w ogólnych zarysach. I tak, akt ślubu rodziców pozwalał na odnalezienie ich metryk urodzeń, te metryki urodzeń stanowiły ślad do aktu ślubu dziadków itd. Obcowanie z innymi źródłami objaśniało położenie społeczne, zawód, majątek, zarządzanie majątkiem. Kilkoro uczestników konkursu szukało informacji o kontekście historycznym,w jakim żyła rodzina w celu opisania, jakie znaczenie dla rodziny lub poszczególnych członków rodziny miał kontekst historyczny (ekonomiczny, polityczny, wyznaniowy, środowiskowy). Zgłoszone prace konkursowe obejmują gamę narracyjnych, graficznych, ikonograficznych i symbolicznych przedstawień. Tym samym historia „genealogii” (zespół technik stosowanych do odnalezienia i ustalenia pokrewieństwa jednostki, jak i przedstawienie wyników tej pracy) daje się opowiedzieć w kontekście przemian mediów i sposobów reprezentacji. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się kreatywnością i pomysłowością, niektórzy z nich swoistą przedsiębiorczością zastępując efekty archiwalnych kwerend materiałem wspomnieniowym. Z tej perspektywy patrząc, ważniejsze od ścisłości historycznej stawały się dla uczniów poszukiwania podstaw własnej tożsamości.

Analizie merytorycznej i ocenie według kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1-6 Regulaminu Konkursu poddano 11 spośród 17 zgłoszonych prac, spełniających kryteria formalne, o których mowa w § 4 ust. 5 w związku z § 5 ust. 5 pkt 5 Regulaminu Konkursu.
Lubelska Komisja Wojewódzka wyłoniła trzy najlepsze prace konkursowe, będące projektami edukacyjnymi z elementami pracy badawczej, które mogą zostać zaprezentowane na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE).

Finalistami lubelskiego etapu wojewódzkiego Konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” zostali:
 1. Bartosz Lipski – uczeń Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie (50/55 punktów). Nauczyciel - opiekun pracy: Małgorzata Król Momot,
 2. Wojciech Branecki – uczeń Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych "ARKA"
  w Chełmie (48/55 punktów). Nauczyciel – opiekun pracy: Natalia Raczyńska,
 3. Piotr Karczmarczyk, uczeń Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Bukowinie (25/55 punktów). Nauczyciel – opiekun pracy: Marta Kurko.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-05-31 08:04:07
Data publikacji: 2022-05-31 08:13:02
Osoba sporządzająca dokument: Staszczyk Dominika
Osoba wprowadzająca dokument: Ostrowska Marzanna
Liczba odwiedzin: 1860