Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” - przedłużenie terminu zgłoszeń do 4 lutego 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
24 stycznia 2022

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.


Założenia konkursu

Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia można przesyłać do 4 lutego 2022 r. 

Organizatorami konkursu są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

 
Organizacja konkursu

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2022 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 6 kwietnia 2022 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury potrzebnej do przygotowania się do konkursu został zamieszczony w regulaminie. 
 
Cele konkursu

Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:
  • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
  • rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich, 
  • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier, 
  • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.
Zgłoszenia uczniów, publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego, do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres e-mail:monika.zur@kuratorium.lublin.pl skan wypełnionego formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2022 r.

Informacje dotyczące zakresu tematycznego i terminów można znaleźć w regulaminie.

 
Zachęcamy do udziału w konkursie!
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2022-01-24 09:13:14
Data publikacji: 2022-01-24 09:13:39
Osoba sporządzająca dokument: Pawelec Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Pawelec Marta
Liczba odwiedzin: 871

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-01-24 12:01:05Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-24 09:23:15Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-24 09:22:05Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-24 09:19:18Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-24 09:18:42Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-24 09:17:57Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-24 09:17:17Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja
2022-01-24 09:15:12Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja