Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 grudnia 2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Zalecenia zostały opracowane, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas pobytu na wypoczynku.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
  1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku. 
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku. 
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
  4. Procedury postępowania w przypadku kontaktu w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.
Źródło: MEiN

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-12-22 14:56:36
Data publikacji: 2021-12-22 14:57:58
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 544