I Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny „Niezwykli, godni pamięci”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
16 listopada 2021

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach zaprasza młodzież wraz z nauczycielami do intelektualnej i artystycznej przygody – Konkursu o Niezwykłych postaciach, szerzej nieznanych, a godnych pamięci. Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Lubelszczyzny historią najnowszą zapisaną w życiu i osiągnięciach osób związanych z naszym regionem. Osoby te znane są w małych środowiskach lokalnych, rodzinnych i zawodowych. W bieżącym roku Organizatorzy pragną poprzez konkurs przybliżyć szerszej publiczności następujące wybitne, niezwykłe osoby godne pamięci:
  • p. Halinę Szalkiewicz „Sylwię” społeczniczkę, pedagog, żołnierza AK, współpracowniczkę sztabu Inspektoratu AK Puławy, w okresie powojennym związaną z KUL,
  • p. Genowefę Baran „Grażynę” łączniczkę ściśle współpracującą z mjr Franciszkiem Jaskulskim „Zagończykiem”, represjonowaną w okresie powojennym,
  • p. dr Waldemara Bednarskiego wybitnego historyka, pedagoga, społecznika, promotora historii lokalnej,
  • p. Bogusława Mierzejewskiego sportowca, trenera, promotora lekkiej atletyki, wychowawcy rzeszy utalentowanej sportowo młodzieży,
  • p. Zbigniewa Kosowskiego artystę malarza, pedagoga, promotora strzelectwa sportowego, znawcę historii lokalnej, twórcę lokalnego środowiska artystycznego,
  • p. Zenona Benickiego działacza NSZZ „Solidarność”, aresztowanego za organizację strajku w Zakładach Azotowych Puławy w stanie wojennym, kolportera prasy podziemnej, zaangażowanego w emisję podziemnych audycji radiowych w stanie wojennym,
  • p. Pawła Gembala poetę, tłumacza literatury węgierskiej, promotora młodego pokolenia artystów, twórcę kultury lokalnej,
  • p. Sławomira Pacia historyka pedagoga, promotora historii, społecznika, autora wielu publikacji z zakresu historii najnowszej.
Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez literackie i artystyczne działania umożliwią dzieciom i młodzieży kontakt z osobami niezwykłymi, godnymi pamięci.

Więcej informacji o konkursie w załączonym Regulaminie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-11-16 08:34:18
Data publikacji: 2021-11-16 08:34:52
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 466