Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

W placówkach systemu oświaty na terenach graniczących z Republiką Białorusi dyrektor może zawiesić zajęcia – rozporządzenie podpisane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 listopada 2021

Z powodu utrzymującego się zagrożenia bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanego z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi zaproponowano, aby dyrektor jednostki systemu oświaty w powiatach przygranicznych, za zgodą właściwego organu prowadzącego tę jednostkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mógł zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia w tej jednostce.

Dyrektor może zawiesić zajęcia dla grupy uczniów, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej jednostki systemu oświaty i wprowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W przypadku, gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor jednostki systemu oświaty ustali inny sposób realizowania tych zajęć oraz innych zadań jednostki.

Możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi dotyczy powiatów: augustowskiego, bialskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokólskiego i włodawskiego.

Wczoraj, 9 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tym zakresie. Przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Treść rozporządzenia w załączniku.

Źródło: MEiN

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-11-10 15:19:26
Data publikacji: 2021-11-10 15:19:44
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 595