Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy do końca 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 października 2021

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego


W związku z koniecznością określenia ostatecznej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 r., uprzejmie proszę o dokonanie weryfikacji zapotrzebowania i sporządzenie informacji w tym zakresie zgodnie z załączonym wzorem tabeli.
Jeżeli Gmina złożyła do Kuratorium zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy (wniosek), lecz jeszcze nie otrzymała dofinansowania z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, proszę o uwzględnienie tych środków w tabeli, w kolumnie nr 3. Jeśli Gmina nie wykazuje zapotrzebowania na środki w 2021 roku, proszę o przesłanie tabeli negatywnej (zerowej).
Informację proszę przesłać w terminie do dnia 25 października 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną (podpisany skan) na adres e-mail: mlodociani@kuratorium.lublin.pl.


Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
WICEKURATOR OŚWIATY
mgr Eugeniusz Pelak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-10-18 07:53:05
Data publikacji: 2021-10-18 08:50:30
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Dziuba Bożena
Liczba odwiedzin: 786