Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2021/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
12 października 2021

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do udziału w ogólnopolskiej Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej olimpiady to: Dydaktyczno-pedagogiczne elementy nauczania św. Apostoła Pawła”.

Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:

I ETAP – szkolny – odbędzie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 1200   (uczestnicy spoza woj. podlaskiego po zgłoszeniu do Komitetu Głównego do dnia 26 listopada 2021 r.).
Eliminacje I stopnia (szkolne) będą miały formę pisemną. Uczestnicy napiszą pracę na jeden z trzech zaproponowanych tematów.

II ETAP – okręgowy – odbędzie się 16  lutego 2022 r. o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.
Eliminacje II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w formie testu.

III ETAP – centralny – odbędzie się 17-18 marca 2022 r. początek o godz. 1200 w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 5.
Eliminacje III stopnia (centralne) składać się będą z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

Zgłoszenia uczestników powinny zostać przesłane (w formie elektronicznej) przez nauczycieli przygotowujących uczniów do dnia 26 listopada 2021 r. na adres: e-mail:  ktp@uwb.edu.pl, lub w formie pisemnej na adres:
Komitet Główny Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej
15-420 Białystok
ul. św. Mikołaja 5

Lista zagadnień tematycznych, literatura przedmiotu, źródła oraz karty zgłoszeń zostały zamieszczone na stronie Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku www.prawoslawie.uwb.edu.pl

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji i Nauki (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz. U. Nr 13, poz. 125).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-10-12 13:33:06
Data publikacji: 2021-10-12 13:33:28
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 232