Priorytet 3 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - wyniki naboru wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 października 2021

Zgodnie z  wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1675) zespół dokonujący oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne dokonał ich analizy formalnej.

Do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło:

  1. 143 wniosków organów prowadzących,
  2. 357 wniosków dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego i szkół.

Po przeprowadzeniu analizy formalnej, zespół dokonał kwalifikacji wniosków:
  1. pozytywnie zaopiniowano wnioski 222 placówek wychowania przedszkolnego i szkół 86  organów prowadzących, w tym:
  1. 43 placówek wychowania przedszkolnego,
  2. 179 szkół,
opiewające na kwotę wsparcia w wysokości 1 364 204,00 zł (załącznik nr 2),
  1. negatywnie zaopiniowano wnioski 135 placówek wychowania przedszkolnego i szkół 69  organów prowadzących, w tym:
  1. 53 placówek wychowania przedszkolnego,
  2. 82 szkół,
 opiewające na kwotę wsparcia w wysokości 577 140,00 zł.

W związku z tym, że wnioskowana łączna kwota wsparcia finansowego dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego i szkół, których wnioski zaopiniowano pozytywnie, jest niższa niż kwota środków zabezpieczonych na realizację Priorytetu 3 dla województwa lubelskiego na 2021 r., zastosowana ocena punktowa uwzględniająca kryteria opisane w § 9 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy nie miała wpływu na przyznaną dotację.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-10-06 14:54:20
Data publikacji: 2021-10-06 15:37:45
Osoba sporządzająca dokument: Zarajczyk-Gorzko Małgorzata
Osoba wprowadzająca dokument: Ostrowska Marzanna
Liczba odwiedzin: 4779