Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Wojewódzka konferencja „Etyka zawodu nauczyciela - autorytety, wartości, postawy"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
06 października 2021

          4 października 2021 roku o w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti odbyła się wojewódzka konferencja „Etyka zawodu nauczyciela - autorytety, wartości, postawy" pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, profesora Przemysława Czarnka, zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Chełm we współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie.  
          Pomysł zorganizowania spotkania powstał podczas obchodów w 2019 roku "100 rocznicy tradycji IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie", którego patronką jest  dr Jadwiga Młodowska - nauczycielka i wychowawczyni, działaczka oświatowa, autorka innowacyjnej metody elementarza obrazkowego dostosowanego do systemu daltońskiego. Jej życiowym mottem były słowa. „Dla siebie wziąć tyle, ile przymusza konieczność, innym dać tyle, ile się tylko zdoła".
          W konferencji uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele placówek oświatowych oraz przedstawiciele organów prowadzących z terenu województwa lubelskiego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczoną możliwość uczestniczenia większej liczby osób  prowadzona była transmisja online. Jej celem było podjęcie refleksji nad rolą nauczyciela w szkole, jego postawą i odpowiedzialnością za edukację i wychowanie młodego człowieka w kontekście współczesnych wyzwań.
          Spotkanie otworzyła p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, następnie uczestnicy mogli wysłuchać odtworzonego nagrania Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, który ze względu na inne obowiązki służbowe nie mógł osobiście uczestniczyć w wydarzeniu.
          Konferencję prowadził p. Arkadiusz Kwieciński - dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Składała się ona z dwóch części.  W pierwszej części głos zabrali: prof. dr hab. Stanisław Gałkowski z Akademii Ignatianum w Krakowie, który wygłosił referat na temat „Etyczne podstawy wychowania”,  prof. KUL dr hab. Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przedstawiając referat pt. „Pilna potrzeba powrotu do wychowania z udziałem mistrzów”, natomiast ks. prof. nadzw. dr hab. Andrzej Krzysztof Rogalski z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu w swoim wystąpieniu podjął temat „Jak współcześnie rozumieć autorytet? Rozważania na przykładzie  św. Jana Pawła II oraz o. Innocentego Marii Bocheńskiego”.
          W drugiej części konferencji, p. Marzena Koprukowniak, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, przybliżyła postać patronki szkoły w wystąpieniu pt. „Dla siebie wziąć tyle, ile przymusza konieczność, innym dać tyle, ile się tylko zdoła"-  doktor Jadwiga Młodowska - ponadczasowy wzór nauczyciela i wychowawcy”. Ponadto zaprezentowała działania IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie podejmowane w ramach projektu - szkoły ćwiczeń, służącego rozwijaniu potencjału twórczego i metodycznego studentów kierunków pedagogicznych oraz nauczycieli, którzy w swoich działaniach ciągle poszukują nowych rozwiązań w pracy z uczniami. Pani Dorota Cieślik, II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm, przedstawiła wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców szkół podstawowych i ponadpodstawowych dotyczących cech dobrego  nauczyciela w oczach rodziców, uczniów i nauczycieli. Swoim doświadczeniem podzieliła się p. Anna Patejuk, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie,  która omówiła temat „Jak budować autorytet nauczyciela we współczesnej szkole ?”.
          Podsumowania konferencji dokonała p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, która serdecznie podziękowała prelegentom oraz wszystkim osobom biorącym udział w konferencji. Wyraziła nadzieję, że problematyka konferencji stanie się początkiem merytorycznej dyskusji  w środowisku oświatowym województwa lubelskiego.
          Konferencję zaszczycili swoim udziałem następujący goście: prof. PWSZ w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, Rektor Państwowej Szkoły Wyższej Zawodowej w Chełmie, dr hab. Piotr Magier, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, Tomasz Pitucha, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, ks. dr Adam Raczkowski, dziekan Wydziału Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ks. dr Krzysztof Gałan, dyrektor Wydziału ds. Wychowania Katolickiego Archidiecezji Lubelskiej, ks. dr Piotr Brodziak, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Katarzyna Zawiślak, dyrektor Delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ewelina Dolińska, kierownik Biura Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie, Krzysztof Staruch, dyrektor LSCDN w Lublinie, Joanna Grochola, kierownik Oddziału LSCDN w Chełmie,  Małgorzata Kiec, dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, Monika Żur, dyrektor Delegatury w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie, Dorota Rybaczuk, przewodnicząca Komisji Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm,  Aneta Szostak, dyrektor Departamentu Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm, Waldemar Jakubowski z Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, Marek Kołodziejczyk,przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego.
          Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona dr Jadwidze Młodowskiej oraz historii i osiągnięciom IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie.
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-10-06 12:05:24
Data publikacji: 2021-10-06 12:44:08
Osoba sporządzająca dokument: Lik-Matuła Ewa
Osoba wprowadzająca dokument: Kwieciński Arkadiusz
Liczba odwiedzin: 653