Program "Aktywna Tablica" 2021 - wyniki naboru wniosków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
01 października 2021

W Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ulicy 3 Maja 6 odbyły się obrady Zespołu do kwalifikacji wniosków złożonych przez organy prowadzące szkoły o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

Zespół dokonał analizy formalnej wniosków o udzielanie wsparcia finansowego, zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883), a także w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1602).

Do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło łącznie 212 wniosków organów prowadzących oraz 451 wniosków dyrektorów szkół (załącznik nr 1). 

Po przeprowadzeniu analizy formalnej, Zespół dokonał kwalifikacji wniosków: 
  1. Pozytywnie zaopiniowano wnioski 288 szkół, opiewające na łączną kwotę wsparcia w wysokości 7 104 309,54 zł (załącznik nr 2). 
  2. Negatywnie zaopiniowano wnioski 163 szkół (załącznik nr 3). 
W związku tym, że wnioskowana łączna kwota wsparcia dla wszystkich szkół podstawowych, ponadpodstawowych i SOSW z województwa lubelskiego jest wyższa niż kwota środków budżetu państwa przyznana w roku 2021 na województwo lubelskie, Zespół przy kwalifikacji wniosków rozpatrzonych pozytywnie wziął pod uwagę kryteria, wskazane w § 11 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1602). W przypadku szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019 oraz w roku 2020, w pierwszej kolejności wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych otrzymywała szkoła, która brała udział w projektach: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” oraz „Lekcja: Enter”. 

W odniesieniu do szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i SOSW, pierwszeństwo otrzymania wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych należało się szkołom i SOSW, które miały większą liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w stosunku do liczby wszystkich uczniów w szkole lub SOSW. Decyzją Zespołu, kwalifikację do dofinansowania otrzymały szkoły lub SOSW ocenione pozytywnie, które posiadały minimum 10 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Mając na uwadze powyższe kryteria, Zespół wytypował spośród pozytywnie zakwalifikowanych wniosków 143 szkoły do objęcia wsparciem finansowym na łączną kwotę w wysokości 4 253 569, 20 zł (załącznik nr 4).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-10-01 10:59:43
Data publikacji: 2021-10-01 10:59:53
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 2267