Nabór ekspertów branżowych do odbioru 141 z 240 prototypów e-materiałów w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
13 sierpnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym naborze ekspertów branżowych, tym razem do odbioru 141 z 240 prototypów e- materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów z następujących branż:
1) branża audiowizualna (AUD); 2) branża budowlana (BUD); 3) branża ceramiczno-szklarska (CES); 4) branża drzewno-meblarska (DRM); 5) branża elektroenergetyczna (ELE); 6) branża elektroniczno-mechatroniczna (ELM); 7) branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK); 8) branża górniczo-wiertnicza (GIW); 9) branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT); 10) branża leśna (LES); 11) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 12) branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO); 13) branża opieki zdrowotnej (MED); 14) branża poligraficzna (PGF); 15) branża pomocy społecznej (SPO); 16) branża przemysłu mody (MOD); 17) branża rolno-hodowlana (ROL); 18) branża teleinformatyczna (INF); 19) branża transportu kolejowego (TKO); 20) branża transportu lotniczego (TLO); 21) branża transportu wodnego (TWO).
Nabór skierowany jest do następujących osób:
·        nauczycieli kształcenia zawodowego
·        instruktorów praktycznej nauki zawodu
·        pracodawców lub ich przedstawicieli, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do realizacji przez te instytuty lub placówki
·        przedstawicieli partnerów społecznych, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. „Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego (e-materiały zawodowe)” były lub są zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.
Termin składania ofert trwa do 19 sierpnia 2021 r. do godz. 8.00.
Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na BIP ORE: Postępowanie dotyczące odbioru 141 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych lub na stronie portalu SmartPZP
Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po platformie SmartPZP, w którym szczegółowo opisany jest m.in. przebieg składania ofert oraz z filmami instruktażowymi dotyczącymi różnych aktywności na platformie dostępnymi pod linkiem: Strona portalu SmartPZP zakładka elearning.
Zapraszamy do kontaktu mailowo lub telefonicznie tel. 22 345 37 96

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-08-13 12:28:00
Data publikacji: 2021-08-16 09:46:07
Osoba sporządzająca dokument: Podkańska Ewa
Osoba wprowadzająca dokument: Denejko Elżbieta
Liczba odwiedzin: 2000