Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór pedagogiczny / Kontrola / artykuł

Informacja o realizacji kontroli w miesiącach luty - czerwiec 2021 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 lipca 2021

W miesiącach luty - czerwiec 2021 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 33 kontrole planowe w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach (27 - szkoła podstawowa, 1 - liceum ogólnokształcące, 2 - branżowa szkoła I stopnia, 3 - technikum) oraz 190 kontroli doraźnych (luty: 38, marzec: 52, kwiecień: 49, maj: 18, czerwiec: 33), w tym: 
 • 53 kontrole wynikające z postępowań skargowych, 
 • 56 kontroli w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły/placówki z arkuszem organizacji szkoły/placówki i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21,
 • 22 kontrole dotycząca zgodności z przepisami prawa organizacji pracy w przedszkolach niepublicznych,
 • 16 kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych, 
 • 16 kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć  oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • 10 kontroli w zakresie spełnianie warunków określonych w art.14 ust. 3 Prawo oświatowe przez szkołę niepubliczną,
 • 5 kontroli w zakresie sprawowania przez dyrektora nadzory pedagogicznego
 • 3 kontrole dotyczące organizacji pracy szkoły / placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • 3 kontrole dotyczące prawidłowości dokumentowania przebegu nauczania,
 • 2 kontrole w zakresie realizacji obowiązków określonych w art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • 2 kontrole w odniesieniu do prawidłowości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • 1 kontrolę dotyczącą zapewnienia bezpiecznych warunkó nauki i opieki w szkole oraz prawidłowości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • 1 kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa w zakresie wyboru Rady Rodziców
 • 1 kontrolę dotyczącą zgodności z przepisami prawa zasad podziału uczniów na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-07-14 12:54:34
Data publikacji: 2021-07-14 12:54:41
Osoba sporządzająca dokument: Dudek Marek
Osoba wprowadzająca dokument: Dudek Marek
Liczba odwiedzin: 1528