Akcja: „Niepełnosprawny czy Sprawny – odczaruj niepełnosprawność”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
31 maja 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach realizuje projekt pn. „Niepełnosprawny czy Sprawny – odczaruj niepełnosprawność”, którego celem jest uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W ramach projektu Ośrodek wyda oraz bezpłatnie przekaże do szkół podstawowych w całej Polsce broszurę informacyjną dotyczącą niepełnosprawności, zawierającą między innymi definicje i podział niepełnosprawności, autobiografie wychowanków Ośrodka, savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, quizy, krzyżówki i zgadywanki związane z tematyką niepełnosprawności.

Każdej ze szkół, która zgłosi chęć uczestniczenia w projekcie, zostanie przekazanych pięćdziesiąt bezpłatnych broszur. Są one niewątpliwie idealnym materiałem do pracy nauczyciela z uczniem w ramach rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.

Zainteresowane placówki oświatowe prosimy o kontakt z sekretariatem SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@soswdnr.pl

Zadanie dofinansowane jest ze środków Fundacji PZU w ramach Dotacji Pozakonkursowych. Okres realizacji zadania: 01.02.2021 r. –14.11.2021 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-05-31 09:05:58
Data publikacji: 2021-05-31 09:06:33
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 1306