Startuje 3. edycja Programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
19 kwietnia 2021

          Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących i techników) oraz nauczycieli, jako opiekunów dydaktycznych, do udziału w tegorocznej, trzeciej już edycji programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Organizatorami programu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Patronat honorowy nad programem objął Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.
         
Celem programu jest w szczególności:

1) wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:
- realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych,
- edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska,
- promowania wzorowych postaw proekologicznych,
- dbałości o środowisko i zdrowy tryb życia,
- czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, muzea, ogrody zoologiczne, botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska;
2) wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związane z ochroną środowiska.

          Uczeń biorący udział w programie zobowiązany jest do wykonania przynajmniej jednego zadania spośród wskazanych w regulaminie, zgodnie ze określonym zakresem merytorycznym. W realizacji zadań przez ucznia bierze udział nauczyciel, który opisuje swój udział w krótkich sprawozdaniach.

         Tytuł „Lider wiedzy i ochrony środowiska” oraz nagrodę finansową otrzymają uczniowie, którzy zdobędą co najmniej 100 punktów, wykonując zadania przewidziane przez regulamin. Warunkiem przyznania nagrody dla nauczyciela jest otrzymanie nagrody przez ucznia, którego był opiekunem dydaktycznym, przy czym wysokość nagrody dla nauczyciela nie zależy od liczby uczniów-uczestników programu, którymi się opiekuje.

          Laureatami poprzednich dwóch edycji programu zostało w sumie 58 uczniów ze szkół woj. lubelskiego. Uczestnicy wykazali się wyjątkową wiedzą, aktywnością i pomysłowością w realizacji określonych zadań, zdobywając nagrody finansowe i rzeczowe oraz fantastyczne doświadczenie z zakresu szeroko pojętej ekologii, organizacji badań i obserwacji, a nawet wystąpień publicznych. Mamy nadzieję, że obecna edycja zakończy się jeszcze większym sukcesem.

          Warunkiem przystąpienia do programu jest zgłoszenie ucznia wraz z nauczycielem do Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zgłoszenie, z wykorzystaniem załączonych formularzy, należy przesłać najpóźniej do dnia 14 maja 2021 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość.

Osobą do kontaktu w sprawie programu „Lider wiedzy i ochrony środowiska” ze strony Kuratorium Oświaty w Lublinie jest starszy wizytator Barbara Krawczyk, e-mail: barbara.krawczyk@kuratorium.lublin.pl, tel.: 84 63 85 743 w. 22
 

Galeria

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-04-19 14:53:19
Data publikacji: 2021-04-19 15:03:48
Osoba sporządzająca dokument: Pawelec Marta
Osoba wprowadzająca dokument: Pawelec Marta
Liczba odwiedzin: 1474

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-04-20 08:37:41Pawelec MartaModyfikacja treściPoprzednia wersja