Konkurs na opracowanie prototypu gry edukacyjnej w zakresie upowszechniana wiedzy o dziedzictwie kulturowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
29 marca 2021

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prototypu gry edukacyjnej o tematyce związanej z dziedzictwem kulturowym, przeznaczonej do wykorzystania przez nauczycieli, animatorów, edukatorów lub opiekunów podczas zajęć dydaktycznych dla odbiorców powyżej 13 roku życia.

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Celem Konkursu jest zwiększenie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowym w Polsce oraz wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i obywatelskiej. Każda praca konkursowa powinna rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie wiedzy o wartości dziedzictwa i umiejętności jego docenienia oraz zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i opieką nad zabytkami. Niezwykle istotne jest uzmysłowienie odbiorcy, że dziedzictwo jest unikatowe i może pozytywnie wpływać na rozwój ekonomiczny, a jednocześnie jest nieodnawialne i w związku z tym powinno być przedmiotem szczególnej troski.

Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie organizatora:
http://edu.nid.pl/wydarzenia/graj-o-dziedzictwo-konkurs-na-opracowanie-prototypu-gry-edukacyjnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-03-29 14:50:43
Data publikacji: 2021-03-29 14:51:09
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 896