Nabór do projektu grantowego „Lubelska Szkoła Zdalna”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 lutego 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół i przedszkoli z województwa lubelskiego,

Kuratorium Oświaty w Lublinie wspólnie z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w projekcie grantowym „Lubelska Szkoła Zdalna”.

Grant realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w trybie nadzwyczajnym w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli z województwa lubelskiego zostaną objęci bezpłatnym wsparciem w formie szkoleń i działań konsultacyjno-doradczych w obszarze pracy z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i innych multimedialnych zasobów edukacyjnych. Poznają metodykę i narzędzia edukacji zdalnej, organizację procesu wychowania oraz oceniania postępów uczniów w edukacji zdalnej. Otrzymają materiały dydaktyczne niezbędne w kształceniu na odległość.

Rekrutacja: https://lscdn.pl/pl/projekty/12262,Lubelska-Szkola-Zdalna.html

Serdecznie zapraszamy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-02-22 10:38:55
Data publikacji: 2021-02-22 10:39:19
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Liczba odwiedzin: 2021