Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych przez WKO od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 lutego 2021

Wykaz kontroli doraźnych przeprowadzonych przez WKO w 2021 roku

Sygnatura protokołu kontroli Nazwisko i imię wizytatora przeprowadzającego kontrolę Termin kontroli Numer upoważnienia Zakres kontroli Nazwa, adres szkoły/placówki Zalecenia
WKO.5533.1.2021.MZG/BP Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 04.01.2021r. WKO.5533.1.2021.MZG/BP zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym

3
WKO.5533.2.2021.MZG/BP
Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz
 
05.01.2021r. WKO.5533.4.2021.MZG/BP zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Przedszkole
w Zespole Szkół
w Janowcu

2
WKO.5533.3.2021.MZG/BP Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 05.01.2021r. WKO.5533.3.2021.MZG/BP zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
w Janowcu

3
WKO.5533.4.2021.MB Małgorzata Brutkowska, Monika Suchodolska 08.01.2021r. WKO.5533.4.2021.MB zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Przedszkole
nr 25 w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.5.2021.JR Jan Rećko 11.01.2021r. WKO.5533.5.2021.JR organizacja przedszkola niepublicznego

Niepubliczne Bajkowe Przedszkole
w Lubartowie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.6.2021.MS
 
Monika Suchodolska 26.01.2021r. WKO.5533.5.2021.MS organizacja przedszkola niepublicznego

Prywatne Przedszkole "Miś"
w Kozubczyźnie
 

1

WKO.5533.7.2021.MS
 
Monika Suchodolska 21.01.2021r. WKO.5533.7.2021.MS organizacja przedszkola niepublicznego

Niepubliczne Przedszkole "Honoratka"
w Radawcu Dużym

1
WKO.5533.8.2021.MS Monika Suchodolska 22.01.2021r. WKO.5533.8.2021.MS organizacja przedszkola niepublicznego

Przedszkole Dwujęzyczne "Mały Europejczyk"
w Szerokiem

zaleceń nie wydano
WKO.5533.9.2021.MS
 
Monika Suchodolska,
Małgorzata Brutkowska
 
19.01.2021r. WKO.5533.9.2021.MS zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Polskości
w Kłodnicy Dolnej

zaleceń nie wydano
WKO.5533.10.2021.BG Barbara Grzesiak 13.01.2021r. WKO.5533.10.2021.BG zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Przedszkole nr 1 im. Janusza Korczaka
w Bełżycach

zaleceń nie wydano

WKO.5533.11.2021.JR
 
Jan Rećko 18.01.2021r. WKO.5533.11.2021.JR organizacja przedszkola niepublicznego

Przedszkole Prywatne "Casper" w Firleju

zaleceń nie wydano

WKO.5533.12.2021.ES/MO
 
Elżbieta Sobiech, Marzanna Ostrowska 13.01.2021r. WKO.5533.12.2021.ES/MO przestrzeganie zapisów statutu dotyczących współpracy
z rodzciami przez dyrektora przedszkola

Niepubliczne Przedszkole "Omnibus"
w Lublinie

1
WKO.5533.13.2021.DSt Dominika Staszczyk 25.01.2021r. WKO.5533.13.2021.DSt realizacja zaleceń wynikających
z orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego,
w tym organizacja kształcenia specjalnego

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jeleńcu

6
WKO.5533.14.2021.MR Marcin Rybicki 21.01.2021r. WKO.5533.14.2021.MR zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Przedszkole
w Karczmiskach

zaleceń nie wydano
WKO.5533.15.2021.MR Marcin Rybicki 21.01.2021r. WKO.5533.15.2021.MR zgodność funkcjonowania szkoły
i oddziału przedszkolnego
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Karczmiskach

zaleceń nie wydano

WKO.5533.16.2021.BG
 
Barbara Grzesiak 20.01.2021r. WKO.5533.16.2021.BG organizacja przedszkola niepublicznego

Niepubliczne Przedszkole "Kucykowa Kraina" w Kalinówce

3

WKO.5533.17.2021.JR
 
Jan Rećko 26.01.2021r. WKO.5533.17.2021.JR zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa w Brzezinach

zaleceń nie wydano
WKO.5533.18.2021.JR Jan Rećko 27.01.2021r. WKO.5533.18.2021.JR zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa w Łucce

2
WKO.5533.19.2021.JR Jan Rećko 28.01.2021r. WKO.5533.19.2021.JR zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa w Woli Skromowskiej

zaleceń nie wydano
WKO.5533.20.2021.PP Piotr Puźniak 29.01.2021r. WKO.5533.20.2021.PP zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Końskowoli

zaleceń nie wydano
WKO.5533.21.2021.PP Piotr Puźniak 28.01.2021r. WKO.5533.21.2021.PP zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej

zaleceń nie wydano
WKO.5533.22.2021.PP Piotr Puźniak 28.01.2021r. WKO.5533.22.2021.PP zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Wąwolnicy

zaleceń nie wydano
WKO.5533.23.2021.MS Monika Suchodolska 28.01.2021r. WKO.5533.23.2021.MS zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza
w Adamowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.24.2021.MS Monika Suchodolska 27.01.2021r. WKO.5533.24.2021.MS zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. Jana Pocka
w Markuszowie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.25.2021.MS
 
Monika Suchodolska 01.02.2021r. WKO.5533.25.2021.MS zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych
w Pawłowicach

zaleceń nie wydano
WKO.5533.26.2021.EW Ewa Walczak 27.01.2021r. WKO.5533.26.2021.EW zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego w Jabłonnie

3

WKO.5533.27.2021.EW
 
Ewa Walczak 28.01.2021r. WKO.5533.27.2021.EW zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa w Piotrkowie 

3

WKO.5533.28.2021.EW
 
Ewa Walczak 29.01.2021r. WKO.5533.28.2021.EW zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Lublinie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.29.2021.ER
 
Ewa Romaniuk 10.02.2021r. WKO.5533.29.2021.ER zgodność
z przepisami prawa zapisów Statutu (...) dot. praw ucznia, trybu składania skarg (...), a także prawidłowości nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie

2
WKO.5533.30.2021.JZ Janusz Zuń 02.02.2021r. WKO.5533.30.2021.JZ zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.31.2021.JZ Janusz Zuń 29.01.2021r. WKO.5533.31.2021.JZ zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.32.2021.JZ Janusz Zuń 29.01.2021r. WKO.5533.32.2021.JZ zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Koncewiczów
w Lublinie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.33.2021.ER
 
Ewa Romaniuk 28.01.2021r. WKO.5533.33.2021.ER zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.34.2021.ER Ewa Romaniuk 29.01.2021r. WKO.5533.34.2021.ER zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Jana Twardowskiego
w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.35.2021.ASz Anna Szczepińska 26.01.2021r. WKO.5533.35.2021.ASz zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.36.2021.ASz Anna Szczepińska 27.01.2021r. WKO.5533.36.2021.ASz zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.37.2021.ASz Anna Szczepińska 29.02.2021r. WKO.5533.37.2021.ASz zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.38.2021.EM Elżbieta Michalczuk 27.01.2021r. WKO.5533.38.2021.EM zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
im. Władysława Broniewskiego
w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.39.2021.EM Elżbieta Michalczuk 28.01.2021r. WKO.5533.39.2021.EM zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
im. Ignacego
Pederewskiego
w Lublinie

zaleceń nie wydano

WKO.5533.40.2021.EW
 
Ewa Walczak 02.02.2021r. WKO.5533.40.2021.EW zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej
w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.41.2021.MD Marek Dudek 27.01.2021r. WKO.5533.41.2021.MD zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
w Mariance

1
WKO.5533.42.2021.MD Marek Dudek 28.01.2021r. WKO.5533.42.2021.MD zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
im. Z. Trzcińskiej-Kamińskiej
w Leścach

4
WKO.5533.43.2021.MD Marek Dudek 29.01.2021r. WKO.5533.43.2021.MD zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
w Niedzwicy Dużej

2
WKO.5533.44.2021.DSt Dominika Staszczyk 02.02.2021r. WKO.5533.44.2021.DSt w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły nad zapewnianiem uczniom bezpieczeństwa
w czasie pobytu
w szkole

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Puławach

1
WKO.5533.45.2021.DSt Dominika Staszczyk 02.02.2021r. WKO.5533.44.2021.DSt w zakresie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły nad przestrzeganiem szczegółowych warunków
i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz nad organizacją kształcenia na odległość
w ramach zajęć matematyki 
 

Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa "EDU terapeutica"
w Puławach

3
WKO.5533.46.2021.WCH Wioletta Czochór 27.01.2021r. WKO.5533.46.2021.WCH zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Wierzchowskiej
w Liśniku Dyżym

zaleceń nie wydano
WKO.5533.47.2021.WCH Wioletta Czochór 28.01.2021r. WKO.5533.47.2021.WCH zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa w Kamieniu

zaleceń nie wydano
WKO.5533.48.2021.WCH Wioletta Czochór 29.01.2021r. WKO.5533.48.2021.WCH zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
w Rzeczycy Ziemiańskiej

zaleceń nie wydano

WKO.5533.49.2021.MR
 
Marcin Rybicki 01.02.2021r. WKO.5533.49.2021.MR zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
w Łubkach

zaleceń nie wydano
WKO.5533.50.2021.MR Marcin Rybicki 01.02.2021r. WKO.5533.50.2021.MR zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. St. Marusarza
w Wojciechowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.51.2021.MR Marcin Rybicki 01.02.2021r. WKO.5533.51.2021.MR zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. Polskich
Olimpijczyków
w Miłocinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.52.2021.BG Barbara Grzesiak 27.01.2021r. WKO.5533.52.2021.BG zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.53.2021.BG Barbara Grzesiak 28.01.2021r. WKO.5533.53.2021.BG zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
im. Kardynała St. Wyszyńskiego
w Wilczopolu-Kolonii

zaleceń nie wydano

WKO.5533.54.2021.BG
 
Barbara Grzesiak 29.01.2021r. WKO.5533.54.2021.BG zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce

zaleceń nie wydano
WKO.5533.55.2021.BG Barbara Grzesiak 29.01.2021r. WKO.5533.55.2021.BG rekontrola realizacji zaleceń 

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce

zaleceń nie wydano

WKO.5533.56.2021.MZG/BP
 
Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 05.03.2021r. WKO.5533.57.2021.MZG/BP zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa i arkuszem organizacji szkoły
w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Rykach

1

WKO.5533.57.2021.BP
 
Barbara Piszcz 28.01.2021r. WKO.5533.57.2021.BP zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Wólce Domaszewskiej

7

WKO.5533.58.2021.BP
 
Barbara Piszcz 27.01.2021r. WKO.5533.58.2021.BP zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkołą Podstawowa im. Wacława Nałkowskiego
w Nowodworze

zaleceń nie wydano

WKO.5533.59.2021.BP
 
Barbara Piszcz 29.01.2021r. WKO.5533.59.2021.BP zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
w Liskierzu

zaleceń nie wydano

WKO.5533.60.2021.BP
 
Barbara Piszcz 04.02.2021r. WKO.5533.60.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły 
z przepisami prawa i arkuszem organizacji w roku szkolnym 2020/21
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Starych Kobiałkach
 1

WKO.5533.61.2021.MZG/BP
 
Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 01.02.2021r. WKO.5533.61.2021.MZG/BP zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach

zaleceń nie wydano

WKO.5533.62.2021.MZG/BP
 
Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 05.02.2021r. WKO.5533.62.2021.MZG/BP zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Społeczna Szkoła Podstawowa 
w Skowieszynku

10

WKO.5533.63.2021.MZG/BP
 
Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 03.02.2021r. WKO.5533.63.2021.MZG/BP zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa 
w Rosoczy

3

WKO.5533.64.2021.DSt
 
Dominika Staszczyk 28.01.2021r. WKO.5533.64.2021.DSt zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori
w Lublinie

7
WKO.5533.65.2021.DSt Dominika Staszczyk 01.02.2021r. WKO.5533.65.2021.DSt zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Rodzinna Szkoła Podstawowa "Leon" w Lublinie

2

WKO.5533.66.2021.DSt
 
Dominika Staszczyk 29.01.2021r. WKO.5533.66.2021.DSt zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I
w Lublinie

1

WKO.5533.67.2021.GD
 
Grażyna Dziechciarz 29.01.2021r. WKO.5533.67.2021.GD zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Krzemieniu

zaleceń nie wydano

WKO.5533.68.2021.MB
 
Małgorzata Brutkowska 01.02.2021r. WKO.5533.68.2021.MB zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
 w Kocku

zaleceń nie wydano
WKO.5533.69.2021.RK Renata Kwiatek 29.01.2021r. WKO.5533.69.2021.RK zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Pałecznicy

zaleceń nie wydano
WKO.5533.70.2021.RK Renata Kwiatek 28.01.2021r. WKO.5533.70.2021.RK zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Tarle

zaleceń nie wydano
WKO.5533.71.2021.MB Małgorzata Brutkowska 05.02.2021r. WKO.5533.71.2021.MB zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa w Woli Sernickiej

zaleceń nie wydano

WKO.5533.72.2021.ER
 
Ewa Romaniuk 03.02.2021r. WKO.5533.72.2021.ER zgodność
z przepisami prawa postanowień Statutu szkoły (...)

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej
w Lublinie

1
WKO.5533.73.2021.ES Elżbieta Sobiech 29.01.2021r. WKO.5533.73.2021.ES zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa
w Bychawce

2
WKO.5533.74.2021.ES Elżbieta Sobiech 29.01.2021r. WKO.5533.74.2021.ES zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Bystrzycy Starej

zaleceń nie wydano

WKO.5533.75.2021.ER
 
Ewa Romaniuk 08.02.2021r. WKO.5533.75.2021.ER zgodność
z przepisami prawa postanowień Statutu szkoły (...)

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.76.2021.RK/EM Renata Kwiatek, Elżbieta Michalczuk 9-12.02. 2021r. WKO.5533.76.2021.RK/EM organizacja pracy nauczycieli
w szkołach publicznych

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie

3
WKO.5533.77.2021.MS Monika Suchodolska 19.02.2021r. WKO.5533.77.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa
Miejskie Przedszkole nr 13 w Puławach 1
WKO.5533.78.2021.GD Grażyna Dziechciarz 15.03.2021r. WKO.5533.78.2021.GD zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość(...) Publiczna Szkoła Podstawowa
m. Jana Pawła II
w Potoczku
zaleceń nie wydano
WKO.5533.79.2021.BG Barbara Grzesiak 18.02.2021r. WKO.5533.79.2021.BG organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole "Przystań Bliskości" w Kalinówce 7
WKO.5533.80.2021.MR/ES Marcin Rybicki, Elżbieta Sobiech 23.02.2021r. WKO.5533.80.2021.MR/ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa Miejskie Przedszkole nr 1 "Bajka" w Dęblinie 5
WKO.5533.81.2021.JR Jan Rećko  26.02.2021r. WKO.5533.81.2021.JR organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole "Motylek"
w Ostrówku
zaleceń nie wydano
WKO.5533.82.2021.JR Jan Rećko  03.03.2021r. WKO.5533.82.2021.JR organizacja przedszkola niepublicznego Prywatne Przedszkole "Casper" w Łęcznej zaleceń nie wydano
WKO.5533.83.2021.MB/EM Małgorzata Brutkowska, Elżbieta Michalczuk  04.03.2021r. WKO.5533.83.2021.MB/EM organizacja  przedszkola oraz realizowanie
i monitorawanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie 5
WKO.5533.84.2021.BP Barbara Piszcz 02.03. 2021r. WKO.5533.84.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Mysłowie
3
WKO.5533.85.2021.BG Barbara Grzesiak 05.03. 2021r. WKO.5533.85.2021.BG w zakresie przestrzegania przez dyrektora przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Lublinie
5
WKO.5533.86.2021.BP Barbara Piszcz 08.03.2021r. WKO.5533.86.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa
w Woli Bystrzyckiej
3
WKO.5533.87.2021.BP Barbara Piszcz 09.03.2021r. WKO.5533.87.2021. zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa
w Hermanowie
2
WKO.5533.88.2021.EW/EM Ewa Walczak, Elżbieta Michalczuk 15.03. 2021r. WKO.5533.88.2021.EW/EM organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, procedury powypadkowe oraz funkcjonowanie świetlicy szkolnej Szkoła Podstawowa
nr 30 w Lublinie
1
WKO.5533.89.2021.MR Marcin Rybicki 10.03. 2021r. WKO.5533.89.2021.MR zgodność postępowania rekrutacyjnego z przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole
w Karczmiskach
14
WKO.5533.90.2021.GD Grażyna Dziechciarz  01.02. 2021r. WKO.5533.90.2021.GD zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...) Publiczna Szkoła Podstawowa
w Batorzu
zaleceń nie wydano
WKO.5533.91.2021.MS Monika Suchodolska  17.03.2021r. WKO.5533.91.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Miejskie Przedszkole nr 16 w Puławach 1
WKO.5533.92.2021.MS Monika Suchodolska 19.03. 2021r. WKO.5533.92.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Miejskie Przedszkole nr 18 w Puławach zaleceń nie wydano
WKO.5533.93.2021.MS Monika Suchodolska 18.03. 2021r. WKO.5533.93.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Miejskie Przedszkole nr 8 w Puławach 1
WKO.5533.94.2021.MS Monika Suchodolska 18.03. 2021r. WKO.5533.94.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Miejskie Przedszkole nr 14 w Puławach 1
WKO.5533.95.2021.MS Monika Suchodolska 19.03.2021r. WKO.5533.95.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Miejskie Przedszkole nr 7 w Puławach zaleceń nie wydano
WKO.5533.96.2021.MS Monika Suchodolska 17.03.2021r. WKO.5533.96.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Miejskie Przedszkole nr 10 w Puławach zaleceń nie wydano
WKO.5533.97.2021.ES Elżbieta Sobiech 15.03.2021r. WKO.5533.97.2021.ES sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola Przedszkole nr 37
w Lublinie
6
WKO.5533.98.2021.GD Grażyna Dziechciarz  22 i 29.03.2021r. WKO.5533.98.2021.GD zapewnianie uczniom bezpiecznych warunków nauki i opieki oraz prawidłowość udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim
5
WKO.5533.99.2021.MB Małgorzata Brutkowska 17.03.2021r. WKO.5533.99.2021.MB zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Samorządowe
w Ostrowie Lubelskim
2
WKO.5533.100.2021.DSt Dominika Staszczyk 23.03.2021r. WKO.5533.100.2021.DSt zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego
z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Jonniku

7
WKO.5533.105.2021.MB Małgorzata Brutkowska 29.01.2021r. WKO.5533.105.2021.MB zgodność
z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...)

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Pilsudskiego w Uścimowie

1
WKO.5533.106.2021.BP Barbara Piszcz 25.03.2021r. WKO.5533.106.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa w Siedliskach

1
WKO.5533.107.2021.BP Barbara Piszcz 26.03.2021r. WKO.5533.107.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa w Oszczepalinie

1
WKO.5533.108.2021.BP Barbara Piszcz 30.03.2021r. WKO.5533.108.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa w Wojcieszkowie
w Zespole Szkół

zaleceń nie wydano
WKO.5533.109.2021.BP Barbara Piszcz 30.03.2021r. WKO.5533.109.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Przedszkole
w Wojcieszkowie
(w Zespole Szkół)

zaleceń nie wydano
WKO.5533.110.2021.BP Barbara Piszcz 31.03.2021r. WKO.5533.110.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa w Burcu

5

WKO.5533.111.2021.BP
 
Barbara Piszcz 31.03.2021r. WKO.5533.111.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Zespół Wychowania Przedszkolnego 
w Burcu

1

WKO.5533.112.2021.JR
 
Jan Rećko  29.03.2021r. WKO.5533.112.2021.JR w zakresie organizacji kształcenia specjalnego 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Łukowie

2
WKO.5533.113.2021.EM Elżbieta Michalczuk 15.04. 2021r. WKO.5533.113.2021.EM organizacja konsultacji dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego
w Świdniku
zaleceń nie wydano
WKO.5533.114.2021.EM Elżbieta Michalczuk 16.04. 2021r. WKO.5533.114.2021.EM zgodność oceniania zachowania uczennicy ze Statutem szkoły oraz procedury rozpatrzenia skargi złożonej przez rodzica ucznia Szkoła Podstawowa
nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku
 
1
WKO.5533.115.2021.MB Małgorzata Brutkowska 12.04. 2021r. WKO.5533.115.2021.MB zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej
z ramowym planem nauczania i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021
Szkoła Podstawowa
w Nowej Jedlance
1
WKO.5533.116.2021.MB Małgorzata Brutkowska 14.04.2021r. WKO.5533.116.2021.MB zgodność funkcjonowania szkoły niepublicznej
z ramowym planem nauczania i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
w Talczynie
1
WKO.5533.117.2021.MB Małgorzata Brutkowska 16.04. 2021r. WKO.5533.117.2021.MB zgodność organizacji przedszkola niepublicznego
z przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021
Niepubliczne Przedszkole "Ziarenko"
w Lublinie
2
WKO.5533.118.2021.RK Renata Kwiatek  8-9.04.2021r. WKO.5533.118.2021.RK przestrzeganie zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów zawartych w statucie szkoły oraz nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły w tym zakresie Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej
w Krzywdzie
8
WKO.5533.119.2021.JZ/ES Janusz Zuń, Elżbieta Sobiech 09.04. 2021r. WKO.5533.119.2021.JZ/ES przestrzeganie praw dziecka, organizacja pracy przedszkola w kontekście bezpieczeństwa dzieci, orgnanizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkole
w Gołębiu
8
WKO.5533.120.2021.MR Marcin Rybicki 09.04.2021r. WKO.5533.120.2021.MR realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Opolu Lubelskim
3
WKO.5533.121.2021.MS Monika Suchodolska 15.04.2021r. WKO.5533.121.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21
Miejskie Przedszkole nr 15 w Puławach zaleceń nie wydano
WKO.5533.122.2021.MS Monika Suchodolska 15.04.2021r. WKO.5533.122.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21
Publiczne Przedszkole Integracyjne "Kubusia Puchatka" w Puławach zaleceń nie wydano
WKO.5533.123.2021.MS Monika Suchodolska  16.04.2021r. WKO.5533.123.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21
Miejskie Przedszkole nr 3 w Puławach 1
WKO.5533.124.2021.MS Monika Suchodolska 16.04.2021r. WKO.5533.124.2021.MS zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21
Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach zaleceń nie wydano
WKO.5533.125.2021.MS Monika Suchodolska 20.04.2021r. WKO.5533.125.2021.MS organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole "Kubuś
i Tygrysek"
w Lublinie
8
WKO.5533.126.2021.MS Monika Suchodolska 29.04.2021r. WKO.5533.126.2021.MS organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne "Kubuś
i Królik" w Lublinie
6
WKO.5533.127.2021.MS Monika Suchodolska 29.04.2021r. WKO.5533.127.2021.MS organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne "Kubuś
i Przyjaciele" w Lublinie
6
WKO.5533.128.2021.BP Barbara Piszcz 13.04.2021r. WKO.5533.128.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21 Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dębowicy
1
WKO.5533.129.2021.BP Barbara Piszcz  13.04.2021r. WKO.5533.129.2021.BP zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21
Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dębowicy
zaleceń nie wydano

WKO.5533.130.2021.EW
 
Ewa Walczak 29.04.2021r. WKO.5533.130.2021.EW zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa
w Tuszowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.131.2021.MS/MB Monika Suchodolska, Małgorzata Brutkowska 28.07.2021r. WKO.5533.131.2021.MS/MB zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka
w przedszkolu
Przedszkole nr 69
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.132.2021.EW Ewa Walczak 26.04. 2021r. WKO.5533.132.2021.EW zgodność funkcjonowania przedszkola
z arkuszem organizacji
i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21
Przedszkole nr 42
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.133.2021.MB Małgorzata Brutkowska 15.04. 2021r. WKO.5533.133.2021.MB organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole "Elfik"
w Lublinie
1
WKO.5533.134.2021.MB Małgorzata Brutkowska 15.04. 2021r. WKO.5533.134..2021.MB organizacja przedszkola niepublicznego Niepubliczne Przedszkole "Elfik 2"
w Lublinie
1

WKO.5533.135..2021.MB
Małgorzata Brutkowska 20.04.2021r. WKO.5533.135.2021.MB organizacja przedszkola niepublicznego

Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka 2"
w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.136.2021.MB Małgorzata Brutkowska 20.04. 2021r. WKO.5533.136.2021.MB organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Prywatne "Chatka Puchatka"
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.137.2021.MB Małgorzata Brutkowska 21.04. 2021r. WKO.5533.137.2021.MB organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia"
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.138.2021.EW Ewa Walczak  15.04.2021r. WKO.5533.138.2021.EW zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21 Szkoła Podstawowa
w Piotrkowie
1
WKO.5533.139.2021.EW Ewa Walczak 15.04. 2021r. WKO.5533.139.2021.EW zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21 Przedszkole
w Piotrkowie
zaleceń nie wydano

WKO.5533.140.2021.BP
 
Barbara Piszcz 15.04.2021r. WKO.5533.140.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa
w Celinach

4
WKO.5533.141.2021.BP Barbara Piszcz 19.04.2021r. WKO.5533.141.2021.BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21 Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Trzebieszowie Drugim
1
WKO.5533.142.2021.BP Barbara Piszcz 19.04.2021r. WKO.5533.142.2021.BP zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21 Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Trzebieszowie Drugim
zaleceń nie wydano
WKO.5533.143.2021.WCH Wioletta Czochór 16.04. 2021r. WKO.5533.143.2021.WCH zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21 Szkoła Podstawowa
w Kowalinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.144.2021.MZG/BP Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 21.04.2021r. WKO.5533.144.2021.MZG/BP realizacja zaleceń ujętych
w protokole kontroli
WKO.5533.62.2021/MZG/BP
Społeczna Szkoła Podstawowa
w Skowieszynku
10
WKO.5533.145.2021.MZG/BP Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 23.04.2021r. WKO.5533.145.2021.MZG/BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kazimierzu Dolnym

6
WKO.5533.146.2021.MZG/BP Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 21.04.2021r. WKO.5533.146.2021.MZG/BP spełnianie warunków określonych w art. 14 ust.3 ustawy Prawo oświatowe Społeczna Szkoła Podstawowa
w Skowieszynku
6
WKO.5533.147.2021.MZG/BP Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 27.04.2021r. WKO.5533.147.2021.MZG/BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21 I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach 4
WKO.5533.148.2021.MZG/BP Małgorzata Zarajczyk-Gorzko, Barbara Piszcz 04.05. 2021r. WKO.5533.148.2021.MZG/BP zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21 Zespół Placówek Oświatowych
w Rosoczy
4
WKO.5533.149.2021.ER Ewa Romaniuk 27.04, 7.05.
2021r.
WKO.5533.149.2021.ER zgodność z przepisami prawa: zapewniania opieki, organizacji zastępstw doraźnych, oceniania uczniów oraz nadzoru dyrektora nad realizacją podstawy programowej XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Lublinie
4

WKO.5533.150.2021.BG
 
Barbara Grzesiak 05.05.2021r. WKO.5533.150.2021.BG organizacja przedszkola niepublicznego

Przedszkole Niepubliczne "Krasnal III" w Lublinie

1
WKO.5533.151.2021.EM/ASz Elżbieta Michalczuk, Anna Szczepińska 10.05.2021r. WKO.5533.151.2021.EM/ASz zapewnianie bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu w szkole, procedury rozpatrywania skarg
i wniosków
Szkoła Podstawowa
w Milejowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.152.2021.ASz Anna Szczepińska  12.05 2021r. WKO.5533.152.2021.ASz rekrutacja do przedszkola Przedszkole w Zespole Szkół w Cycowie zaleceń nie wydano
WKO.5533.153.2021.BG Barbara Grzesiak 11.05. 2021r. WKO.5533.153.2021.ASz organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole Niepubliczne "Krasnal III" w Lublinie 2
WKO.5533.154.2021.MD Marek Dudek 13.05 2021r. WKO.5533.154.2021.MD realizacja zaleceń zawartych w opinii psychologiczno-pedagogicznej XIV Liceum Ogólnokształcące
w ZSO nr 1 w Lublinie
zaleceń nie wydano

WKO.5533.155.2021.EW

Ewa Walczak

14.05.2021r.

WKO.5533.155.2021.EW
zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa
w Krzczonowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.156.2021.EW Ewa Walczak 14.05. 2021r. WKO.5533.156.2021.EW zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2020/21 Przedszkole Publiczne "Bajkowa Krainia"
w Krzczonowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.157.2021.EM Elżbieta Michalczuk 21.05. 2021r. WKO.5533.157.2021.EM organizacja kształcenia specjalnego dla dziecka
z oddziału przedszkolnego
Szkoła Podstawowa
nr 4 w ZSO nr 1
w Świdniku
4
WKO.5533.158.2021.BG Barbara Grzesiak 21.05. 2021r. WKO.5533.158.2021.BG organizacja przedszkola niepublicznego Przedszkole nr 1
w Turce
1
WKO.5533.159.2021.EW/ES Ewa Walczak, Elżbieta Sobiech 28.05. 2021r. WKO.5533.159.2021.EW/ES organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia oraz zgodnego z przepisami prawa trybu i zasad jego oceniania Szkoła Podstawowa
nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
w Lublinie
6
WKO.5533.160.2021.EM Elżbieta Michalczuk 14.06.2021r. WKO.5533.160.2021.EM organizacja egzaminów zewnętrznych

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

zaleceń nie wydano
WKO.5533.161.2021.WCz/EM Wioletta Czochór, Elżbieta Michalczuk 16.06.2021r. WKO.5533.161.2021.WCz/EM zgodność z przepisami prawa sprawowania nadzoru pedagogicznego Szkoła Podstawowa
w Rzeczycy Księżej
10
WKO.5533.162.2021.EW/ES Ewa Walczak, Elżbieta Sobiech 08.06.2021r. WKO.5533.162.2021.EW/ES organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnianie bezpieczeństwa Szkoła Podstawowa
nr 30 im. Kazimierza Wielkiego
w Lublinie
1
WKO.5533.163.2021.JR Jan Rećko  14.06.2021r. WKO.5533.163.2021.JR realizacja zaleceń wydanych po kontroli
w dniu 29 marca 2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
w Łukowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.164.2021.JZ/ES Janusz Zuń, Elżbieta Sobiech  09.06.2021r. WKO.5533.164.2021.JZ/ES realizacja zaleceń wydanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 9 kwietnia 2021 r. Przedszkole
w Gołębiu
5
WKO.5533.165.2021.RK Renata Kwiatek 15.06.2021r. WKO.5533.165.2021.RK udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicy 

Szkoła Podstawowa
w Ciecierzynie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.166.2021.MR Marcin Rybicki 14.06. 2021r. WKO.5533.166.2021.MR zasady udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej Szkoła Podstawowa
nr 5 w ZSO
w Dęblinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.167.2021.ER Ewa Romaniuk  21.06.2021r. WKO.5533.167.2021.ER zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa
w Kowali
9
WKO.5533.168.2021.MS/MB Monika Suchodolska,
Małgorzata Brutkowska
21.06 2021r. WKO.5533.168.2021.MS zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia na odległość (...) Szkoła Podstawowa
w Kłodnicy Dolnej
zaleceń nie wydano
WKO.5533.169.2021.EW/ES Ewa Walczak, Elżbieta Sobiech 21.06. 2021r. WKO.5533.169.2021.EW/ES organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi Szkoła Podstawowa
nr 30 im. Króla Kazmierza Wielkiego
w Lublinie
1

WKO.5533.170.2021.BP
 
Barbara Piszcz 23.06.2021r. WKO.5533.170.2021.BP przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty zgodnie
z przepisami prawa
i procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w roku szkolnym 2020/2021

Szkoła Podstawowa
w Wojcieszkowie
w Zespole Szkół
m. H. Sienkiewicza
w Wojcieszkowie

1
WKO.5533.171.2021.ES Elżbieta Sobiech 02.07. 2021r. WKO.5533.171.2021.ES zgodność z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Samorządowe Przedszkole nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny
w Rykach
4
WKO.5533.172.2021.    2021r.        
WKO.5533.173.2021.    2021r.        
WKO.5533.174.2021.BG/MR Barbara Grzesiak, Marcin Rybicki 6 i 7.07.2021r. WKO.5533.174.2021.BG/MR w zakresie zgodności
z przepisami prawa organizacji kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych
w oddziałach przedszkolnych, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji konsultacji dla uczniów na terenie szkoły
i przestrzegania przez szkołę reżimu sanitarnegio w czasie pandemii
Szkoła Podstawowa we Wronowie 7
WKO.5533.175.2021.ASz Anna Szczepińska 12.07.2021r. WKO.5533.175.2021.ASz prawidłowość organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia realizującego zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Łęcznej

zaleceń nie wydano
WKO.5533.176.2021.ASz Anna Szczepińska 12.07.2021r. WKO.5533.176.2021.ASz prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Łęcznej
zaleceń nie wydano
WKO.5533.177.2021.MB Małgorzata Brutkowska 12.07.2021r. WKO.5533.177.2021.MB przestrzeganie zapisów statutu dotyczących współpracy z rodzicami
i przestrzeganie praw dziecka
Przedszkole Samorządowe
w Ostrowie Lubelskim 
1
WKO.5533.178.2021.AS/RK Agnieszka Sadowska, Renata Kwiatek 27 i 29.07.2021r.
10 i 11.08.2021r.
WKO.5533.178.2021.AS/RK przestrzeganie statutu szkoły i przepisów prawa w zakresie oceniania osiagnięć edukacyjnych i zachowania, rozpatrywanie skarg
i wniosków rodziców, respektowanie zasad funkcjonowania rady rodziców i samorządu uczniowskiego, prowadzenie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie realizacji podstawy programowej
i dokumentowania przebiegu nauczania fizyki, plastyki, muzyki i informatyki
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk
w Szerokiem
6
WKO.5533.179.2021.MBO/MS Małgorzata Bojar, Monika Suchodolska 25.08. 2021r. WKO.5533.179.2021.MBO/MS przestrzeganie zapisów statutu przedszkola oraz zasad rekrutacji Przedszkole Miejskie w Opolu Lubelskim 3
WKO.5533.180.2021.ES Elżbieta Sobiech 03.09.2021r. WKO.5533.180.2021.ES zgodność z przepisami prawa rozpatrywania przez dyrektora skarg i wniosków oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad przestrzeganiem praw dziecka

Szkoła Podstawowa w Bychawce

3
WKO.5533.181.2021.EM Elżbieta Michalczuk 07.09. 2021r. WKO.5533.181.2021.EM organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w roku skzolnym 2020/21 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Lublinie
2
WKO.5533.182.2021.2021.DSt Dominika Staszczyk  14.09.2021r. WKO.5533.182.2021.DSt realizacja zaleceń wydanych w protokole kontroli WKO.5533.232.2020.DSt/JW Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klasyk"
w Puławach
1
WKO.5533.183.2021.BG/EMi Barbara Grzesiak, Eliza Michalska  20.09.2021r. WKO.5533.183.2021.BG/EMi w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym Trzebieszowie Drugim 5
WKO.5533.184.2021.    2021r.        

WKO.5533.185.2021.JZ/AS
 
Janusz Zuń, Agnieszka Sadowska 22.09.2021r. WKO.5533.185.2021.JZ/AS prawidłowość przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców

ZespółSzkół nr 12
w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki
w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.186.2021.            
WKO.5533.187.2021.ASz Anna Szczepińska  28.09.2021r. WKO.5533.187.2021.ASz zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/22
 
Przedszkole
w Zespole Placówek Oświatowych
w Biskupicach
zaleceń nie wydano
WKO.5533.188.2021.ASz Anna Szczepińska  28.09.2021r.
WKO.5533.188.2021.ASz
 
zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/22 Szkoła Podstawowa
w Zespole Placówek Oświatowych
w Biskupicach
zaleceń nie wydano
WKO.5533.189.2021.BG Barbara Grzesiak 01.10. 2021r. WKO.5533.189.2021.BG realizacja zaleceń pokontrolnych z dnia 5 maja 2021 r.  Przedszkole Niepubliczne "Krasnal III"
w Lublinie
zaleceń nie wydano

 
       

 

 
WKO.5533.190.2021.MB/BG Małgorzata Brutkowska, Barbara Grzesiak  01.10.2021r. WKO.5533.190.2021.MB/BG przebieg procesu rekrutacji do przedszkola Niepubliczne Przedszkole "Krasnal III"
w Lublinie
1
WKO.5533.191.2021.AS/JZ Agnieszka Sadowska, Janusz Zuń  08.10.2021r. WKO.5533.191.2021.AS/JZ realizacja programów nauczania uwzględniających  podstawę programową kształcenia ogólnego oraz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, kwalifikacje nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałem Przedszkolnym
w Radawczyku Dużym
3
WKO.5533.192.2021.ES Elżbieta Sobiech, Ewelina Zakrzewska  11.10.2021r. WKO.5533.192.2021.ES zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziału przedszkolnego oraz działań szkoły w zakresie organizacji i udzielania pomocy psych.-ped. uczniom oddziału Szkoła Podstawowwa nr 3 w Lubartowie  6
WKO.5533.193.2021.MB Małgorzata Brutkowska  11.10.2021r. WKO.5533.193.2021.MB zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/22 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudksiego w Starym Uścimowie zaleceń nie wydano

WKO.5533.194.2021.ES
 
Elżbieta Sobiech 08.10.2021r. WKO.5533.194.2021.ES zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/22

Przedszkole nr 83
w Lublinie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.195.2021.EM Elzbieta Michalczuk 18.10. 2021r. WKO.5533.195.2021.EM organizacja kształcenia specjalnego i udzielania pomocy psych.-ped. uczniowi Szkoła Podstawowa nr 7 w Świdniku 1
WKO.5533.196.2021.MB Małgorzata Brutkowska 25.10. 2021r. WKO.5533.196.2021.MB ocena prawidłowości organizacji pomocy psych.-ped. w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 Przedszkole nr 47
w Lublinie
1
WKO.5533.197.2021.EMI Eliza Michalska, Barbara Grzesiak 7-8.10. 2021r. WKO.5533.197.2021.EMI zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/22 Szkoła Podstawowa w Serokomli zaleceń nie wydano
WKO.5533.198.2021.BG Barbara Grzesiak,
Agnieszka Sadowska
22.10. 2021r. WKO.5533.198.2021.BG w zakresie sposobu realizacji zaleceń wydanych po kontroli (znak sprawy: WKO.5533.85.2021.BG)
przeprowadzonej w dniu 5 marca 2021 r. 
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
w Lublinie
zaleceń nie wydano

WKO.5533.199.2021.EMI
 
Eliza Michalska, Barbara Grzesiak 7-8.10.2021r. WKO.5533.199.2021.EMI zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/22

Przedszkole
w Serokomli

zaleceń nie wydano
WKO.5533.200.2021.BP Barbara Piszcz  28.10.2021r. WKO.5533.200.2021.BP sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej
w Starej Prawdzie
3
WKO.5533.201.2021.    2021r.        
WKO.5533.202.2021.    2021r.        
WKO.5533.203.2021.BP Barbara Piszcz 05.11. 2021r. WKO.5533.203.2021.BP zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem epidemii
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej
w Zespole Szkół
w Krzywdzie
3

WKO.5533.204.2021.BP
 
Barbara Piszcz 05.11.2021r. WKO.5533.204.2021.BP zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem epidemii

Przedszkole
w Zespole Szkół
w Krzywdzie

            1             
WKO.5533.205.2021.MB Małgorzata Brutkowska  05.11.2021r. WKO.5533.205.2021.MB zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole Miejskie nr 1
w Lubartowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.206.2021.MB Małgorzata Brutkowska 05.11. 2021r. WKO.5533.206.2021.MB zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole Miejskie nr 2
w Lubartowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.207.2021.JR Jan Rećko 09.11. 2021r. WKO.5533.207.2021.JR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa
w Leszkowicach
2
WKO.5533.208.2021.    2021r.        
WKO.5533.209.2021.EMi Eliza Michalska 19.11.2021r. WKO.5533.209.2021.EMi zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem  epidemii

Przedszkole Publiczne w Niemcach

zaleceń nie wydano
WKO.5533.210.2021.EM Elżbieta Michalczuk  19.11.2021r. WKO.5533.210.2021.EM zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem epidemii
Szkoła Podstawowa
nr 52 im. Marii Konopnickiej
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.211.2021.EW Ewa Walczak  18.11.2021r. WKO.5533.211.2021.EW zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem  epidemii
Szkoła Podstawowa
w Czerniejowie
4
WKO.5533.212.2021.ASz Anna Szczepińska 17.11. 2021r. WKO.5533.212.2021.ASz zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem  epidemii
Szkoła Podstawowa
w Dorohuczy
zaleceń nie wydano
WKO.5533.213.2021.   2021r.        
WKO.5533.214.2021.   2021r.    

 

 
WKO.5533.215.2021.    2021r.        
WKO.5533.216.2021.    2021r.        
WKO.5533.217.2021.    2021r.        
WKO.5533.218.2021.    2021r.        
WKO.5533.219.2021.MD Marek Dudek  18.11.2021r. WKO.5533.219.2021.MD zaewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem  epidemii

Szkoła Podstawowa
w Zakrzówku

zaleceń nie wydano
WKO.5533.220.2021.AS/JZ Agnieszka Sadowska, Janusz Zuń  19.11.2021r. WKO.5533.220.2021.AS/JZ sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły  Szkoła Podstawowa im. Marii Montessori 
w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.221.2021.    2021r.        
WKO.5533.222.2021.MD Marek Dudek  22.11.2021r. WKO.5533.222.2021.MD sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/22 Szkoła Podstawowa
nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Lublinie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.223.2021.DSt/MD Dominika Staszczyk,
Marek Dudek
 
 19.11.2021r. WKO.5533.223.2021.DSt/MD ocena prawidłowości przyjęcia uczennicy do szkoły Szkoła Podstawowa nr 44 w ZSO im. Orląt Lwowskich
nr 4 w Lublinie
zaleceń nie wydano

WKO.5533.224.2021.
  2021r.    

 

 
WKO.5533.225.2021.    2021r.        
WKO.5533.226.2021.ASz Anna Szczepińska  23.11.2021r. WKO.5533.226.2021.ASz zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole/placówce
w związku z obowiązującym stanem epidemii
Szkoła Podstawowa
w Świerszczowie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.227.2021.    2021r.        
WKO.5533.228.2021.MS/AS Monika Suchodolska, Agnieszka Sadowska 24.11. 2021r. WKO.5533.228.2021.MS/AS zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka
z chorobą przewlekłą
w przedszkolu
Niepubliczne Przedszkole "Skrzat"
z oddziałami specjalnymi
1

WKO.5533.229.2021.
  2021r.    

 

 
WKO.5533.230.2021.AS/EM Agnieszka Sadowska, Elżbieta Michalczuk 25.11. 2021r. WKO.5533.230.2021.AS/EM zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem  epidemii
Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego
w Lublinie
7
WKO.5533.231.2021.    2021r.        
WKO.5533.232.2021.DSt Dominika Staszczyk  25.11.2021r. WKO.5533.232.2021.DSt zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem  epidemii
Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Lublinie
1
WKO.5533.233.2021.DSt Dominika Staszczyk  26.11.2021r. WKO.5533.233.2021.DSt zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem  epidemii
Szkoła Podstawowa
nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980
w Lublinie
3

WKO.5533.234.2021.
 
2021r.
   

 

 
WKO.5533.235.2021.    2021r.        
WKO.5533.236.2021.    2021r.        
WKO.5533.237.2021.EZ/JR Ewelina Zakrzewska, Jan Rećko  01.12.2021r. WKO.5533.237.2021.EZ/JR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/22 Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół
w Zalesiu
zaleceń nie wydano
WKO.5533.238.2021.EZ/JR Ewelina Zakrzewska, Jan Rećko  01.12.2021r. WKO.5533.238.2021.EZ/JR zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/22 Przedszkole w Zalesiu
w Zespole Szkół
w Zalesiu
zaleceń nie wydano
WKO.5533.239.2021.MO Marzanna Ostrowska 26.11.2021r. WKO.5533.239.2021.MO zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w przedszkolu w związku
z obowiązującym stanem epidemii

Przedszkole Miejskie nr 4
w Lubartowie

zaleceń nie wydano
WKO.5533.240.2021.    2021r.        
WKO.5533.241.2021.    2021r.        
WKO.5533.242.2021.MR Marcin Rybicki 26.11. 2021r. WKO.5533.242.2021.MR zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem  epidemii
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Wilkołazie
zaleceń nie wydano
WKO.5533.243.2021.EW Ewa Walczak 26.11. 2021r. WKO.5533.243.2021.EW zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole w związku
z obowiązującym stanem epidemii
Szkoła Podstawowa
nr 47 im. J.I. Kraszewskiego
w Lublinie
1

WKO.5533.244.2021.
       

 

 
WKO.5533.245.2021.    2021r.        
WKO.5533.246.2021.    2021r.        
WKO.5533.247.2021.    2021r.        
WKO.5533.248.2021.    2021r.        
WKO.5533.249.2021.
 
       

 

 
WKO.5533.250.2021.    2021r.        
WKO.5533.251.2021.    2021r.        
WKO.5533.252.2021.    2021r.        
WKO.5533.253.2021.    2021r.        

 
       

 

 

 
       

 

 
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-02-17 10:55:28
Data publikacji: 2021-02-17 10:56:21
Osoba sporządzająca dokument: Staszczyk Dominika
Osoba wprowadzająca dokument: Staszczyk Dominika
Liczba odwiedzin: 4132

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-09-07 14:12:34Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja
2021-09-07 13:36:43Noskowicz DariuszModyfikacja treściPoprzednia wersja