Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór pedagogiczny / Kontrola / artykuł

Informacja o realizacji kontroli w styczniu 2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
08 lutego 2021

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 20 kontroli planowych:

 • w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach - 20 kontroli,

Ponadto  wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili  147 kontroli doraźnych, w tym:

 • 2 kontrole w zakresie zgodności funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa,
 • 2 kontrole w zakresie zgodności funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa,
 • 128 kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • 6 kontroli w zakresie organizacji przedszkola niepublicznego,
 • 1 kontrola w zakresie warunków i sposobu organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka zgodnie z przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021
 • 1 kontrola w zakresie nadzoru dyrektora nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wychowanków w bursie oraz nad organizacją pracy placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,
 • 2 kontrole w zakresie realizacji zaleceń wydanych podczas kontroli,
 • 1 kontrola w zakresie przestrzeganie zapisów statutu dotyczących współpracy z rodzicami,
 • 1 kontrola w zakresie spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez szkołę niepubliczną.
 • 1 kontrola w zakresie sprawowania przez dyrektora szkoły nadzoru nad pracą nauczyciela,
 • 1 kontrola w zakresie prawidłowości zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • 1 kontrola w zakresie prawidłowości oceniania, klasyfikowania i przeprowadzania egzaminów semestralnych oraz organizacji pracy szkoły.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-02-08 13:03:12
Data publikacji: 2021-02-11 12:42:21
Osoba sporządzająca dokument: Puźniak Piotr
Osoba wprowadzająca dokument: Ostrowska Marzanna
Liczba odwiedzin: 1976