Jesteś tutaj: Strona główna / Nadzór pedagogiczny / Kontrola / artykuł

Informacja o realizacji kontroli w grudniu 2020 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 stycznia 2021

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili 25 kontroli planowych:

 • w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach - 6 kontroli,
 • w zakresie zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - 14 kontroli,
 • w zakresie zgodność z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - 5 kontroli.

Ponadto  wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz wizytatorzy Delegatury w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu przeprowadzili  57 kontroli doraźnych, w tym:

 • 1 kontrolę w zakresie zgodność realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII z ramowym planem nauczania,
 • 4 kontrole w zakresie zgodność funkcjonowania szkoły i oddziału przedszkolnego z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa
 • 3 kontrole w zakresie organizacja kształcenia na odległość 
 • 44 kontrole w zakresie organizacji przedszkola niepublicznego
 • 1 kontrola w zakresie warunków i sposobu organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka zgodnie z przepisami prawa w roku szkolnym 2020/2021
 • 1 kontrola w zakresie prawidłowości organizacji kształcenia praktycznego
 • 1 kontrola w zakresie realizacji zaleceń wydanych podczas kontroli
 • 2 kontrole w zakresie realizacji zadań dyrektora

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-01-18 15:18:15
Data publikacji: 2021-01-19 12:13:44
Osoba sporządzająca dokument: Puźniak Piotr
Osoba wprowadzająca dokument: Ostrowska Marzanna
Liczba odwiedzin: 2739