Harmonogram przekazywania środków Funduszu Pracy w 2021 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
18 stycznia 2021

Szanowni Państwo,
Prezydenci,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa lubelskiego


Zwracam się z uprzejmą prośbą o sporządzenie i przesłanie harmonogramu przekazywania środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w roku budżetowym 2021 zadania dotyczącego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 
Sposób wypełnienia harmonogramu:
  • harmonogram należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem tabeli;
  • wysokość kwot dofinansowania oraz podstawowe regulacje zawarte są w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.);
  • jeżeli Gmina nie zdążyła złożyć wniosku o dofinansowanie w 2020 r., zapotrzebowanie na zaległe środki należy ująć w wierszu dotyczącym miesiąca lutego;
  • jeżeli Gmina w bieżącym roku nie wykazuje zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy, proszę o przesłanie tzw. tabeli zerowej (negatywnej);
  • harmonogram należy każdorazowo aktualizować (na adres e-mail podany niżej) w zależności od aktualnego zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy.
Porozumienia dotyczące przekazywania i rozliczania środków Pracy w 2021 r. będą przekazywane samorządom odpowiednio wcześniej na podstawie zapotrzebowania wykazanego w harmonogramie. Harmonogramy proszę przesyłać w terminie do dnia 27 stycznia 2021 r. wyłącznie w wersji elektronicznej (podpisany skan) na adres: mlodociani@kuratorium.lublin.pl. Nie ma potrzeby przesyłania dodatkowo wersji papierowej harmonogramu.

Z up. Lubelskiego Kuratora Oświaty
WICEKURATOR OŚWIATY
Eugeniusz Pelak

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2021-01-18 10:02:46
Data publikacji: 2021-01-18 10:56:25
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Noskowicz Dariusz
Liczba odwiedzin: 1965