Jesteś tutaj: Strona główna / Aktualności / artykuł

Wypoczynek w czasie ferii zimowych - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 grudnia 2020

Informujemy, że od 22 grudnia 2020 r. będę obowiązywać zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w części dotyczącej organizacji wypoczynku w okresie ferii zimowych 2020/2021.
Zgodnie z tymi zapisami wypoczynek w czasie ferii zimowych (4-17 stycznia 2021 roku) jest organizowany wyłącznie w kraju. Nie organizuje się wypoczynku za granicą.
Możliwość organizacji wypoczynku wyłącznie w formie:

  1. półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej;
  2. obozów szkoleniowych, dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych (o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia
    14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.)


Natomiast organizatorem wypoczynku, mogą być wyłącznie:

  1. szkoły i placówki;
  2. organy prowadzące szkoły lub placówki;
  3. stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.


Organizatorzy wypoczynku muszą stosować się ściśle do „Wytycznych dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych” opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym .

UWAGA – zgodnie z §1 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - w okresie zimowej przerwy świątecznej (23-31 grudnia 2020 r.) – nie organizuje się wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 

w załączeniu:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. „Wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych”

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-12-17 12:31:12
Data publikacji: 2020-12-17 12:38:04
Osoba sporządzająca dokument: Surma Jerzy
Osoba wprowadzająca dokument: Surma Jerzy
Liczba odwiedzin: 2750

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-12-21 09:23:38Surma JerzyModyfikacja treściPoprzednia wersja