Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki w roku 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
26 listopada 2020

W 2020 r. 434 uczniów z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów, zaś 29 uczniów otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest przyznawane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł. 


Stypendium Ministra Edukacji i Nauki w 2020 roku
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
• laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
• laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
• uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
• uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
• uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
uczniom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Są to uczniowie, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2019/2020.
Wysokość stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ucznia.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy. Dyplomy zostaną przesłane na adresy szkół.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-11-26 09:53:53
Data publikacji: 2020-11-26 11:59:26
Osoba sporządzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 3855

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-11-27 07:35:08Sępoch AleksandraModyfikacja treściPoprzednia wersja