Lubelski Program Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
28 sierpnia 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych województwa lubelskiego,

uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowana realizacja Lubelskiego Programu Wczesnego Wykrywania, Leczenia i Terapii Zaburzeń Komunikacyjnych u Dzieci Rozpoczynających Naukę Szkolną, którym zostaną objęte wszystkie dzieci z klas I szkół podstawowych z województwa lubelskiego oraz te dzieci z klas II, które z powodu pandemii koronawirusa nie zostały poddane badaniom w roku szkolnym 2019/2020.

Głównym celem programu jest wzrost wykrywalności i ograniczenie występowania zaburzeń słuchu, głosu i mowy, które jeśli nie zostaną wcześnie zdiagnozowane, mogą mieć istotny wpływ na komunikację dziecka z otoczeniem oraz wyniki w nauce.

U wszystkich dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę, będą wykonane na terenie szkoły nieodpłatne badania słuchu, wykrywające obwodowe i centralne zaburzenia słuchu oraz badanie przesiewowe mowy i głosu. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, u których zostaną wykryte jakikolwiek zaburzenia otrzymają pisemną informację o wyniku badań oraz wskazówki do dalszego postepowania, łącznie z propozycją ewentualnej opieki terapeutycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Dzieci z wykrytymi zaburzeniami w przetwarzaniu bodźców słuchowych zostaną objęte w ramach Programu terapią.

Badania przesiewowe będą wykonywane zgodnie z wymaganiami reżimu epidemiologicznego.

Realizatorami Programu są: Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zlokalizowana w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz firma Industi z Lublina.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa Dyrektorów o włączenie się w realizację Programu i umożliwienie przeprowadzenia badania na terenie kierowanych przez Państwa szkół.

Z poważaniem
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-08-28 10:02:51
Data publikacji: 2020-08-28 10:05:08
Osoba sporządzająca dokument: Brewczak Agnieszka
Osoba wprowadzająca dokument: Sępoch Aleksandra
Liczba odwiedzin: 614