Jesteś tutaj: Strona główna / Kuratorium / Ogłoszenia / artykuł

Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 lipca 2020

Lubelski Kurator Oświaty informuje o rozstrzygnięciu uzupełniającego otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r. W załączeniu tabela z podziałem dotacji z uwzględnieniem form prawnych podmiotów (w pliku: Wyniki konkursu 2.pdf).

Z podmiotami, którym została przyznana dotacja, Lubelski Kurator Oświaty zawrze w imieniu Wojewody Lubelskiego umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego. W celu sporządzenia stosownej umowy należy niezwłocznie złożyć w Kuratorium Oświaty następujące dokumenty:

  1. zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, zgodny z otrzymaną dotacją (jeżeli dotyczy);
  2. pisemne oświadczenie, że prowadzona działalność nie stała się działalnością gospodarczą (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i oferent nie będzie osiągać zysku przy realizacji zleconego zadania;
  3. potwierdzenie rezerwacji obiektu wypoczynku, spełniającego wymagania określone w § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) – jeżeli potwierdzenie nie zostało dołączone do oferty;
  4. aktualny numer konta bankowego, na który zostanie przekazana dotacja;
  5. aktualny nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail;
  6. potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Umowy podpisywane będą przed rozpoczęciem realizacji zadania. Umowy dostarczone w trakcie trwania wypoczynku lub po jego zakończeniu nie będą podpisywane, zaś organizator nie otrzyma przyznanego dofinansowania. Środki finansowe przekazywane będą po uprzednim przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów.

Przyznaną dotację należy rozliczyć składając sprawozdanie merytoryczne i finansowe w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Do sprawozdania należy załączyć dokument: „Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli”. Wszystkie zmiany w rozliczeniu finansowym w stosunku do złożonego kosztorysu zadania należy udokumentować, podając przyczynę ich powstania. Wszystkie zmiany w stosunku do treści złożonej oferty, które wystąpią w trakcie realizacji zadania, wymagać będą niezwłocznego zgłoszenia do Kuratorium Oświaty.
 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację: Kuratorium Oświaty w Lublinie
Data utworzenia: 2020-07-17 11:28:56
Data publikacji: 2020-07-17 12:45:30
Osoba sporządzająca dokument: Kotyło Grzegorz
Osoba wprowadzająca dokument: Poważyńska Agnieszka
Liczba odwiedzin: 2861